Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inhoudsspeler SCORM Engine

Het Building Block SCORM Engine is ontworpen voor het beheren en afspelen van SCO-pakketten (Shareable Content Object). Deze pakketten worden vaak samengesteld door commerciële bedrijven, zoals uitgevers van tekstboeken. De SCORM Engine bevat een inhoudsspeler die standaarden en indelingen van SCORM, IMS en NLN ondersteunt. Cursusleiders zien de verschillende standaarden als aanvullende inhoudstypen voor het toevoegen van inhoud.

Cursusleiders kunnen SCO's op dezelfde manier importeren in een cursus als dat ze andere inhoud toevoegen. De cursusleider kan voor het materiaal een kolom toevoegen aan Grade Center, maar ook andere opties voor gewone inhoudsitems kiezen. Als een gebruiker werkt met inhoud waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld, wordt de poging weergegeven in Grade Center. Aanvullende gegevens over de poging, zoals totale weergavetijd en voltooiingsstatus, worden ook opgeslagen om de cursusleider te helpen bij het geven van cijfers.

De gebruiker merkt geen verschil bij de weergave van de verschillende soorten inhoudsitems vergeleken met overige inhoud van de cursus en kan deze inhoudsitems zelfs toevoegen aan een leermodule.

Het Building Block SCORM Engine

Het Building Block SCORM Engine wordt standaard geleverd bij  Blackboard Learn  en moet door de beheerder beschikbaar worden gesteld.

SCORM-ondersteuning
Versie van SCORM Engine Ondersteunde inhoudstypen
2010.1.407 SCORM 1.2, SCORM 2004 (tot 4th Edition)

Het Building Block SCORM Engine kan, net als veel andere Building Blocks, niet worden gebruikt met  Blackboard Learn  - Basic Edition.

Ondersteunde standaarden

Het Building Block SCORM Engine ondersteunt SCORM-inhoud, terwijl het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden ondersteuning biedt voor SCORM, IMS en NLN.

SCORM-inhoud

Het Building Block SCORM Engine biedt ondersteuning voor inhoud die voldoet aan de standaard SCORM 1.2 en de standaard SCORM 2004 4th Edition. Het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden ondersteunt SCORM 1.2 en SCORM 2004 3rd Edition. De cursusleider hoeft niet vooraf te bepalen of de inhoud moet voldoen aan 1.2 of 2004, aangezien de speler deze inhoudstypen automatisch op de juiste manier aanbiedt. Ga voor meer informatie naar  http://www.adlnet.gov.

IMS-inhoud 

Het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden biedt ondersteuning voor inhoud dat voldoet aan de IMS Content and Packaging 1.1.2-standaard met het webinhoudkenmerk.

Ga voor meer informatie naar http://www.imsglobal.org/content/packaging/#version1.1.2.

NLN-inhoud 

Met het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden wordt NLN-inhoud ondersteund die voldoet aan de SCORM- en IMS-standaarden. Het NLN Materials Team in het Verenigd Koninkrijk is verantwoordelijk voor het uitgeven en ontwikkelen van e-learningmateriaal voor NLN en geeft advies over de integratie van NLN-materiaal in onderwijs- of leerplannen.

Ga voor meer informatie naar http://www.nln.ac.uk.

Inhoudstypen beschikbaar maken

Het Building Block SCORM Engine kan overweg met zowel SCORM 1.2 als SCORM 2004 Edition (tot 4th Edition). Het Building Block zorgt er automatisch voor dat de inhoud goed wordt afgespeeld.

Bij het bepalen van het inhoudstype dat wordt weergegeven in de keuzelijst van de actiebalk, wordt vooral gekeken welke term cursusleiders en cursusbouwers gebruiken voor inhoud die op standaarden is gebaseerd. Als gebruikers van een instelling bijvoorbeeld meer te maken hebben met SCORM-inhoud dan met NLN-inhoud, kan het overeenkomende inhoudstype worden ingeschakeld en kunnen de anderen worden uitgeschakeld.

