Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Studentenweergave

Met de functie Studentenweergave kunnen cursusleiders hun cursussen zien en gebruiken op exact dezelfde manier als studenten dat doen. Een cursusleider kan zich eenvoudig aan- en afmelden bij een door het systeem beheerde account die automatisch als een student wordt ingeschreven bij de cursus.

De studentenweergave in actie

Wanneer een cursusleider de studentenweergave selecteert, genereert het systeem een gebruikersaccount met bevoegdheden voor de rol Student die automatisch wordt ingeschreven bij de cursus. De cursusleider gebruikt de studentenaccount alleen in die cursus. Cursusleiders moeten de studentenweergave verlaten om weer hun eigen account te gebruiken in de cursus.

 • De gebruikersaccount voor de studentenweergave heeft geen invloed op de gebruikersbevoegdheden buiten de cursus waarin de account actief is. Als een cursusleider bijvoorbeeld de studentenweergave heeft geactiveerd in een cursus, heeft hij of zij nog steeds vanuit het algemene navigatiemenu toegang tot de pagina's met profielen en berichten.
 • De weergaveaccount is gekoppeld aan de cursusleider en kan in meerdere cursussen worden gebruikt. De gebruikersnaam bestaat uit de gebruikersnaam van de cursusleider met de toevoeging “_previewuser.” De voornaam van de account komt overeen met de voornaam van de cursusleider. De achternaam bestaat uit de achternaam van de cursusleider met de toevoeging “_PreviewUser.”
 • De weergaveaccount en de bijbehorende gegevens zijn zichtbaar voor alle gebruikers die zijn ingeschreven bij de cursus, inclusief studenten. Dit betekent dat andere gebruikers contact kunnen hebben met de account. Zo kunnen studenten reageren op discussieberichten die door de cursusleider zijn verstuurd met de weergaveaccount.
 • Cursusleiders klikken op Voorbeeldweergave verlaten om terug te gaan naar de weergave voor cursusleiders. Als ze een cursus verlaten terwijl de studentenweergave actief is, wordt de cursus met deze weergave geopend wanneer ze teruggaan naar de cursus.
 • Als cursusleiders de studentenweergave verlaten, kunnen ze aangeven of ze de bijbehorende gebruiker en gegevens al dan niet willen opslaan. Als ze dat doen, kunnen ze de activiteit van die gebruiker zien op plekken waar studentenactiviteit zichtbaar is, zoals in het Grade Center. De gebruiker is duidelijk te herkennen aan het achtervoegsel “_previewuser.”

Studentenweergave beheren

 • U kunt de beschikbaarheid instellen van de studentenweergave.
  • Cursusleiders hebben niet de mogelijkheid om de studentenweergave op cursusniveau uit te schakelen.
  • Als u de studentenweergave uitschakelt, kunnen cursusleiders de weergave niet gebruiken in hun cursussen.
  • Als de weergave wordt uitgeschakeld of de voorziening wordt verwijderd terwijl er al weergaveaccounts bestaan in het systeem, blijven deze accounts beschikbaar. Ze kunnen handmatig worden uitgeschreven bij cursussen en/of worden verwijderd uit het systeem.
  • Als u een weergaveaccount verwijdert, worden de bijbehorende gegevens overal verwijderd. Dit geldt niet voor discussieberichten. Deze berichten worden dan als afkomstig van een anonieme gebruiker weergegeven. Gegevens van echte studenten kunnen verloren gaan als ze contact hebben gehad met de weergaveaccount.
 • Er kunnen geen instellingen worden geconfigureerd voor de studentenweergave.

Zie Building Blocks installeren en beheren voor meer informatie over het installeren en beheren van de voorziening Studentenweergave.