Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

De actiebalk aanpassen

Beheerders kunnen bepalen welke acties in de inhoudslijst worden weergegeven. Acties die op de items in de lijst kunnen worden uitgevoerd, worden op de actiebalk weergegeven. Voorbeelden zijn webmap/gedeelde locatie, kopiëren, verwijderen en werkstroomactiviteiten. Webmappen/gedeelde locaties kan een tool of een actie zijn.

U kunt deze functie toevoegen aan de actiebalk via de pagina Opties voor weergave van inhoudslijst. De systeembeschikbaarheid van de tool kunt u instellen via de koppeling Webmappen/Gedeelde locaties in het configuratiescherm voor systeembeheer. Zie WebDAV configureren voor webmappen en gedeelde locaties voor meer informatie over WebDAV.

Tip:  Als Webmappen/Gedeelde locaties niet beschikbaar is in het systeem, is het een goed idee om de bijbehorende actie van de actiebalk te verwijderen in de gebruikersweergave.

De naam van een tool in de snelkoppelingsweergave wijzigen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Weergaveopties.
  2. Klik op Weergave-items beheren.
  3. Kies Snelkoppelingsweergave in het contextmenu voor de tool.
  4. Typ in het veld Naam snelkoppeling een nieuwe naam voor de tool.

De naam van een tool in de mapweergave wijzigen

  1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Weergaveopties.
  2. Klik op Weergave-items beheren.
  3. Kies Mapweergavein het contextmenu voor de tool.
  4. Typ in het veld Kopnaam een nieuwe naam voor de tool.