Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Gebruikers en cursussen verwijderen

Het is van belang Content Collection regelmatig op te schonen, bijvoorbeeld aan het einde van elk semester. Wanneer cursussen, organisaties en gebruikers worden verwijderd uit Blackboard Learn, moeten beheerders deze onderdelen verwijderen uit Content Collection.

Cursussen verwijderen

Wanneer een cursus wordt verwijderd uit Blackboard Learn, moeten beheerders de cursus verwijderen uit Content Collection. De cursusmap wordt dan niet meer weergegeven, maar beheerders en gebruikers met machtigingen voor de cursusmap (naast de machtigingen voor cursusgebruikers) kunnen de cursus nog wel zoeken.

Het is niet mogelijk een nieuwe cursus te maken met dezelfde cursus-ID als een verwijderde map die nog wel aanwezig is in Content Collection. De cursus kan niet worden gemaakt in Content Collection omdat deze al bestaat.

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Inhoud beheren.
  2. Klik op de map Cursussen.
  3. Schakel het selectievakje naast de map cursusmap in en klik op Mappen verbergen in het contextmenu van de cursus.

Gebruikers verwijderen

Als een gebruiker wordt verwijderd uit Blackboard Learn, betekent dit niet dat de gebruiker ook automatisch uit Content Collection wordt verwijderd. De map van de gebruiker wordt niet meer weergegeven, maar er kan wel naar worden gezocht.

Als de gebruiker niet wordt verwijderd uit Content Collection en een gebruiker met dezelfde gebruikersnaam wordt toegevoegd aan Blackboard Learn, wordt in Content Collection een map weergegeven met deze gebruikersnaam. Dit is echter de map van de oorspronkelijke gebruiker, met alle oorspronkelijke inhoud en machtigingen. Het is daarom raadzaam verwijderde gebruikers ook direct te verwijderen uit Content Collection.

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Inhoud beheren.
  2. Klik op de map Gebruikers.
  3. Schakel het selectievakje van de gewenste gebruiker in en klik op Mappen verbergen in het contextmenu van de gebruiker.