Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over de tool Ruimten

Wat zijn ruimten?

Met de tool Ruimten kunnen gebruikers ruimten inrichten voor ad-hoc communicatie en samenwerking, bijvoorbeeld voor studiegroepen, groepsprojecten, leesclubs of andere doeleinden die informeel leren stimuleren. Elke ruimte heeft een eigen prikbord, waar de leden van die ruimte berichten kunnen posten en met elkaar kunnen communiceren.  Deze berichten worden dan samen weergegeven in de tool Berichten van elk lid, zodat iedereen altijd op de hoogte is van wat er wordt besproken. 

Gebruikers kunnen in minder dan één minuut zelf een ruimte maken. Het is dus niet nodig om contact op te nemen met een cursusleider of beheerder om een ruimte te maken. Dit kan heel gemakkelijk door in Mijn Blackboard de optie “Een ruimte maken” te kiezen. Gebruikers kunnen ook zoeken naar ruimten die anderen mensen binnen de instelling hebben gemaakt en hiervan lid worden. Dit kan trouwens met alle ruimten die beschikbaar zijn in het wereldwijde onderwijsnetwerk.

Wat is het verschil tussen groepen, organisaties en ruimten in Blackboard Learn?

De tool Groepen is een tool waarmee cursusleiders groepen studenten kunnen definiëren en beheren binnen een cursus. De tool vervangt de geavanceerde mogelijkheden van bestaande cursustools (zoals blogs, wiki's, dagboeken en discussies) voor groepsopdrachten. 

Een organisatie is een samenwerkingsgebied buiten cursussen dat beschikt over alle gewenste functionaliteit en dat de geavanceerde mogelijkheden van de cursusomgeving nabootst. Deze voorziening is het meest geschikt voor comités, groepen, commissies, organisaties, enzovoort. 

Ruimten zijn communicatie- en samenwerkingsgebieden buiten cursussen met iets minder mogelijkheden die ad-hoc door gebruikers kunnen worden gemaakt en die het meest geschikt zijn voor informeel leren (zoals studiegroepen), groepen met een bepaalde interesse en het creëren van een community. Belangrijk hier is dat ruimten toegang bieden aan mensen uit andere instellingen binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk, zodat dit een middel is voor communicatie tussen instellingen en het bouwen van communities die door geen enkele andere functie van Blackboard Learn wordt aangeboden. 

Alle drie deze tools blijven beschikbaar in Blackboard Learn, aangezien ze inspelen op verschillende scenario's en verschillende behoeften van gebruikers.

Waar worden ruimten opgeslagen?

Aangezien ruimten op de cloud zijn gebaseerd, worden ze opgeslagen in de Blackboard Cloud. Ruimten hebben dus geen gevolgen voor de opslagcapaciteit in Learn.

Op het moment dat de functie Sociale profielen en hulpprogramma's beschikbaar komt, bevat onze cloudinfrastructuur services en componenten die worden gehost in door Blackboard beheerde datacenters in de VS en in de AWS-infrastructuur (Amazon Web Services). Profielgegevens en gegevens van Blackboard Social bevinden zich binnen AWS-gehoste componenten in de Verenigde Staten. Op dit moment worden alle gegevens van de cloudservices gehost in de Verenigde Staten.

Eén van de voordelen van cloudgebaseerde services is de flexibiliteit die ze bieden om gebruik te maken van verschillende infrastructuurplatforms. Dit betekent dat de details van onze service-implementaties binnen infrastructuurplatforms kunnen veranderen na verloop van tijd.

Wat zijn de verschillende privacy-opties voor ruimten? 

Gebruikers kunnen kiezen uit de volgende privacy-instellingen voor een ruimte:

  • Alle Blackboard-gebruikers – Iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden en er lid van worden.
  • Beveiligd – Iedere gebruiker van Blackboard Learn kan deze ruimte vinden. Gebruikers kunnen een verzoek indienen voor lidmaatschap of worden uitgenodigd deel te nemen aan de ruimte. Leden moeten worden goedgekeurd door de beheerder(s) van de ruimte.
  • Persoonlijk – De ruimte wordt niet weergegeven in zoekresultaten, behalve voor beheerders en leden van de ruimte. Gebruikers moeten worden uitgenodigd om lid te worden.

