Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

SafeAssign

SafeAssign is een tool die wordt gebruikt om plagiaat te voorkomen en om studenten duidelijk te maken hoe ze bronvermelding kunnen toepassen in plaats van bestaand werk anders geformuleerd over te nemen. SafeAssign kan dus worden gebruikt als afschrikmiddel maar ook als leermiddel.

SafeAssign vergelijkt ingezonden opdrachten met een set bronnen om vast te stellen of er sprake is van overlap tussen de ingezonden opdracht en bestaand materiaal.

SafeAssign in de praktijk

SafeAssign is gebaseerd op een uniek tekstvergelijkingsalgoritme dat exacte en inexacte overeenkomsten tussen een ingeleverde paper en bronmateriaal vaststelt. Dit zelf ontwikkelde algoritme analyseert de tekst van de inzending en optimaliseert de woorden en termen die moeten worden gezocht in meerdere gegevensbronnen. De resultaten die worden teruggestuurd door elke service worden verder verwerkt op basis van de wegingsfactor die is toegekend door de zoekservice en vergelijkende weging van het SafeAssign-algoritme. Op deze manier wordt de resultaatset bepaald die wordt opgenomen in het originaliteitsrapport.

Inzendingen van studenten naar SafeAssign worden vergeleken met een aantal bronnen:

 • Documentarchieven van onderwijsinstellingen: bevat alle papers die door gebruikers van de verschillende instellingen zijn aangeboden voor verwerking door SafeAssign
 • Algemene naslagdatabase: bevat meer dan 15 miljoen papers die vrijwillig zijn ingediend door studenten van instellingen die werken met Blackboard om plagiaat tussen onderwijsinstellingen te voorkomen.
 • ProQuest ABI/Inform: meer dan 1100 titels van publicaties en ongeveer 2,6 miljoen artikelen vanaf 1990 tot heden, wordt wekelijks bijgewerkt.
 • Internet: SafeAssign maakt gebruik van de zoekservice Yahoo! BOSS als de onderliggende indexprovider voor internet om op internet te zoeken naar overeenkomende tekst.
Gemaakt met Yahoo Boss

Algemene naslagdatabase

De algemene naslagdatabase van SafeAssign is een afzonderlijke database waarvoor studenten op vrijwillige basis papers kunnen indienen om plagiaat tegen te gaan. De database is niet gekoppeld aan de lokale database van instellingen waarin alle papers worden opgeslagen van een instelling. Studenten kunnen er ook voor kiezen hun papers alleen op te slaan in de lokale database, en dus niet ook in de algemene naslagdatabase. Studenten zijn niet verplicht om papers aan te bieden aan deze database. Studenten zijn vrij om hun papers op te slaan in de algemene naslagdatabase, maar ze hebben niet de mogelijkheid opgeslagen papers achteraf te verwijderen. Opgeslagen papers blijven het eigendom van de auteur en Blackboard kan geen enkele aanspraak maken op het eigendom van papers in de algemene naslagdatabase.

Zoeken op internet

De zoekindexen voor internet die worden gebruikt door SafeAssign zijn ontworpen voor betrouwbaarheid, prestaties en efficiëntie in relatie tot de grote hoeveelheid zoekopdrachten die worden uitgevoerd door SafeAssign. Deze zoekindexen worden mogelijk niet zo vaak bijgewerkt als de indexen die worden gebruikt door internet-zoekservices voor consumenten. Meestal worden deze indexen binnen 1-3 dagen na een wijziging bijgewerkt. De combinatie van de eigenschappen van deze zoekindexen en de weging die wordt toegepast door het SafeAssign-algoritme, betekent dat de resultaten die voor een bepaalde zin worden opgenomen in een originaliteitsrapport van SafeAssign mogelijk niet identiek zijn met de resultaten van een internet-zoekservice voor consumenten. SafeAssign is bedoeld als een hulpmiddel dat cursusleiders kunnen gebruiken om de potentiële aanwezigheid van niet-origineel werk binnen een inzending op te sporen. Een SafeAssign-score een waarschuwing dat een inzending misschien nader moet worden onderzocht. Het is geen garantie dat er al dan niet sprake is van plagiaat.