Het Building Block SCORM Engine beschikbaar maken in  Blackboard Learn

Wanneer Blackboard Learn wordt bijgewerkt, wordt de nieuwste versie van het Building Block SCORM Engine automatisch geïnstalleerd. De beheerder moet het Building Block instellen op Beschikbaar.

 1. Ga naar het  configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder  Building Blocks op  Building Blocks.
 2. Klik op  Geïnstalleerde tools.
 3. Klik in de rij voor het Building Block SCORM Engine op Beschikbaar in de lijst Beschikbaarheid. Wanneer het Building Block voor de eerste keer beschikbaar wordt gemaakt, wordt de lijst weergegeven met machtigingen die vereist zijn voor het Building Block. Dit is een beveiligingsvoorziening om  Blackboard Learn  te beschermen tegen gevaarlijke inhoud.
 4. Klik op Goedkeuren om het Building Block beschikbaar te maken en de aangegeven machtigingen toe te staan.

De tools van de SCORM Engine kunt u beheren door naar het configuratiescherm voor systeembeheer te gaan en onder Tools en functies te klikken op Tools.

Geavanceerde opties voor de SCORM Engine

De inhoudsspeler SCORM Engine biedt een groot aantal functies en voorzieningen, inclusief geavanceerde opties die cursusleiders kunnen instellen wanneer ze een bestaand SCORM-pakket gaan aanpassen dat gebruikmaakt van het Building Block SCORM Engine. De geavanceerde opties worden pas weergegeven op de pagina Bewerk inhoudpakket (SCORM) wanneer de cursusleider de optie Gedrag SCORM-speler bewerken heeft ingesteld op Ja. Als dat is gebeurd, worden de geavanceerde opties voor de SCORM Engine in twee of drie kolommen weergegeven. In de linkerkolom kan de categorie met geavanceerde opties worden gekozen, terwijl de rechterkolom de bijbehorende opties en instellingen bevat.

Dit zijn de beschikbare categorieën met instellingen:

 • Navigatie-elementen
 • Startconfiguratie
 • Rudimentaire volgordebepaling
 • Rudimentaire aggregatie
 • Compatibiliteitsinstellingen
 • Communicatie-instellingen
 • Debugger-opties
 • Geschiedenisopties
 • Overige gedragsopties

Cursusleiders die niet eerder hebben gewerkt met het Building Block SCORM Engine kunnen beheerders van Blackboard vragen om hulp en richtlijnen voor het instellen van de geavanceerde opties. Meestal is het echter zo dat cursusleiders die cursusinhoud maken en beheren de standaardinstellingen van de geavanceerde opties van de speler niet hoeven te wijzigen. Deze opties zijn voornamelijk bedoeld voor ontwikkelaars van cursussen die beschikken over de benodigde technische kennis. De opties hoeven voor de meeste inhoudspakketten niet te worden aangepast.

Twee categorieën met instellingen, Navigatie-elementen en Startconfiguratie, kunnen soms handig zijn voor cursusleiders die enige ervaring hebben met SCORM. Deze instellingen kunnen namelijk worden gebruikt om de werking, de beschikbare functies en de functionaliteit van de SCORM-inhoudsspeler zelf in te stellen.

De geavanceerde opties kunnen ook van pas komen wanneer inhoudspakketten die eerder werden afgespeeld met het Building Block Inhoudsspeler volgens open standaarden, opnieuw worden geüpload voor gebruik met de SCORM Engine en er fouten optreden of de inhoud helemaal niet kan worden afgespeeld. In dat geval kunt u Debugger-opties inschakelen om gegevens vast te leggen die kunnen helpen bij het bepalen en oplossen van het probleem. De categorie Geschiedenisopties kan hier ook nuttige informatie opleveren.

Meer informatie

Als u meer wilt weten over het toevoegen van inhoud aan een cursus, leest u de informatie over de geavanceerde opties van de SCORM Engine in Inhoud maken in een cursusgebied.