Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen maken

U kunt op verschillende manieren cursussen maken in Blackboard Learn. De bevoegdheden (of machtigingen) die zijn toegewezen aan uw gebruikersaccount bepalen welke methoden u kunt gebruiken.

Gebruikers met bevoegdheden voor het maken van cursussen kunnen dit doen via het gedeelte Cursussen in het configuratiescherm voor systeembeheer. U kunt ook bestaande cursussen kopiëren of tegelijkertijd meerdere cursussen maken door een batchbestand te gebruiken.

Een cursus maken

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Wijs op de actiebalk naar Cursus maken en klik op Nieuw.

  U kunt bestaande gedeelten van een cursus samenvoegen, zodat cursusleiders vanuit één hoofdcursus meerdere gedeelten van dezelfde cursus kunnen beheren. Zie Onderliggende cursussen samenvoegen en splitsen voor meer informatie.

 3. Voer de gegevens van de cursus in. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Beschikbare velden voor cursusgegevens
  Veld Beschrijving
  Algemene gegevens
  Cursus-
  naam
  [v]
  Voer een naam in voor de cursus. De cursusnaam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie cursussen maken die allemaal "Componeren voor beginners" heten. U kunt een cursus op ieder moment een andere naam geven.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.

  Cursus-ID
  [v]
  Voer een ID in voor de cursus. De cursus-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie cursussen hebt met de naam "Componeren voor beginners", moet u drie verschillende cursus-ID's maken, zoals comp01, comp02 en comp03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  U kunt een ingestelde cursus-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.

  Beschrijving Voer een beschrijving in van de cursus. Vergeet niet een korte samenvatting van de cursus te geven en instructies om in te schrijven. De beschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Gebruik daarom trefwoorden in het veld die gebruikers waarschijnlijk invoeren als ze naar een cursus gaan zoeken. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.

  Studie-
  gebied
  Selecteer een studiegebied in de keuzelijst. Gebruik studiegebieden om verwante cursussen te groeperen, zodat u ze eenvoudiger kunt terugvinden.
  Vakgebied Selecteer een vakgebied in de keuzelijst. Gebruik vakgebieden om verwante cursussen te groeperen, zodat u ze eenvoudiger kunt terugvinden.

  Term

  Selecteer een periode in de keuzelijst. Met behulp van perioden kunt u de cursusbeschikbaarheid koppelen aan specifieke tijdseenheden, zoals sessies en dagen vanaf de einddatum van inschrijving. U kunt perioden beheren in het configuratiescherm voor systeembeheer > CursussenPerioden. Zie Cursusperioden beheren voor meer informatie.
  Cursussen voor samenvoegen selecteren Schakel het selectievakje in om het gedeelte Onderliggende cursussen weer te geven. Vervolgens gebruikt u dat gedeelte om bestaande cursussen toe te voegen aan (of samen te voegen met) de hoofdcursusset. Zie Onderliggende cursussen samenvoegen en splitsen voor meer informatie over het beheren van onderliggende cursussen.
  Beschikbaarheid
  Beschikbaar Selecteer Ja om de cursus beschikbaar te stellen. Selecteer Nee om de cursus niet beschikbaar te maken. Niet-beschikbare cursussen zijn niet zichtbaar voor gebruikers en zijn dus niet toegankelijk of beschikbaar voor zelfinschrijving.
  Duur Definieer de periode waarin de cursus beschikbaar is. Beschikbare cursussen zijn toegankelijk voor studenten om inhoud te bekijken of te gebruiken, en om zich in te schrijven voor de cursus, als zelfinschrijving is toegestaan.

  Selecteer Doorgaand om de cursus altijd beschikbaar te stellen, dus zonder datumbeperkingen.

  Klik op Datums selecteren en typ waarden in de velden Begindatum en Einddatum als u de cursusbeschikbaarheid wilt beperken. De begin- en eindtijden worden automatisch ingesteld. De begintijd is middernacht en de eindtijd is 11:59:59.

  Als u de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteert u Dagen vanaf datum van inschrijving en voert u het aantal dagen in.

  Gasttoegang
  Gastgebruikers toegestaan Als niet-geverifieerde gebruikers zich mogen inschrijven voor de cursus, selecteert u Ja. Instellingen binnen de cursus kunnen van invloed zijn op de inhoud en tools die beschikbaar zijn voor gasten.

  Als u wilt voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers zich inschrijven voor de cursus, selecteert u Nee.

