Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Macmillan Higher Education Integration

Macmillan Higher Education publiceert zowel schriftelijk als digitaal cursusmateriaal in meer dan 17 vakgebieden in de Verenigde Staten en Canada, en staat bekend om de hoge kwaliteit van de inhoud, innovatieve pedagogie en een bekroond ontwerp. Voorbeelden van academische imprints van Macmillan Higher Education zijn Bedford/St. Martin’s, W.H. Freeman, Worth Publishers en Hayden-McNeil.

U kunt een data sheet over Macmillan Higher Education weergeven en opslaan.

Dit document is alleen in het Engels beschikbaar.

Blackboard Learn en Macmillan Higher Education

Blackboard en Macmillan Higher Education zijn een zeer belangrijk partnerschap aangegaan om direct binnen het Blackboard Learn-platform naadloze toegang te bieden tot portaal- en cursusinhoud van Macmillan. Met de integratie Macmillan Higher Education kunnen cursusleiders hun cursussen zo aanpassen dat deze hun specifieke onderwijsdoelen weerspiegelen en de betrokkenheid van studenten verbeteren. Cursusleiders kunnen eenvoudig de gewenste inhoud van hoge kwaliteit selecteren, deze aanpassen aan de behoeften van een cursus en per hoofdstuk en onderwerp koppelen binnen hun Blackboard Learn-cursus.

Functies en voordelen

 • Naadloze toegang: Eenmalige aanmelding zorgt ervoor dat cursusleiders en studenten zich maar één keer hoeven te aanmelden voor toegang tot alle cursusbronnen.
 • Eén cijferlijst, automatisch bijgewerkt: Cijfers voor opdrachten en beoordelingen van Macmillan worden automatisch toegevoegd aan het Grade Center van Blackboard Learn, zodat cursusleiders en studenten op één plek de prestaties van een klas kunnen bekijken.
 • Diepe koppelingen: De mogelijkheid om inhoud te koppelen aan hoofdstukken en onderwerpen betekent dat cursusleiders de inhoud van Macmillan kunnen gebruiken die aansluit bij de specifieke behoeften van hun cursus, zodat studenten altijd op het juiste moment eenvoudig toegang hebben tot het juiste leermateriaal.
 • Vertrouwde werkstromen: Het feit dat inhoud van Macmillan vanuit een inhoudsgebied van een cursus toegankelijk is voor cursusleiders, betekent dat ze eenvoudig inhoud kunnen vinden en aanpassen binnen de eigen werkstromen van Blackboard Learn.
 • Privacy van studentengegevens: Gegevens van studenten blijven veilig en privé.
 • Innovatieve presentatie via de cloud: De diepe integratie van Macmillan is de eerste partnerintegratie die wordt aangeboden via het Building Block Blackboard Partner Cloud. Dit building block maakt verbinding met de Blackboard Partner Cloud, waardoor niet alleen ons aanbod van building blocks voor inhoud wordt gestroomlijnd in één registratie- en activeringsproces, maar ook het aanbieden van nieuwe functies en productupdates van Macmillan wordt versneld.

Ga voor meer informatie naar www.blackboard.com/macmillan.

Welke digitale producten van Macmillan zijn beschikbaar via de integratie?

 • Portalen van Macmillan: de portalen van W.H. Freeman en Worth blinken uit op het gebied van innovatie, gebruiksgemak en prijs-prestatieverhouding. Gericht op de natuurwetenschappen en sociale wetenschappen wordt elk portaal gevormd door een volledig aanpasbaar eTextbook, een overvloed aan mediabronnen en een gevarieerd aanbod van functies voor beoordeling en cursusbeheer.
 • Cursussen van Macmillan: Met een focus op de geesteswetenschappen zijn de cursussen van Bedford/St. Martin’s gevormd door de behoeften van elke discipline en worden ze aangeboden met zeer veel innovatieve, digitale inhoud inclusief een volledig aanpasbaar eTextbook, documenten, afbeeldingen, audio en een complete suite met beoordelingsinstrumenten waarmee docenten de voortgang van studenten kunnen volgen.

Hoe wordt deze integratie aangeboden?

