Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Agenda

Met de tool Agenda kunnen gebruikers gebeurtenissen weergeven op dag, week, maand of jaar. Ze kunnen gebeurtenissen in de toekomst en in het verleden weergeven en ordenen met behulp van categorieën.

U kunt de agenda openen vanuit het paneel Tools op het tabblad Mijn instituut, Mijn Blackboard, vanuit een cursus en in het configuratiescherm voor systeembeheer. De standaardinstelling is dat de hoofdagenda altijd wordt weergegeven, met deze informatie:

 • Alle persoonlijke vermeldingen.
 • Vermeldingen voor alle cursussen waarbij de gebruiker is ingeschreven.
 • Vermeldingen voor organisaties waarvan de gebruiker lid is.
 • Activiteiten voor de instelling als geheel.

Beschikbaarheid van de tool Agenda

Zie Tools beheren voor informatie over het beschikbaar maken van de tool Agenda in cursussen en organisaties.

Cursusitems met einddatums

Wanneer cursusleiders items zoals toetsen of opdrachten toevoegen aan een cursus en een einddatum instellen, wordt voor die datum automatisch een gebeurtenis toegevoegd aan de agenda van de cursus.

In het geval van agendagebeurtenissen die zijn gekoppeld aan inhoudsitems worden alle ingestelde regels voor adaptieve inhoud en beschikbaarheid verwerkt, zodat het beschikbaar komen van een item juist wordt vermeld in de agenda.

Agendagebeurtenissen uit SCORM en SafeAssign-items met einddatums worden niet weergegeven in de agenda, tenzij de nieuwste versie van deze voorzieningen is geïnstalleerd.

Datum/tijd en taalpakketten

De agenda ondersteunt Gregoriaanse en Hijri kalenders. Er zijn nu vier weergavemodi voor agenda's:

 • Alleen Gregoriaans
 • Gregoriaans met Hijri datumconversie tussen haakjes
 • Alleen Hijri
 • Hijri met Gregoriaanse datumconversie tussen haakjes

U kunt een standaardweergave instellen voor het systeem, maar gebruikers kunnen hun agenda aanpassen en één van de bovenstaande instellingen kiezen.

Gregoriaanse kalender

In het geval van een agenda gebaseerd op de Gregoriaanse kalender worden de datumvolgorde (maand gevolg door dag of dag gevolgd door maand) en tijdnotatie (12-uurs- of 24-uursnotatie) van het huidige taalpakket gebruikt.

Uw instelling kan wel de agenda van de instelling gebruiken om gebeurtenissen te publiceren op basis van datums uit een maankalender. De weergave volgt echter de Gregoriaanse kalender.

Hijri kalender

De Hijri kalender is een Islamitische maankalender. Net als bij de Gregoriaanse (westerse) kalender, heeft een week zeven dagen en een jaar twaalf maanden. Het gaat hier echter om een maankalender die is gebaseerd op maanwaarnemingen voor het begin van een maand, en de jaarnummering is gebaseerd op de Islamitische traditie in plaats van de Christelijke traditie zoals bij de Gregoriaanse kalender. Vanwege de afhankelijkheid van maanwaarnemingen, zijn er verschillende algoritmes voor het bepalen van het begin van elke maand. De implementatie van de Hijri kalender in Blackboard Learn is de Umm al-Qura kalender die is gebaseerd op astronomische berekeningen en die voornamelijk voor administratieve doeleinden wordt gebruikt in Saoedi-Arabië, hoewel dit algoritme ook de voorkeur heeft van verschillende Islamitische gemeenschappen en organisaties in Noord-Amerika en Europa.

De agenda en Windows met IIS

Als u IIS met Windows gebruikt, mag de functieservice WebDAV-publicaties niet zijn ingeschakeld in IIS. Dan worden HTTP-opdrachten zoals PUT/DELETE namelijk geweigerd en ziet u in plaats daarvan de fout 405 (Methode niet gevonden). Hierdoor kunt u niet slepen-en-neerzetten in de nieuwe agenda en ook kunnen gebeurtenissen niet worden bijgewerkt.