  Categorieën
  Selecteer categorie De categorie bepaalt waar de cursusbeschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus. Klik op een categorie om deze te selecteren en klik op de pijl-rechts om de categorie over te brengen naar de lijst Geselecteerde items. Als u een categorie wilt verwijderen, selecteert u de categorie en klikt u op de pijl-links om de categorie te verwijderen uit de lijst Geselecteerde items.

  U kunt een cursus aan verschillende categorieën toewijzen. Beheerders kunnen categorieën toevoegen op de pagina Cursuscatalogus.

  Knooppunten voor meerdere instellingen
  Knooppunt toevoegen Alleen beschikbaar voor scholen die de instellingshiërarchie gebruiken. De instellingshiërarchie is alleen beschikbaar in combinatie met Community Engagement.

  Als u deze cursus voor meerdere instellingen beschikbaar wilt maken, klikt u op Knooppunt zoeken.

  Geef aan of u wilt zoeken op Naam, Beschrijving of Identificatie. Selecteer een zoekvoorwaarde in de vervolgkeuzelijst: Bevat, Gelijk aan, Begint met of Niet leeg. Typ de zoektekst en klik op Start. Schakel in de zoekresultaten het selectievakje in van de instellingen waarvoor u deze cursus wilt toevoegen. Klik opVerzenden.

  Beheerders kunnen knooppunten definiëren op de pagina Hiërarchie.

  banner
  Huidige bannerafbeelding Hier ziet u de afbeelding die op dit moment boven aan de pagina Mededelingen van de cursus wordt weergegeven.

  Een bannerafbeelding kan de indeling JPEG, GIF of PNG hebben. Blackboard adviseert een grootte voor banners van ongeveer 480 bij 80 pixels.

  Het is namelijk zo dat gebruikers hun browservenster kunnen vergroten of verkleinen, het cursusmenu kunnen in- en uitvouwen, en verschillende beeldschermen en schermresoluties kunnen gebruiken. Bekijk een banner na het uploaden onder verschillende omstandigheden om er zeker van te zijn dat het resultaat goed is.

  Nieuwe bannerafbeelding Als u een andere bannerafbeelding wilt gebruiken, klikt u op Bladeren. Navigeer naar het gewenste afbeeldingsbestand en klik op OK. De nieuwe afbeelding wordt pas weergegeven nadat u op Verzenden hebt geklikt om de cursus op te slaan.

  Als u de bestaande afbeelding wilt verwijderen zonder deze te vervangen, schakelt u het selectievakje De huidige banner verwijderen in. De afbeelding wordt verwijderd wanneer u op Verzenden klikt.

  Course Cartridge
  Downloadsleutel voor Course
  Cartridge
  Als u een Course Cartridge wilt gebruiken met deze cursus, voert u de toegangssleutel in. De Course Cartridge komt beschikbaar zodra u op Verzenden klikt. ZieCursuspakketten met de indeling Common Cartridge maken voor meer informatie.
  Inschrijvingsopties
  Via cursusleider/
  systeembeheerder
  Selecteer Via cursusleider/systeembeheerder als een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen moet verwerken. Schakel het selectievakje Studenten toestaan om inschrijvingsaanvragen per e-mail naar de cursusleider te verzenden in als studenten aanvragen voor inschrijving per mail mogen versturen. Schakel dit selectievakje uit om deze manier van inschrijven niet beschikbaar te maken.
  Zelf-
  inschrijving
  Selecteer Zelfinschrijving als gebruikers zichzelf mogen inschrijven voor de cursus.

  Als u zelfinschrijving wilt beperken tot een bepaalde periode, schakelt u de selectievakjes Begindatum en Einddatum in en geeft u aan wanneer gebruikers zich kunnen inschrijven voor de cursus.

  Om de inschrijving te beperken tot gebruikers met een toegangscode, schakelt u het selectievakje Toegangscode vereisen voor inschrijving in. Typ vervolgens de tekst voor de toegangscode.

  Taalpakket
  Taal-
  pakket
  Selecteer een taalpakket in de lijst. Het taalpakket bepaalt de tekst die wordt weergegeven op knoppen, in titels en op andere navigatieonderdelen binnen Blackboard Learn. De inhoud die is gemaakt door cursusleiders, studenten of andere gebruikers wordt hierdoor niet gewijzigd. Zie Taalpakketten voor meer informatie.
  Taalpakket
  doorvoeren
  Gebruikers van Blackboard Learn kunnen voor zichzelf taalvoorkeuren instellen in hun gebruikersaccounts. Schakel het selectievakje Taalpakket doorvoeren in om individuele taalvoorkeuren te vervangen door de voorkeuren uit het taalpakket dat is toegewezen aan de cursus.

