Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Releaseopmerkingen: update Learn SaaS 30/04/2015

Alles wat u moet weten over de update van Learn SaaS van 30/04/2015.

Naast de releaseopmerkingen en technische details in dit gedeelte, kunt u hier de releaseopmerkingen voor alle releases van 9.1 lezen.

Onderhoudsupdates

Blackboard is verheugd de beschikbaarheid van de update voor Learn SaaS van 30/04/2015 te kunnen aankondigen. Onze commitment voor wat betreft kwaliteit wordt benadrukt met deze onderhoudsrelease, waarin de nadruk ligt op het verhelpen van problemen die gevolgen hebben voor veelgebruikte functies. Hieronder vindt u informatie over enkele problemen die met deze release zijn opgelost. Als u meer wilt weten over andere bekende problemen die zijn opgelost, gaat u naar Known Issues (Bekende problemen) op Behind the Blackboard.

Update voor Learn SaaS van 30/04/2015
Probleem Nummer van bijbehorend artikel
Onverwacht fouten over terugstappen niet mogelijk tijdens het uitvoeren van beoordelingen #39501
Kan niet meer dan één pagina afdrukken van het cijferrapport van een student #37940
Er worden geen details van de update weergegeven in het updateprogramma van Mijn Blackboard #39702
Gebruikers die zijn ingeschreven bij meerdere onderliggende cursussen van dezelfde bovenliggende cursus ervaren problemen als SIS wordt uitgevoerd #39423
Cursuskoppelingen naar opdrachten veroorzaken toegangsfouten #39758

Rollen

Zie Rollen en bevoegdheden van gebruikers voor meer informatie.

Beveiliging

Blackboard hecht zeer veel waarde aan het inbouwen van beveiliging in onze producten en het snel aanbieden van zorgvuldig geteste productupdates.

Blackboard hanteert best practices voor beveiliging die binnen de branche als de norm gelden. Bij de ontwikkeling van Blackboard Learn wordt een set beveiligingsrichtlijnen gehanteerd die is afgeleid van verschillende organisaties, zoals OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die door OWASP zijn opgesteld. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Blackboard gebruikt verschillende methoden voor de bescherming van onze toepassingen, waaronder "top-down" beoordeling van beveiligingsrisico's via het modelleren en analyseren van bedreigingen, evenals "bottom-up" detectie van bedreigingen op codeniveau door statische analyse, dynamische analyse en handmatige penetratietests.

Blackboard volgt de richtlijnen voor best practices van diverse organisaties om de beveiliging van de de producten en het programma van Blackboard Learn verder te verbeteren, waaronder:

  • National Institute of Standards and Technology (NIST)
  • Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA)
  • Open Web Application Security Project (OWASP) van het SANS Institute
  • Cloud Security Alliance (CSA)

Learning Management Systems hebben te maken met beveiligingsrisico's en oplossingen hiervoor die steeds veranderen. Om die reden wordt de Product Security Roadmap van Blackboard regelmatig geëvalueerd.

Beveiligingsoplossingen

Beveiligingsoplossingen
Bug-ID Beschrijving
LRN-86495 Kwetsbaarheid door zwak TLS-protocol in LDAP-authenticator (Java 7) kan blootstelling van gegevens tot gevolg hebben
LRN-85989 Kwetsbaarheid bij uitvoering van scripts in tekstvakken op meerdere sites kan verhoging van bevoegdheden tot gevolg hebben
LRN-85615 Permanente kwetsbaarheid bij uitvoering van scripts in Mijn inhoud sites kan verhoging van bevoegdheden tot gevolg hebben

Vervallen

  • Er is niets vervallen in deze release.