SafeAssign-originaliteitsrapporten

Nadat een paper is verwerkt, wordt er een rapport gegenereerd met het percentage tekst in de ingezonden paper dat overeenkomt met bestaande bronnen. Het rapport bevat ook de mogelijke bronnen van de onderdelen van de paper waarvoor overeenkomsten zijn gevonden in de database. Cursusleiders kunnen deze bronnen verwijderen uit het rapport en het rapport vervolgens opnieuw genereren. Dit is handig als de paper een vervolg is op een eerder ingediend werkstuk van dezelfde student.

SafeAssign configureren en registreren

 1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheernaarBuilding Blocksen klik op Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek het SafeAssign Building Block.
 4. Klik opInstellingenvoor het Building Block SafeAssign.
 5. Verstrek de volgende gegevens:
  • Naam van instelling

   URL van lokale server
   Deze URL is bedoeld voor het valideren van het systeem dat wordt geregistreerd en om spoofing en hacking van de centrale servicedatabase te voorkomen.

  • De voornaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De voornaam van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • Het e-mailadres van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
  • De functie van de beheerder die de contactpersoon is voor SafeAssign
 6. Selecteer een tijdzone. U weet dan zeker dat de tijd die wordt weergegeven in het Building Block SafeAssign overeenkomt met de tijd van de Blackboard Learn-server.
 7. SelecteerStudent-ID weergevenom cursusleiders in staat te stellen de ID's van studenten te zien in de tabel met ingezonden papers. Als deze optie is uitgeschakeld, zien cursusleiders alleen de namen van studenten.
 8. Voer tekst in voor de vrijgaveverklaring die wordt weergegeven in elke opdracht met SafeAssign om studenten te waarschuwen dat hun werk wordt gecontroleerd op plagiaat. Laat het tekstvak leeg als u geen waarschuwing wilt weergeven.
 9. Selecteer Algemene naslagdatabase om opdrachten toe te voegen aan de algemene naslagdatabase en toestemming te geven deze te gebruiken voor de analyse van papers die door andere instellingen zijn ingediend. Schakel deze optie niet in als u deze toegang niet wilt verlenen.
 10. SelecteerIk ga akkoordom de licentieovereenkomst van SafeAssign te accepteren.
 11. Klik opVerzenden.
 12. Klik opInstellingenvoor SafeAssign om de pagina Instellingen opnieuw te openen. Als er verbinding is, wordt boven aan de pagina het berichtVerbindingsstatus: verbindingweergegeven.

Als er verbinding is gemaakt met SafeAssign, ontvangt u hiervan bericht, inclusief een deelnamecode. Deze code wordt gebruikt als identificatie van uw instelling en de gegevens die vanuit uw instelling worden verzonden. De deelnamecode is ook handig bij het oplossen van problemen en het migreren van servers.

SafeAssign inschakelen in Blackboard Learn

 1. Ga in het configuratiescherm voor systeembeheernaarBuilding Blocksen klik op Building Blocks.
 2. Klik op Geïnstalleerde tools.
 3. Zoek het SafeAssign Building Block.
 4. Selecteer Beschikbaar in de kolom Beschikbaarheid en in de kolom Standaard voor cursus/org.

SafeAssign inschakelen in cursussen

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik opCursusinstellingenin het gedeelte Cursussen.
 2. Klik opCursustools.
 3. Zoek SafeAssign in de lijst en selecteerAan. SafeAssign is niet beschikbaar voor gasten of waarnemers.
 4. Klik opVerzenden.

SafeAssign maakt gebruik van de zoekservice Yahoo! BOSS als de onderliggende indexprovider voor internet om op internet te zoeken naar overeenkomende tekst.

Gemaakt met Yahoo Boss

Taalondersteuning voor SafeAssign

SafeAssign en Latijnse talen

SafeAssign doet meer dan het vertalen van woorden van de ene in de andere taal. SafeAssign maakt gebruik van algoritmen die beslissingen nemen over mogelijk plagiaat op basis van woordfrequentie, zinsbouw en andere linguïstische kenmerken die specifiek zijn voor de Engelse taal. SafeAssign biedt officieel ondersteuning voor de Engelse taal, maar door overeenkomsten tussen het Engels en andere Latijnse talen, kan SafeAssign voldoende of waardevolle resultaten geven voor andere talen die op het Latijn zijn gebaseerd. Andere, niet-Engelse Latijnse talen worden op dit moment echter niet officieel ondersteund.

