Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursussen maken met de wizard

Gebruik de wizard Cursus maken om stapsgewijs een nieuwe cursus in te richten.

Er zijn maar twee stappen vereist in de wizard: het invoeren van gegevens van de cursus en het maken van het cursusmateriaal. Alle andere stappen zijn optioneel.

Als u een instelling niet opgeeft, gebruikt Blackboard Learn hiervoor de standaardwaarde. Nadat u de cursus hebt gemaakt, kunt u instellingen van de cursus wijzigen via het configuratiescherm van de cursus.

Wanneer u de wizard opent, ziet u op de pagina Welkom een voorbeeldcursus. De voortgangsindicator geeft aan op welke pagina van de wizard u bent. Deze indicator kunt u niet wijzigen en vermeldt alleen de stappen in de wizard. Het is dus geen navigatiemenu.

De wizard Cursus maken

 1. De eerste pagina van de wizard Cursus maken is de pagina Welkom.
 2. De voortgangsindicator geeft aan op welke pagina van de wizard u bent.
 3. De pagina Welkom bevat een voorbeeldcursus. Deze cursus kunt u niet wijzigen.
 4. Klik op Volgende om een cursus te gaan maken.

met de wizard kunt u alleen cursussen maken. U kunt geen organisaties maken met de wizard.

Een cursus maken met de wizard

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Wijs Cursus maken aan en klik op Wizard.
 3. Als de wizard niet automatisch wordt geopend, klikt u op Start de wizard Cursus maken. De wizard wordt niet geopend als in de browser pop-upvensters worden geblokkeerd. Blackboard adviseert daarom de browser zo in te stellen dat pop-upvensters worden toegestaan binnen Blackboard Learn.
 4. Gebruik de knoppen onder aan de pagina's om door de wizard te navigeren: Annuleren, Vorige, Volgende en Voltooien. Gebruik niet de knoppen van uw browser om te navigeren.
 5. Klik op Volgende om te beginnen.
 6. Geef op de pagina Cursusinformatie ten minste waarden op voor Cursusnaam en Cursus-ID. Dit zijn verplichte velden.

  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.

  Beschikbare velden voor cursusgegevens
  Veld Beschrijving
  Cursusinformatie
  Cursusnaam [v] Voer een naam in voor de cursus. De cursusnaam hoeft niet uniek te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld drie cursussen maken die allemaal "Componeren voor beginners" heten. U kunt een cursus op ieder moment een andere naam geven.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie over het zoeken van een cursus.

  Cursus-ID [v] Voer een ID in voor de cursus. De cursus-ID moet uniek zijn binnen Blackboard Learn. Als u bijvoorbeeld drie cursussen hebt met de naam "Componeren voor beginners", moet u drie verschillende cursus-ID's maken, zoals comp01, comp02 en comp03.

  U kunt cijfers, letters, afbreekstreepjes (-), liggende streepjes (_) en punten (.) gebruiken in een cursus-ID. Alle andere tekens, inclusief spaties, zijn niet toegestaan.

  U kunt een ingestelde cursus-ID achteraf niet meer wijzigen.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld.

  Beschrijving Voer een beschrijving in van de cursus. Vergeet niet een korte samenvatting van de cursus te geven en instructies om in te schrijven. De beschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

  Er kunnen zoekopdrachten worden uitgevoerd op de inhoud van dit veld. Gebruik daarom trefwoorden in het veld die gebruikers waarschijnlijk invoeren als ze naar een cursus gaan zoeken. 

 7. Klik op Volgende.
 8. Selecteer op de pagina Cursusmaterialen het materiaal dat u als de basis voor deze cursus wilt gebruiken. U moet cursusmateriaal opgeven. U kunt achteraf altijd nog extra materiaal voor de cursus toevoegen.

  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.

  Beschikbare velden voor cursusmateriaal
  Veld Beschrijving
  Een nieuwe cursus maken Selecteer deze optie als u een cursus wilt maken die niet is gebaseerd op een bestaande cursus, sjabloon of Course Cartridge.
  Een sjabloon gebruiken Selecteer deze optie als u een cursus wilt maken op basis van een cursussjabloon in het systeem. Selecteer vervolgens een sjabloon in de keuzelijst.

  Wanneer u een sjabloon gebruikt, kopieert Blackboard Learn alle cursusinhoud in de sjabloon naar de nieuwe cursus. Als de wizard is voltooid, kunt u de cursusinstellingen en -inhoud van de doelcursus wijzigen.

  Een bestaande cursus kopiëren Selecteer deze optie als u de cursus wilt maken door een bestaande cursus te kopiëren.

  Typ de cursus-ID rechtstreeks in het vak Cursus-ID. Zie Cursussen en inschrijvingen voor meer informatie.