Kunnen systeembeheerders beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of een standaardinstelling kiezen?

De standaardinstelling voor ruimten is Beveiligd. Systeembeheerders kunnen geen beperkingen afdwingen voor bepaalde privacy-instellingen of de standaardinstelling wijzigen, aangezien deze instellingen hetzelfde zijn voor alle instellingen met Learn die verbinding maken met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk.

Hoe worden ruimten gecontroleerd op ongepaste inhoud?

Ruimten kunnen op dezelfde manier worden gecontroleerd en gemeld als profielen. Een gebruiker kan in een ruimte op Melden klikken en het formulier invullen om de ruimte te melden.

Ruimten zijn gekoppeld aan een bepaalde instantie van Learn en dus ontvangt de systeembeheerder van die instantie een waarschuwing wanneer de ruimte is gemeld, ongeacht wie dit heeft gedaan en uit welke instantie van Learn. De beheerder kan vervolgens actie ondernemen en de gemelde ruimte blokkeren door in het configuratiescherm voor systeembeheer naar Gemelde items te gaan, onder Cloudbeheer. Wanneer een ruimte wordt geblokkeerd, is de ruimte nergens binnen het wereldwijde onderwijsnetwerk meer toegankelijk. Dit is anders dan bij profielen. Als een systeembeheerder een profiel blokkeert, geldt dit alleen voor gebruikers in die instantie van Learn.

Kan ik iemand zonder een Blackboard-profiel uitnodigen voor een ruimte?

Nee, dat kan niet. De reden hiervoor is dat een ruimte onderdeel is van het wereldwijde onderwijsnetwerk van instellingen met Blackboard Learn en dat netwerk is alleen toegankelijk voor mensen met een gebruikersaccount in een instantie van Blackboard Learn waarvoor Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld. Ruimten of andere tools voor sociaal leren zijn niet toegankelijk voor mensen zonder een gebruikersaccount van Blackboard Learn, aangezien andere platforms op dit moment niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet open is voor het “publiek”.

Is er een manier om te zien van welke ruimten iemand lid is? Als ik bijvoorbeeld zoek naar de gebruikersaccount van Jaap, hoe kan ik dan zien welke ruimten hij heeft en van welke ruimten hij lid is?

Ja, in het profiel van een gebruiker wordt vermeld van welke openbare of beveiligde ruimten iemand lid is. Dit staat onder aan het zijpaneel van het profiel. Alleen openbare of beveiligde ruimten worden vermeld omdat dit de ruimten zijn die kunnen worden gevonden met de zoekfunctie voor ruimten. U ziet geen lidmaatschap van persoonlijke ruimten omdat die alleen zichtbaar zijn voor mensen die voor een dergelijke ruimte zijn uitgenodigd. Een andere gebruiker (zelfs niet een systeembeheerder van Learn) kan op geen enkele manier vaststellen van welke persoonlijke ruimten een gebruiker lid is geworden.

Hoe kan ik als een beheerder een lijst opvragen met alle ruimten, dus zowel openbare als persoonlijke ruimten? Ik zie wel persoonlijke ruimten, maar openbare ruimten zie ik alleen als ik naar ze zoek via het algemene navigatiemenu.

Het is niet mogelijk om een lijst weer te geven met alle openbare en persoonlijke ruimten. Openbare en beveiligde ruimten kunnen worden gevonden met de zoekfunctie voor ruimten, maar u moet zoeken op trefwoord. U kunt niet alle openbare of beveiligde ruimten bekijken in een lijst. Het is wel zo dat alle openbare en beveiligde ruimten vindbaar zijn.

Er is geen zoekfunctie voor persoonlijke ruimten omdat die ruimten persoonlijk zijn en alleen kunnen worden gevonden door iemand die is uitgenodigd voor de ruimte.

