Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Logboekinstellingen

Fout- en informatieberichten met betrekking tot het systeem worden in de standaardlogboeken van Tomcat gegenereerd. Via de pagina Logboekinstellingen kan aanvullende informatie worden gegenereerd als een probleem met het systeem optreedt dat moet worden opgelost. Deze informatie wordt door Blackboard-productondersteuning gebruikt om het probleem op te lossen.

Beheerders hoeven Tomcat niet opnieuw te starten nadat het vastleggen van gebeurtenissen is ingeschakeld.

Logboeken van Content Collection

Alle logboeken van Content Collection worden opgeslagen in de map Logs in de Blackboard-map op het hoogste niveau. De map met logboeken bevat mappen waarin logboeken worden opgeslagen en een archiefmap voor logboeken die gecomprimeerd zijn opgeslagen om de grootte van de logboekbestanden te beperken.

Logboekinstellingen configureren

 1. Open het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Inhoudsbeheer op Technische instellingen.
 2. Klik op Logboekinstellingen. In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven.
   
  Veld Beschrijving
  Algemene logboekinstellingen
  Gebeurtenissen vastleggen in bestand

  Selecteer Ja om gebeurtenissen in Content Collection in het logboekbestand vast te leggen. Selecteer Nee als u geen gebeurtenissen wilt vastleggen.

  Het logboek van verlopen sessies kan mogelijk prestatieproblemen veroorzaken voor grote installaties.

  Pad/naam van logbestand Hier wordt het pad naar het logbestand weergegeven. Dit veld kan niet worden gewijzigd.
  Maximumgrootte logbestand (0 voor onbeperkt) Hier kan de maximumgrootte van een logbestand worden ingesteld.
  Aantal opgeslagen logbestanden (0 voor onbeperkt) Hier kan het maximum aantal opgeslagen logbestanden worden ingesteld.
  Informatiebericht vastleggen Selecteer Ja of Nee om informatieberichten vast te leggen voor probleemoplossing of om statistische informatie bij te houden. Berichten over onherstelbare fouten worden altijd vastgelegd, ongeacht deze instelling.
  Logboektraceringsinstellingen
  Het logbestand bevat automatisch algemene details voor alle gebieden van Content Collection. Voor elke optie die op Ja is ingesteld, worden aanvullende details in het logboek gegenereerd. Deze opties moeten op Nee worden ingesteld tenzij foutopsporing voor het systeem is vereist. Als deze opties worden ingeschakeld, worden systeemprestaties aanzienlijk verslechterd.
 3. Klik opVerzenden.