De diepe integratie van Macmillan, gebouwd door Blackboard en Macmillan, is de eerste partnerintegratie die wordt aangeboden via het Building Block Blackboard Partner Cloud. Met dit Building Block wordt verbinding gemaakt met de Blackboard Partner Cloud, waarmee ons aanbod van Building Blocks voor inhoud wordt gestroomlijnd in één registratie- en activeringsproces. De Partner Cloud neemt niet alleen de uitdagingen weg van het beheren van oude en nieuwe versies van Building Blocks, maar versnelt ook het aanbieden van nieuwe functies en productupdates van Macmillan.

Hoe ga ik aan de slag?

Ga naar Behind the Blackboard om het Building Block Partner Cloud te downloaden voor Blackboard Learn (Service Packs 10 t/m 12). Het building block wordt standaard geleverd bij Blackboard Learn 9.1, Service Pack 13. Nadat het building block is geïnstalleerd, moet de Macmillan-integratie beschikbaar worden gesteld aan de faculteitsleden.

Als u informatie wilt over het installeren van het Building Block Partner Cloud en het configureren van de Macmillan-integratie, leest of downloadt u de Administrator Guide in PDF-formaat.

Dit document is alleen in het Engels beschikbaar.

Moet ik Blackboard Cloud inschakelen om de Macmillan-integratie te kunnen gebruiken?

Ja. De Blackboard Cloud moet zijn ingeschakeld om gebruik te kunnen maken van alle functies binnen Blackboard Cloud Services, dus ook van de Blackboard Partner Cloud die wordt gebruikt om de Macmillan-integratie aan te bieden. Meer specifiek moet de Cloud Connector zijn ingeschakeld, zodat de cloud een terugkoppeling heeft naar de opgegeven URL. Cloudprofielen en tools voor sociaal leren worden NIET automatisch ingeschakeld wanneer u de Blackboard Cloud inschakelt. Geen van deze voorzieningen is vereist voor het gebruiken van de Macmillan-integratie.

Tweewegcommunicatie met de Cloud Services is noodzakelijk. Als u Blackboard uitvoert vanachter een firewall als een testserver of uit veiligheidsoverwegingen, moet u de firewall openstellen voor deze voorzieningen.

Voldoet de integratie tussen Blackboard en Macmillan aan FERPA? Welke gegevens worden er via de Partner Cloud uitgewisseld tussen Blackboard Learn en Macmillan?

Blackboard en Macmillan werken samen om cursussen en portalen van Macmillan te integreren in Blackboard Learn. Uiteraard wordt hierbij in hoge mate rekening gehouden met FERPA-wetgeving en privacykwesties betreffende de gegevens van studenten. Het resultaat hiervan is dat het delen en opslaan van gegevens is beperkt tot uitsluitend instellingsgegevens en versleutelde unieke ID's. Vertrouwelijke studentengegevens worden niet uitgewisseld tussen Blackboard en Macmillan en worden niet opgeslagen in de cloud.

De integratie van Blackboard Learn en Macmillan Higher Education volgt de standaard Basic LTI (Learning Tool Interoperability) voor open interoperabiliteit van studietools. Het Building Block Partner Cloud geeft de waarden voor deze instellingen door aan Macmillan: Naam van instelling, Gedeelde geheime sleutel en Consumentensleutel (ingevoerd door de systeembeheerder tijdens de installatie van het Building Block). De standaardinstelling is dat Blackboard Learn nooit vertrouwelijke gegevens van studenten (zoals hun Blackboard-ID) deelt met Macmillan. Om eenmalige aanmelding bij cursussen van Macmillan mogelijk te maken, verstuurt Blackboard Learn alleen een unieke ID naar Macmillan, die via standaardversleuteling wordt gecodeerd. Deze versleutelde ID is volledig onbegrijpelijk voor Macmillan, aangezien de ID wordt versleuteld door Blackboard Learn en niet rechtstreeks kan worden herleid naar een Blackboard-gebruiker.