De uitzondering op de regel is dat een systeembeheerder van Learn een lijst kan opvragen met de persoonlijke ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van die Learn-instantie. Dit is geen lijst met alle persoonlijke ruimten, aangezien een systeembeheerder van Learn geen rechten of bevoegdheden heeft om persoonlijke ruimten te zien die zijn gemaakt door gebruikers van andere instellingen. De lijst met persoonlijke ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van die Learn-instantie bestaat omdat de beheerder van Learn rapporten krijgt over ongepaste ruimten die zijn gemaakt door gebruikers van zijn Learn-instantie, ongeacht of deze ruimten openbaar, beveiligd of persoonlijk zijn.

Kunnen er ook andere dingen dan tekst worden gepost naar ruimten (zoals afbeeldingen of bestanden)?

Op dit moment niet, maar het delen van bestanden (inclusief afbeeldingen) via een ruimte staat hoog op het prioriteitenlijstje voor sociaal leren.

Wanneer de eigenaar van een ruimte wordt verwijderd, lijkt het alsof de ruimte nog bestaat. Dit betekent dat er na verloop van tijd een nieuw universum met allerlei onbeheerde ruimten kan ontstaan (excuses voor de woordspeling). Is er een manier om die ruimten op te schonen?

Het is belangrijk te onthouden dat profielen en ruimten geen voorzieningen van Learn zijn. Het zijn voorzieningen van een cloudomgeving die nauw zijn geïntegreerd met Learn, maar ze zijn allebei bedoeld voor gebruik binnen instellingen en voor onbepaalde tijd. Om die reden staan ze los van gebruikersaccounts van Learn of van de Learn-instantie zelf.

Het verwijderen van de gebruikersrecord in Learn betekent niet dat het profiel van de gebruiker wordt verwijderd. Dat profiel kan namelijk tegelijk worden gebruikt binnen andere instanties van Learn of later wanneer de gebruiker naar de volgende instelling gaat waar ze werken met Learn. Evenmin is het zo dat de ruimten worden verwijderd die zijn gemaakt met dat profiel, aangezien (a) het profiel en de ruimte tegelijk kunnen worden gebruikt op een andere instelling, of (b) het profiel en de ruimte later opnieuw worden gebruikt wanneer de gebruiker het profiel inschakelt in een toekomstige Learn-instantie. In het laatste geval heeft de gebruiker automatisch weer toegang tot alle eerdere ruimten.

Een ruimte kan alleen bestaan met ten minste één beheerder. Als een gebruiker een ruimte probeert te verlaten waarvan hij of zij de enige beheerder is, wordt de gebruiker gevraagd iemand anders aan te wijzigen als beheerder van de ruimte of de ruimte te verwijderen. Het is dus niet mogelijk een ruimte zonder een beheerder te hebben in het systeem.

Hoewel dit nog niet is doorgevoerd, zijn we bezig met het opstellen van een opschoningsbeleid voor ruimten. Als een ruimte dan n maanden inactief is, ontvangen de beheerders van de ruimte een bericht dat dat de ruimte over automatisch n + 1 maand wordt verwijderd als deze inactief blijft. Op deze manier willen we voorkomen dat inactieve, ongebruikte ruimten de zoekfunctie vervuilen.

Hoe verwijderen we ruimten? Ik kan zo snel geen optie vinden voor beheerders om een ruimte te verwijderen.

Zoals eerder aangegeven, zijn profielen en ruimten geen voorzieningen van Learn en vallen deze dus niet onder de volledige controle van een systeembeheerder van Learn. Het gaat hier om voorzieningen voor gebruik binnen verschillende instellingen die bovendien een onbeperkte levensduur hebben. Ze staan dus niet onder de controle van een bepaalde Learn-systeembeheerder, maar onder de controle van de eindgebruikers die ze hebben gemaakt. Beheerders zijn niet bevoegd om profielen en ruimten te verwijderen (evenmin als berichten trouwens) omdat de eindgebruiker deze voorzieningen dan niet op andere instellingen en in de toekomst kan blijven gebruiken.