Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen en inschrijvingen

U kunt sommige van deze taken delegeren door gebruikers de systeemrol Cursusbeheerder te geven. Deze rol beschikt over bevoegdheden voor het beheren van cursussen en inschrijvingen, maar verleent geen andere administratieve toegang. Zie Systeemrollen beheren voor meer informatie over systeemrollen.

U kunt gebruikers ook de cursusrol Cursusbouwer geven. Met deze rol heeft een gebruiker toegang tot de meeste gebieden van het configuratiescherm van een bepaalde cursus. Zie Cursus- en organisatierollen beheren voor meer informatie over cursusrollen.

Cursus-ID's

De cursus-ID is een unieke aanduiding van een cursus. Nadat een cursus is gemaakt, kan de cursus-ID niet meer worden gewijzigd. U kunt wel de naam, de beschrijving en andere eigenschappen van de cursus wijzigen.

U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

Blackboard adviseert dat er een naamgevingsconventie voor cursus-ID's wordt ingesteld en afgedwongen. Er bestaat in de database geen mechanisme voor het automatisch toewijzen van cursus-ID's. Gebruikers kiezen zelf een gebruikers-ID wanneer ze een cursus gaan maken. Blackboard Learn biedt geen mogelijkheid om te controleren of cursus-ID's voldoen aan de naamgevingsconventie.