Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Content Collection instellen

Content Collection wordt na de installatie standaard uitgeschakeld. Dit geeft beheerders de kans de voorziening te configureren en aan te passen voordat deze openbaar toegankelijk wordt gemaakt. Daarna moet Content Collection expliciet worden ingeschakeld, evenals de gewenste tools en functies.

U kunt Content Collection en de bijbehorende functies inschakelen via:

Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van functies en tools > Beschikbaarheid van functies en tools

SSL inschakelen

Verificatie voor webmappen of gedeelde locaties (ook wel WebDAV genoemd) gebeurt standaard via gewone tekst. Blackboard adviseert hiervoor SSL te gebruiken. Als u dat niet doet, kan het verificatiemechanisme worden misbruikt.

Het portaal voor Community Engagement instellen

Dit gedeelte is alleen relevant als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement. Volg deze stappen om het portaal voor Community Engagement in te stellen:

Configuratiescherm voor systeembeheer > Communities > Tabbladen en modules > Tabbladgroepen > Tabbladgroep: Content Collection Bewerken>

Configuratiescherm voor systeembeheer > Communities > Tabbladen en modules > Modules

 1. Als Directe toegang is ingeschakeld, schakelt u de toegang tot Content Collection uit voor gasten en alle andere rollen die geen gebruik hoeven te maken van deze voorziening, zoals toekomstige studenten en waarnemers.
 2. Selecteer Bewerken in het contextmenu van een Content Collection-module en stel vervolgens de systeembeschikbaarheid van de module in.
 3. Schakel de portaalmodules voor inhoudsbeheer in. Het betreft deze modules: Bladwijzers, Cursusinhoud, Instellingsinhoud, Mijn inhoud, Organisatie-inhoud, Zoeken en Werkstroomactiviteiten.
 4. Selecteer Eigenschappen bewerken naast een module van Inhoudsbeheer om de beschikbaarheid ervan te wijzigen.

Instellingen voor Inhoudsbeheer configureren

Hieronder ziet u welke instellingen in eerste instantie moeten worden geconfigureerd:

 1. Configureer virtuele vaste schijven voor gebruikers. Hiermee bepaalt u voor welke rollen er mappen beschikbaar zijn in de map \users. Het quotum voor deze mappen kunt u instellen via de pagina Instellingen voor het maken van standaardmappen.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor inhoudsbeheer > Virtuele vaste schijf

 2. Stel de beschikbaarheid van virtuele vaste schijven in. Als u virtuele vaste schijven beschikbaar stelt, geef dan aan voor welke rollen er mappen moeten worden gemaakt.
 3. Geef waarden op voor Instellingen voor het maken van standaardmappen. Hiermee bepaalt u welke mappen standaard worden gemaakt in Content Collection, zoals cursusmappen binnen de map Courses voor gebruikers met specifieke rollen. De beheerder kan ook een quotum instellen voor gebruikersmappen.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van inhoudsgebieden > Instellingen voor het maken van standaardmappen

 4. Selecteer Bewerken voor elke map op het hoogste niveau. Stel voor elke map op het hoogste niveau machtigingen en standaardquota in. Deze instellingen voor mappen op het hoogste niveau kunnen later worden gewijzigd. De nieuwe instellingen gelden echter alleen voor nieuwe mappen.
 5. Geef de privacyinstellingen op. Hiermee stelt u in of de geselecteerde privacy-instellingen van de gebruiker worden gerespecteerd door Content Collection. Gebruikers kunnen aangeven of hun gegevens openbaar mogen worden gemaakt in het gebruikersregister van Blackboard Learn. Via de pagina Privacyinstellingen kunnen beheerders bepalen of de gekozen privacyinstellingen worden gerespecteerd tijdens zoekacties door gebruikers in Content Collection.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor inhoudsbeheer > Privacy-instellingen

 6. Schakel het verwijderingscontrolespoor in voor de documentarchieven. Deze instelling bepaalt hoe lang bestanden beschikbaar blijven in het systeem voordat ze permanent worden verwijderd. Dit logboek wordt in de database opgeslagen. De levensduur kan vrij hoog worden ingesteld zonder dat dit invloed heeft op de systeemprestaties.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Documentarchieven >

  Selecteer Bewerken in het contextmenu en klik op Verwijderingscontrolespoorinstellingen.

