Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Inschrijvingen

U kunt gebruikers afzonderlijk inschrijven via het contextmenu van een cursus of via een batchbestand om grote groepen gebruikers in te schrijven.

Gebruikers inschrijven voor een cursus

Als u meerdere gebruikers wilt inschrijven voor een cursus, doet u dit in groepen die u baseert op hun rollen in de cursus. U kunt één rol selecteren per gebruikers.

Een andere manier is om alle gebruikers in te schrijven met de rol Student en vervolgens de cursusrol van bepaalde gebruikers aan te passen. Als u bijvoorbeeld 23 studenten, één cursusleider en één onderwijsassistent inschrijft, kunt u alle 25 gebruikers inschrijven met de rol Student. Vervolgens wijzigt u van twee gebruikers de rol in Cursusleider of Onderwijsassistent.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open op de pagina Cursussen het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Inschrijvingen.
 5. Klik op de actiebalk van de pagina Inschrijvingen op Gebruikers inschrijven.
 6. Als u de exacte gebruikersnamen weet van de gebruikers, typt u deze in het vak Gebruikersnaam op de pagina Inschrijvingen toevoegen. Plaats tussen de namen een komma als scheidingsteken.

  Als u de gebruikersnamen niet weet, klikt u op Bladeren om te zoeken naar gebruikers. Schakel het selectievakje in van de gebruikers die u wilt inschrijven en klik op Verzenden.

  Zie Zoeken naar gebruikers voor meer informatie over het zoeken van gebruikers.

 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Rol een cursusrol voor deze groep gebruikers. De geselecteerde rol geldt alleen voor deze cursus.
 8. Selecteer een instelling voor Beschikbaarheid van inschrijving voor deze groep gebruikers. Selecteer Nee om de gebruikers in te schrijven, maar de cursus nog niet beschikbaar te maken. Als u de gebruikers wilt inschrijven en de cursus direct beschikbaar wilt maken, selecteert u Ja.
 9. Klik opVerzenden.

Als een cursus wordt samengevoegd met een hoofdcursus, worden de studenten van die cursus automatisch ingeschreven voor de hoofdcursus. Als studenten de cursus echter openen, zien ze alleen de cursus-ID van de onderliggende cursus waarvoor ze waren ingeschreven. Zie Onderliggende cursussen samenvoegen en splitsen voor meer informatie over het samenvoegen van cursussen.

De cursusrol van een gebruiker wijzigen

U kunt de rol van een gebruiker in een cursus op ieder moment wijzigen. Als een cursusleider bijvoorbeeld gedurende het semester een extra assistent nodig blijkt te hebben, kunt u de rol van een gebruiker voor die cursus wijzigen van Student in Onderwijsassistent.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open op de pagina Cursussen het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Inschrijvingen.
 5. Open op de pagina Inschrijvingen het contextmenu van de gebruikersnaam.
 6. Klik op Bewerken.
 7. Selecteer op de pagina Inschrijvingen bewerken een nieuwe rol in de vervolgkeuzelijst Rol. De geselecteerde rol geldt alleen voor deze cursus.
 8. Klik opVerzenden.

Alle ingeschreven gebruikers voor een cursus weergeven

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open op de pagina Cursussen het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Inschrijvingen. Er wordt een lijst met ingeschreven gebruikers weergegeven.
 5. Vanaf deze pagina kunt u een e-mail sturen naar een gebruiker door op het e-mailadres van de gebruiker te klikken. Uw standaard e-mailprogramma wordt dan geopend met een nieuw bericht geadresseerd aan deze gebruiker.
 6. U kunt andere bewerkingen uitvoeren door op de actiekoppeling achter een gebruikersnaam te klikken. Enkele voorbeelden van beschikbare bewerkingen:
  • Wachtwoord wijzigen: het wachtwoord van een gebruiker wijzigen. Typ het wachtwoord, typ het nogmaals ter bevestiging en klik op Verzenden.
  • Cursusinschrijvingen: de cursussen weergeven of bewerken waarvoor een gebruiker is ingeschreven.
  • Waarnemerskoppelingen: de waarnemerskoppelingen van een gebruiker weergeven of bewerken.
  • Organisatie-inschrijvingen: de organisatie-inschrijvingen van een gebruiker weergeven of bewerken.

Gebruikers batchgewijs inschrijven

U kunt via een batchbestand maximaal 500 gebruikers tegelijk inschrijven voor cursussen. Als het batchbestand geen kenmerk Voornaamste rol binnen instelling bevat voor een gebruiker, wijst Blackboard Learn de standaardcursusrol Student toe.

Zie Richtlijnen voor batchbestanden voor inschrijvingen voor meer informatie over batchbestanden.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina Cursussen op Gebruikers inschrijven.
 3. Klik op de pagina Gebruikers inschrijven op Bestand kiezen.
 4. Navigeer in het dialoogvenster Bestand uploaden naar het batchbestand en klik op Openen.
 5. Selecteer bij Type scheidingsteken het scheidingsteken voor het bestand. Als u Automatisch selecteert, wordt het batchbestand geanalyseerd door Blackboard Learn en wordt het scheidingsteken bepaald op basis van het aantal keren dat een teken in het bestand voorkomt.
 6. Klik opVerzenden.

Gebruikers verwijderen uit een cursus

Als u gebruikers verwijdert uit een cursus, blijven de gebruikers gewoon aanwezig in Blackboard Learn. Nadat een gebruiker is verwijderd uit een cursus, heeft de gebruiker geen toegang meer tot cursusmateriaal of gebruikersinteracties. De gebruiker is ook niet meer ingeschreven voor de cursus.

Het is niet mogelijk om verwijderde gebruikers automatisch weer terug te halen in een cursus. U kunt verwijderde gebruikers wel opnieuw inschrijven.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Cursussen op Cursussen.
 2. Zoek naar een cursus. Zie Zoeken naar cursussen voor meer informatie.
 3. Open op de pagina Cursussen het contextmenu van de cursus.
 4. Selecteer Inschrijvingen. Er wordt een lijst met ingeschreven gebruikers weergegeven.
 5. Schakel het selectievakje in van de gebruiker of gebruikers die u wilt verwijderen.
 6. Klik op de actiebalk op Gebruikers verwijderen uit cursus.
 7. Klik opVerzenden.