  Als u niet over de juiste cursus-ID beschikt, klikt u op Bladeren om het zoekvenster te openen. Selecteer de cursus en klik op Verzenden om deze als de broncursus te gebruiken. Blackboard Learn kopieert de inhoud van de cursus, niet de inschrijvingen of records van gebruikers, naar de nieuwe cursus.

  Course Cartridge gebruiken Selecteer deze optie als u een cursus wilt maken op basis van een Course Cartridge. Voer de downloadsleutel voor de Course Cartridge in.
 9. Als u de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, klikt u op Volgende.

  -OF-

  Klik op Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. U kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard. Zie Cursussen beheren voor meer informatie over het bewerken van cursussen.

 10. Bekijk op de pagina Cursusstijl de huidige stijl van de cursus en de manier waarop inhoud wordt weergegeven. Als u een andere cursus hebt gekopieerd of een sjabloon hebt gebruikt, zijn de stijl en weergave afkomstig uit de broncursus. Klik op Volgende als u deze stijl en weergave wilt overnemen.

  Als u de stijl of weergave aanpast, gelden de wijzigingen alleen voor de cursus die u nu maakt. De sjabloon of de broncursus blijven ongewijzigd.

  In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.

  Beschikbare velden voor cursusstijl
  Veld Beschrijving
  Menustijl selecteren
  Voorbeeld U kunt de navigatie van de cursus op twee manieren instellen: via tekstkoppelingen of via afbeeldingen uit de knoppenbibliotheek van Blackboard Learn. Als u de tekst- of knopstijl wijzigt, ziet u direct wat het effect is.
  Stijl (Tekst) Selecteer Tekst om tekstnavigatiekoppelingen te maken voor de cursus.

  Als u kleuren wilt definiëren, opent u het contextmenu voor Achtergrondkleur of Tekstkleur. Klik op de kleurenstaal om een kleur te selecteren of voer met de hexadecimale notatie een waarde in voor Kleurwaarde (bijvoorbeeld 00FF00 voor lichtgroen). Als u een hexadecimale waarde invoert of op Overslaan klikt, wordt de kleurenstaal gesloten. Klik op Voorbeeld om de gekozen kleur te bekijken. Klik op Toepassen.

  1. Geef een kleurwaarde op in hexadecimale notatie.
  2. Klik op een staal om een kleur te kiezen.
  3. Bekijk een voorbeeld van de geselecteerde kleur.
  Stijl (Knoppen) Selecteer Knoppen om navigatiekoppelingen in de vorm van afbeeldingen te maken voor de cursus. Klik indien nodig op het plusteken (+) om de knoppenbibliotheek uit te vouwen.

  Gebruik de vervolgkeuzelijsten om de knoppen te filteren op knoptype, zoals Patroon of Effen, en op knopvorm, zoals Rechthoekig of Afgeronde hoeken.

  Als u wilt filteren op knopkleur, typt u een zoekterm en klikt u op Zoeken. Typ bijvoorbeeld "blauw" om alle knoppen te zoeken met "blauw" in hun naam. U kunt ook zoeken door een deel van een woord in te voeren. Typ bijvoorbeeld "bl" om alle knoppen te vinden met "bl" in hun naam, zoals Kant groenblauw of Zonlicht blauw.

  1. Filter de bibliotheek met knoppen met behulp van de vervolgkeuzelijsten en het zoekvak.
  2. Bekijk de knoppen die overeenstemmen met de filtercriteria.
  Standaardweergave van inhoud
  Weergave Inhoud Deze instelling bepaalt hoe cursusbestanden worden weergegeven. Selecteer Alleen pictogram om alleen een pictogram voor het bestandstype weer te geven, Alleen tekst om alleen de bestandsnaam weer te geven of Pictogram en tekst om zowel een pictogram als een bestandsnaam weer te geven.
 11. Als u de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, klikt u op Volgende.

  -OF-

  Klik op Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. U kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.

 12. Op de pagina Cursusmenu kunt u het cursusmenu aanpassen als u de cursus helemaal zelf samenstelt. Als u de cursus baseert op een sjabloon, een andere cursus of een Course Cartridge, kunt u niets wijzigen op deze pagina. U kunt het cursusmenu achteraf wijzigen in het configuratiescherm voor de cursus.
  • Wijs de knop Toevoegen (File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Administrator/160_Course_Management/010_Creating_Courses/010_Creating_Courses_Wizard/button_add_item.png) aan om inhoudsgebieden, pagina's, koppelingen en scheidingslijnen toe te voegen aan de cursus. U kunt een item beschikbaar maken aan ingeschreven gebruikers door het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in te schakelen. Trek de beschikbaarheid van het item in door het selectievakje uit te schakelen.
  • Open het contextmenu van het item om het item te hernoemen, te verbergen of te verwijderen.
  • Klik en sleep de sorteerknop van het item (File:en-us/Learn/Sandbox/en-us/Learn/9.1_SP_12_and_SP_13/Administrator/160_Course_Management/010_Creating_Courses/010_Creating_Courses_Wizard/button_arrow_up_down.png) om het item hoger of lager in de lijst te zetten.
 13. Als u de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, klikt u op Volgende.

