Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingshiërarchie beheren

Systeembeheerders hebben automatisch toegang tot alle niveaus van de hiërarchie. Afhankelijk van het raamwerk (framework) van de instelling en de bijbehorende hiërarchie, kunnen systeembeheerders via de hiërarchie-interface het beheer van knooppunten op bepaalde niveaus delegeren aan andere gebruikers.

Een beheerder toevoegen voor een knooppunt in de hiërarchie

 1. Navigeer naar het knooppunt waarvoor u een beheerder wilt wijzigen of verwijderen.
 2. Klik op het tabblad Beheerders.
 3. Klik op Beheerder toevoegen.
 4. Kies Bladeren om op gebruikersnaam te zoeken naar een gebruiker die u wilt toevoegen aan het knooppunt en klik vervolgens op Verzenden.

 5. Selecteer onder Rollen de beheerdersrollen die u wilt toewijzen aan de gebruiker.

 6. Klik opVerzenden.

  Gebruikers die als beheerder worden toegevoegd aan een knooppunt, worden niet automatisch toegevoegd als beheerder voor onderliggende knooppunten. Beheerders moeten voor elk knooppunt dat ze gaan beheren afzonderlijk worden toegevoegd.

Een beheerder voor een knooppunt wijzigen of verwijderen

 1. Navigeer naar het knooppunt waarvoor u een beheerder wilt wijzigen of verwijderen.

 2. Klik op het tabblad Beheerders.

 3. Zoek de beheerder die u wilt wijzigen of verwijderen en geef het bijbehorende contextmenu weer.

 4. Kies Bewerken of Verwijderen.