 7. Schakel het verwijderingscontrolespoor in voor een documentarchief door het aantal dagen in te voeren voor Levensduur verwijderingscontrolespoor.
 8. Schakel persistente cookies in. Het gebruik van persistente cookies vergroot de bruikbaarheid van WebDAV omdat gebruikers zich niet meerdere keren hoeven aan te melden.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Verificatie-instellingen

Zoeken in volledige tekst configureren

Configureer opties voor de index die wordt gebruikt bij het zoeken in volledige tekst. U kunt het tijdstip en de duur voor het opnieuw samenstellen van de zoekindex opgeven. Het wordt aanbevolen deze waarde in te stellen op een minimum van een uur. Beheerders kunnen ook de optie Onmiddellijke update inschakelen. De index wordt dan bijgewerkt zodra er bestanden aan het systeem worden toegevoegd. Het inschakelen van deze optie kan echter nadelige gevolgen hebben voor de prestaties van het systeem.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Technische instellingen > Instellingen voor zoeken in volledige tekst

Als er automatisch back-ups worden gemaakt, moet u ervoor zorgen dat de waarden voor Instellingen voor zoeken in volledige tekst geen conflict opleveren met de back-up.

Weergaveopties configureren

Met de pagina Weergaveopties kunnen beheerders instellen hoe Content Collection wordt weergegeven aan gebruikers.

Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Weergaveopties

De volgende onderdelen moeten worden geconfigureerd in Weergaveopties:

 • Opties voor weergave van inhoudslijst: stel in welke functies beschikbaar zijn op de actiebalk, zoals Map toevoegen en Kopiëren. Bepaal welke kolommen worden weergegeven, zoals Grootte weergeven en Machtigingen weergeven.
 • Opties voor menuweergave: bepaal hoe het navigatiemenu aan de linkerkant moet worden weergegeven aan gebruikers.
 • Weergave-items beheren: bepaal de weergave van de snelkoppelingsweergave en de mapweergave.

Functies van Inhoudsbeheer inschakelen

Volg deze stappen om bepaalde functies van Content Collection in te schakelen:

 1. Stel de beschikbaarheid van eReserves in.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Instellingen voor inhoudsbeheer > eReserves

 2. Schakel webmappen of gedeelde locaties in.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Beheer van functies en tools > Webmappen

 3. Stel de catalogus met leerobjecten beschikbaar.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Catalogus met leerobjecten > Beschikbaarheid van catalogus

 4. Selecteer catalogusbeheerders.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Inhoudsbeheer > Catalogus met leerobjecten > Opties voor catalogusbeheer

Functies van Inhoudsbeheer inschakelen in cursussen

Volg deze stappen om functies van Inhoudsbeheer beschikbaar te maken in cursussen van Blackboard Learn:

 1. Geef cursusleiders de mogelijkheid koppelingen naar Content Collection-items binnen een cursus te controleren. Stel de tool Cursuskoppelingen controleren in op Beschikbaar.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursusinstellingen > Cursustools

 2. Stel cursusleiders in de gelegenheid bestanden vanuit een cursus te kopiëren naar Content Collection. Stel de tool Bestanden verplaatsen naar Cursusbestanden in op Beschikbaar.

  Configuratiescherm voor systeembeheer > Cursussen > Cursusinstellingen > Cursustools

Toegang tot Content Collection

Als Content Collection is ingeschakeld, ziet een gebruiker het tabblad Content Collection na het aanmelden bij Blackboard Learn. Beheerders kunnen via dit tabblad toegang krijgen tot Content Collection of via de optie Inhoud beheren in het configuratiescherm.