Ondersteuning voor niet-Latijnse talen

SafeAssign kan tegenstrijdige en onbekende resultaten opleveren voor Aziatische, Afrikaanse of niet-Latijnse talen vanwege de logica die in het algoritme is gedefinieerd om potentiële overeenkomsten te vinden. Uiteraard mogen klanten proberen om SafeAssign te gebruiken met niet-Latijnse talen, maar de resultaten kunnen dus verschillen en onnauwkeurig zijn. Er gelden geen technische beperkingen voor het gebruiken van SafeAssign met een andere taal dan het Engels.

Blackboard heeft een partnerschap met een andere leverancier die werkzaam is op het gebied plagiaatdetectie, namelijk TurnItIn. TurnItIn is geïntegreerd met Blackboard Learn en is beschikbaar voor internationale klanten of instellingen die ondersteuning willen voor andere talen dan het Engels. Zie www.turnItIn.com voor meer informatie.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens worden er naar en vanuit ons Blackboard-systeem en het SafeAssign-systeem verzonden?

SafeAssign heeft de volgende informatie nodig om goed te functioneren:

 • De voor- en achternaam van de auteur van de inzending 
 • Het e-mailadres van de auteur van de inzending 
 • De documenten die zijn verzonden
 • De koppeling van de inzending met de opdracht, de cursus,de instelling en/of het exemplaar van Learn

Dit zijn de gegevens die worden uitgewisseld tussen Blackboard Learn en SafeAssign.

Welke gegevens worden opgeslagen in de SafeAssign-database?

De hierboven genoemde gegevens worden opgeslagen in de SafeAssign-database.

Hoe worden de gegevens beveiligd (tijdens het verzenden en als ze zijn opgeslagen)?

Blackboard hanteert een veelzijdige aanpak als het gaat om het beveiligen van documenten die worden opgeslagen in SafeAssign. Het betreft hier niet alleen beveiliging op het fysieke niveau, netwerkniveau en toepassingsniveau, maar ook kwetsbaarheidsbeheer en het laten testen van de beveiliging door derden.

Onze omgeving voor beheerde hosting wordt gekenmerkt door zeer strenge beperkingen ten aanzien van fysieke toegang, waaronder 24/7/365 bewaking door beveiligingspersoneel.

Aan de netwerkkant zorgt het team voor beheerde hosting voor 'hardening' van de SafeAssign-hostingomgeving door middel van dubbel uitgevoerde switches, routers, noodstroomvoorzieningen, firewalls en load-balancers. De beveiliging van toepassingen bestaat onder andere uit het vereisen van TLS (SSL)-codering voor alle geïntegreerde producten. Daarnaast maakt SafeAssign gebruik van OAuth om gebruikers alleen toegang te geven op basis van rol en het principe van de toekenning van minimale bevoegdheden.

Een onderdeel van beheerde hosting van Blackboard is het implementeren van verschillende externe en interne, commerciële en aangepaste scanners die regelmatig uitgebreide rapporten genereren over mogelijke kwetsbaarheden. Hierdoor kan beheerde hosting van Blackboard voorzieningen aanbieden zoals de detectie en beveiliging van activa, monitoring voor compliance-doeleinden, detectie van kwetsbaarheden, en functies voor het uitvoeren van patching en audits.

Het team van beheerde hosting maakt ook gebruik van de expertise van externe organisaties voor audits en certificeringen die voldoen aan specifieke normen voor de branche. Enkele voorbeelden:

 • Ieder jaar een beoordeling door derden van proces- en beleidsverbetering, inclusief interne, externe, beveiligingsbeoordeling en penetratietests.
 • Ieder kwartaal scans op kwetsbaarheid door derden inclusief validatie.
 • De datacenters van Blackboard voor beheerde hosting voldoen aan SOC 2 (type 2). SOC 2-rapporten (Service Organization Control) leggen de nadruk op interne maatregelen voor wat betreft beveiliging, beschikbaarheid, integriteit van verwerking, vertrouwelijkheid en privacy van de gehoste systemen.

Meer informatie

Zie SafeAssign gebruiken in opdrachten voor meer informatie over het gebruiken van SafeAssign door cursusleiders.

Zie Opdrachten met SafeAssign voor meer informatie over het gebruiken van SafeAssign door studenten.