  -OF-

  Klik op Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. U kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.

 14. Op de pagina Cursusbeschikbaarheid en -duur geeft u aan wie zich kan inschrijven voor deze cursus en of inschrijving altijd mogelijk is of alleen in een bepaalde periode. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.
  Cursusbeschikbaarheid en -duur
  Veld Beschrijving
  Gasttoegang
  Gastgebruikers toegestaan Als niet-geverifieerde gebruikers zich mogen inschrijven voor de cursus, selecteert u Ja.

  Als u wilt voorkomen dat niet-geverifieerde gebruikers zich inschrijven voor de cursus, selecteert u Nee.

  Beschikbaar Selecteer Ja om de cursus beschikbaar te stellen. Selecteer Nee om de cursus niet beschikbaar te maken. Gebruikers kunnen zich alleen inschrijven voor beschikbare cursussen.
  Duur Definieer de periode waarin de cursus beschikbaar is.

  Als u geen beperkingen wilt instellen voor de cursus, selecteert u Doorgaand.

  Klik op Datums selecteren en typ waarden in de velden Begindatum en Einddatum als u de cursusbeschikbaarheid wilt beperken.

  Als u de beschikbaarheid van de cursus wilt beperken tot een bepaald aantal dagen na de inschrijvingsdatum van een student, selecteert u Dagen vanaf datum van inschrijving en voert u het aantal dagen in.

  In de onderstaande tabel wordt beschreven welk type toegang verschillende gebruikersrollen hebben tot een cursus die niet beschikbaar is.

  Toegang voor cursusrollen wanneer de cursus niet beschikbaar is
  Cursusrol Toegang wanneer de cursus niet beschikbaar is
  Studenten Studenten zien in de module Mijn cursussen op het tabblad Mijn instelling of in de cursuslijst op het tabblad Cursussen geen cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar. Studenten hebben geen toegang tot een cursus die is ingesteld op Niet beschikbaar.
  Cursusleiders Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen die u geeft van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen. Hoewel de cursus is ingesteld als Niet beschikbaar, is deze wel toegankelijk voor de cursusleider.
  Cursusbouwers en onderwijsassistenten Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen waaraan u deelneemt van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen. De cursus wordt aangegeven als Niet beschikbaar. De cursus is wel toegankelijk voor cursusbouwers en onderwijsassistenten.
  Beoordelaars Cursussen die zijn ingesteld op Niet beschikbaar, worden weergegeven in het gedeelte Cursussen waaraan u deelneemt van de module Mijn cursussen en in de cursuslijst op het tabblad Cursussen. Hoewel de cursus voor andere gebruikers is ingesteld als Niet beschikbaar, is deze wel toegankelijk voor beoordelaars.
 15. Als u de wizard wilt blijven gebruiken om deze cursus te maken, klikt u op Volgende.

  -OF-

  Klik op Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. U kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.

 16. Stel op de pagina Cursusinschrijvingen de regels voor het inschrijven voor deze cursus in.
  Regels voor cursusinschrijving
  Veld Beschrijving
  cursusinschrijving
  Via cursusleider/systeembeheerder Selecteer Via cursusleider/systeembeheerder als een cursusleider of beheerder alle inschrijvingen moet verwerken. Schakel het selectievakje Studenten toestaan om inschrijvingsaanvragen per e-mail naar de cursusleider te verzenden in als studenten aanvragen voor inschrijving per mail mogen versturen. Schakel dit selectievakje uit om deze manier van inschrijven niet beschikbaar te maken.
  Zelfinschrijving Selecteer Zelfinschrijving als gebruikers zichzelf mogen inschrijven voor de cursus.

  Als u zelfinschrijving wilt beperken tot een bepaalde periode, schakelt u de selectievakjes Begindatum en Einddatum in en geeft u aan wanneer gebruikers zich kunnen inschrijven voor de cursus.

  Om de inschrijving te beperken tot gebruikers met een toegangscode, schakelt u het selectievakje Toegangscode vereisen voor inschrijving in. Typ vervolgens de tekst voor de toegangscode.

 17. Klik op Opslaan en afsluiten om de wizard af te sluiten. Blackboard Learn maakt de cursus met de vereiste gegevens die u hebt opgegeven. U kunt de cursus verder bewerken buiten de wizard.