De lokale Blackboard-beheerder van de campus heeft volledige controle over hoeveel extra gegevens er worden gedeeld tussen Blackboard Learn en Macmillan. De Blackboard-beheerder kan er bijvoorbeeld voor kiezen de naam van cursussen en gebruikers al dan niet te delen. Als daarvoor wordt gekozen, wordt deze basisinformatie alleen maar weergegeven aan gebruikers om de totaalervaring te verbeteren. Geen van deze informatie wordt echter gedeeld, tenzij de lokale Blackboard-beheerder dit expliciet toestaat.

Alle gegevens die worden uitgewisseld tussen Blackboard Learn en Macmillan worden ondertekend en veilig verzonden via SSL. Deze beveiliging zorgt ervoor dat de gegevens 100% veilig zijn en altijd worden beschermd. Na afronding van een opdracht van Macmillan die is geïmplementeerd in Blackboard Learn, wordt de score versleuteld door Macmillan en verstuurd naar Blackboard Learn via SSL en versleutelde ID's. Blackboard Learn ontvangt de score van Macmillan en registreert deze in het Grade Center van Blackboard Learn.

Welke gegevens worden opgeslagen op systemen van Macmillan en hoe zit het met de veiligheid van studentengegevens?

De informatie van studenten die Macmillan nodig heeft en opslaat in haar digitale producten is beperkt tot een student-ID (meestal een e-mailadres), een uniek wachtwoord en cursus-ID's. Er worden geen vertrouwelijke gegevens van studenten (zoals een burgerservicenummer) opgeslagen in de digitale producten van MHE. Studentengegevens worden onderhouden binnen de digitale producttoepassingen en worden niet beschikbaar gesteld aan derden. De digitale producten van Macmillan bieden geen mogelijkheden voor studenten om gegevens of cijfers van andere studenten te delen of in te zien. Meer informatie over beveiliging kunt u aanvragen bij Macmillan.

Zijn de prestaties van dit building block getest door Blackboard?

Blackboard heeft prestatietests uitgevoerd voor het Building Block Partner Cloud.

Wat voor gevolgen heeft het uitschakelen van het Building Block Partner Cloud voor cursusleiders en studenten die de integratie eerder hebben gebruikt?

Als het Building Block Partner Cloud wordt uitgeschakeld of verwijderd, werken de koppelingen naar inhoud van Macmillan die beschikbaar is gemaakt binnen de Blackboard Learn-cursus niet meer. De cursusleider moet deze koppelingen verwijderen of verbergen in de studentenweergave. De koppelingen naar Macmillan in het gebied Cursustools verdwijnen automatisch.

Zowel cursusleiders als studenten hebben via de Macmillan-website rechtstreeks toegang tot cursussen en portalen van Macmillan. Hiervoor moeten ze de Macmillan-account gebruiken die ze hebben gebruikt op het moment dat ze voor het eerst inhoud van Macmillan hebben geraadpleegd via Blackboard Learn. Er gaan geen deelname- of prestatiegegevens van studenten verloren.

Wordt de infrastructuur van mijn campus extra belast door deze integratie?

De hoeveelheid interactie tussen Blackboard Learn en Macmillan is gebaseerd op het aantal studenten en opdrachten met cijfers in een cursus. Uit ervaring met eerdere partnerintegraties blijkt echter dat de extra belasting te verwaarlozen is. Automatische achtergrondprocessen worden op rustige momenten uitgevoerd en zijn bovendien incrementeel. Hierdoor hebben deze processen weinig invloed op de systeemprestaties.

Hoe gaan cursusleiders aan de slag met de integratie?

Nadat het Building Block Partner Cloud is geïnstalleerd en de Macmillan-integratie is geconfigureerd, kunnen cursusleiders inhoud van Macmillan toevoegen aan hun cursussen via het tabblad Inhoud van partner in een inhoudsgebied van hun Blackboard Learn-cursus. De eerste keer dat ze inhoud van Macmillan willen gebruiken, moeten ze zich registreren met hun Macmillan-account om hun Macmillan-cursus te koppelen aan de cursus van Blackboard Learn. Deze koppeling zorgt er daarna voor dat eenmalige aanmelding beschikbaar komt voor de cursusleider en studenten in de cursus, dat ze directe toegang hebben tot inhoud van Macmillan en dat cijfers worden gesynchroniseerd met Blackboard Grade Center.