  Deze instelling bepaalt alleen wat gebruikers zien in de cursus. De specifieke taalvoorkeuren van gebruikers worden nog wel toegepast in andere gebieden van Blackboard Learn.

  Menustijl selecteren
  Voorbeeld U kunt de navigatie van de cursus op twee manieren instellen: via tekstkoppelingen of via afbeeldingen uit de knoppenbibliotheek van Blackboard Learn. Als u de tekst- of knopstijl wijzigt, ziet u direct wat het effect is.
  Stijl (Tekst) Selecteer Tekst om tekstnavigatiekoppelingen te maken voor de cursus.

  Als u kleuren wilt definiëren, opent u het contextmenu voor Achtergrondkleur of Tekstkleur. Klik op de kleurenstaal om een kleur te selecteren of voer met de hexadecimale notatie een waarde in voor Kleurwaarde (bijvoorbeeld 00FF00 voor lichtgroen). Als u een hexadecimale waarde invoert of op Overslaan klikt, wordt de kleurenstaal gesloten. Klik op Voorbeeld om de gekozen kleur te bekijken. Klik op Toepassen.

  1. Geef een kleurwaarde op in hexadecimale notatie.
  2. Klik op een staal om een kleur te kiezen.
  3. Bekijk een voorbeeld van de geselecteerde kleur.
  Stijl
  (Knoppen)
  Selecteer Knoppen om navigatiekoppelingen in de vorm van afbeeldingen te maken voor de cursus. Klik indien nodig op het plusteken (+) om de knoppenbibliotheek uit te vouwen.

  Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de knoppen te filteren op knoptype, zoals Patroon of Effen, en op knopvorm, zoals Rechthoekig of Afgeronde hoeken.

  Als u wilt filteren op knopkleur, typt u een zoekterm en klikt u op Zoeken. Typ bijvoorbeeld "blauw" om alle knoppen te zoeken met "blauw" in hun naam. U kunt ook zoeken door een deel van een woord in te voeren. Typ bijvoorbeeld "bl" om alle knoppen te vinden met "bl" in hun naam, zoals Kant groenblauw of Zonlicht blauw.

  1. Filter de bibliotheek met knoppen met behulp van de vervolgkeuzelijsten en het zoekvak.
  2. Bekijk de knoppen die overeenstemmen met de filtercriteria.
  Standaardweergave van inhoud
  Weergave Inhoud Deze instelling bepaalt hoe cursusbestanden worden weergegeven. Selecteer Alleen pictogram om alleen een pictogram voor het bestandstype weer te geven, Alleen tekst om alleen de bestandsnaam weer te geven of Pictogram en tekst om zowel een pictogram als een bestandsnaam weer te geven.
 4. Klik opVerzenden. De cursus wordt gemaakt door Blackboard Learn maar er worden geen cursusleiders, studenten of andere gebruikers toegevoegd. Zie Inschrijvingen beheren voor meer informatie over het toevoegen van gebruikers, waaronder cursusleiders.

De wizard Cursus maken

Met de wizard Cursus maken kunnen gebruikers stapsgewijs een nieuwe cursus maken. Beheerders bepalen of de module Wizard Cursus maken beschikbaar is binnen het hele systeem, zodat de module door gebruikers kan worden toegevoegd aan het tabblad Mijn instelling, of alleen voor cursussen, zodat cursusleiders de module kunnen toevoegen aan de startpagina van een cursus. Instellingen met een licentie voor Community Engagement kunnen ook de beschikbaarheid voor specifieke rollen bepalen.

Het wordt afgeraden de wizard Cursus maken voor veel gebruikers beschikbaar te maken als binnen Blackboard Learn bepaalde naamgevingsconventies voor cursus-ID's moeten worden gehanteerd. Er bestaat namelijk geen mechanisme om te controleren of cursus-ID's wel voldoen aan de voorgeschreven conventies.

U kunt de instellingen en beschikbaarheid wijzigen voor de wizard Cursus maken:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Communities op Tabbladen en modules.
 2. Selecteer Modules.
 3. Geef het contextmenu van de module Wizard Cursus maken weer en selecteer Eigenschappen bewerken.