In welke mate kan ik bepalen welke cursusleiders de Macmillan-integratie kunnen zien?

Via de instelling Installatie voor meerdere instellingen in het Building Block Partner Cloud kan de systeembeheerder partnerintegraties beschikbaar maken voor specifieke cursussen die zijn gegroepeerd op domein, instellingshiërarchie of gegevensbronsleutels. Deze groepering wordt bepaald in Blackboard Learn zelf en nadat dit is gebeurd, kan de beheerder het type groepering (domeinen, instellingshiërarchie of gegevensbronsleutels) selecteren dat ze willen gebruiken in de instellingen van het Building Block Partner Cloud. Als ze de Macmillan-integratie gaan configureren, hebben ze dan de mogelijkheid om aan te geven voor welke groepen de integratie moet worden weergegeven. Voor alle andere cursussen/groepen in de Blackboard Learn-instantie worden de koppelingen naar de partner verborgen.

 

Een instelling wil de Macmillan-integratie alleen beschikbaar maken voor een set van 15 cursussen. De systeembeheerder moet dan de volgende stappen uitvoeren:

 • Deze 15 cursussen groeperen op domein, instellingshiërarchie of gegevensbronsleutel, als dat nog niet is gebeurd. In ons voorbeeld worden de cursussen gegroepeerd op ‘Domein’ (domeinnaam: Macmillan-cursussen en domein-ID: mac_cursussen).
 • Ga naar de pagina met instellingen voor het Building Block Partner Cloud, selecteer Ja bij Instellingen voor meerdere instellingen en Domeinen voor ID.
 • Ga naar de pagina met de instellingen voor de Macmillan-integratie en maak de integratie alleen beschikbaar voor het domein ‘mac_cursussen’.
 • In de Blackboard Learn-omgeving worden nu alleen beginpunten voor de Macmillan-integratie weergegeven voor de cursussen die deel uitmaken van het domein ‘mac_cursussen’.

Hoe krijg ik de beschikking over accounts voor cursusleiders om de integratie te testen?

Nadat het Building Block Partner Cloud is geïnstalleerd en de Macmillan-integratie is geconfigureerd, kunnen systeembeheerders een account aanvragen om de integratie te testen in hun Blackboard-omgeving. Stuur hiervoor een e-mail naar elearning@bfwpub.com.

Hoe worden updates voor de Macmillan-integratie aangeboden?

Nadat u het Building Block Partner Cloud hebt geïnstalleerd, worden updates voor de Macmillan-integratie naadloos toegepast via de Partner Cloud-service.

Als u meer wilt weten, kunt u de releaseopmerkingen downloaden in PDF-formaat.

Dit document is alleen in het Engels beschikbaar.

Hoe worden updates voor het Building Block Partner Cloud aangeboden?

Nadat u het Building Block Partner Cloud hebt geïnstalleerd, krijgt u meldingen voor eventuele updates voor het building block via Software-updates in het configuratiescherm voor systeembeheer van Blackboard.

Op welke manier verschilt deze integratie van de basisintegratie die eerder beschikbaar was voor Macmillan en Blackboard Learn?

Hoewel er opzichzelfstaande building blocks worden aangeboden waarmee Blackboard Learn en de Macmillan-technologie kunnen worden geïntegreerd, en deze oplossingen eenmalige aanmelding en geplande synchronisatie van cijfers ondersteunen, gaat deze integratie veel dieper. Zo is er ondersteuning voor automatische aanpassing van cijfers en diepe koppelingen naar inhoud van Macmillan op hoofdstuk- en onderwerpniveau. Hierdoor hebben cursusleiders meer controle en kunnen zowel cursusleiders als studenten sneller werken. Deze integratie wordt aangeboden via de nieuwe Partner Cloud-service van Blackboard, die is gebouwd en getest door Blackboard en die een efficiënter beheer van partnerintegraties en naadloze technologie-updates mogelijk maakt.

Meer informatie

Zie Blackboard Partner Cloud voor meer informatie over de Blackboard Partner Cloud.

Zie Blackboard Cloud voor meer informatie over de Blackboard Cloud.

Zie Macmillan Higher Education voor de informatiebronnen die beschikbaar zijn voor cursusleiders.