De functieservice WebDAV-publicaties verwijderen

 1. Open het contextmenu van Deze computer en kies Beheren.
 2. Klik op Serverbeheer en selecteer Rollen, Webserver (IIS)Functieservices en Functieservices verwijderen.
 3. Selecteer FunctieservicesWebserverWindows HTTP-services en schakel WebDAV-publicaties uit.
 4. Klik op Volgende.
 5. Start de server opnieuw op. Dit is noodzakelijk.

De instellingsagenda beheren

Beheerders kunnen instellingsgebeurtenissen beheren via de instellingsagenda. Gebeurtenissen in de toekomst en in het verleden kunnen per dag, week of maand worden weergegeven. Een gebeurtenis die in de instellingsagenda wordt gezet, is zichtbaar in alle agenda's binnen het systeem. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Tools en functies opAgenda.

In de volgende tabel worden de beschikbare taken beschreven.

Taken voor de agenda
Bewerking Klik op
Een gebeurtenis maken en toevoegen aan de agenda Instellingsgebeurtenis maken.
Gebeurtenissen weergeven voor een specifieke datum of tijd Ga naar om het menu Sneltoegang van de agenda weer te geven. Selecteer hier een datum en een tijd. De gebeurtenissen voor die dag/tijd worden direct weergegeven.
Gebeurtenissen weergeven op dag, week of maand De juiste koppeling in de rechterbovenhoek van de pagina om gebeurtenissen weer te geven voor de huidige dag, week of maand of het huidige jaar.
Gebeurtenissen in het verleden of in de toekomst weergeven De pijlen links van de huidige dag, week, maand of het huidige jaar om gebeurtenissen in het verleden weer te geven Klik op de pijlen rechts van de huidige dag, week, maand of het huidige jaar om gebeurtenissen in de toekomst weer te geven.
Gebeurtenisgegevens weergeven Een agendagebeurtenis.
Een gebeurtenis wijzigen Bewerken in het contextmenu van de gebeurtenis.
Een gebeurtenis verwijderen Verwijderen in het contextmenu van de gebeurtenis. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 

Gebruikers kunnen in de maand- en weekweergave de eerste dag van de week aangeven.

Een agendagebeurtenis toevoegen of wijzigen

De pagina's Agendagebeurtenis toevoegen en Agendagebeurtenis bewerken bevatten dezelfde opties en werken op bijna dezelfde manier. De pagina Agendagebeurtenis toevoegen wordt geopend met lege vakken, terwijl de pagina Agendagebeurtenis bewerken al verschillende gegevens bevat.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Tools en functies op Agenda.
 2. Klik op de actiebalk op Instellingsgebeurtenis maken of klik op Bewerken in het contextmenu voor een gebeurtenis. In de volgende tabel worden de beschikbare opties beschreven.
Opties voor het toevoegen van agendagebeurtenissen
Optie Beschrijving
Informatie over de gebeurtenis
Naam van gebeurtenis Voer de titel van de gebeurtenis in.
Beschrijving van gebeurtenis Voer een beschrijving van de gebeurtenis in.
Tijd van gebeurtenis
Datum van gebeurtenis Voer de datum van de gebeurtenis in of klik op het pictogram om een datum te selecteren in de agenda.
Begintijd Voer de begintijd van de gebeurtenis in of klik op het pictogram om de tijd te selecteren via de klok.
Eindtijd Voer de eindtijd van de gebeurtenis in of klik op het pictogram om de tijd te selecteren via de klok.
 

Terugkerende gebeurtenissen

U kunt terugkerende gebeurtenissen maken door het selectievakje Herhalen in te schakelen. Er komen dan extra opties beschikbaar waarmee u meerdere gebeurtenissen kunt maken op basis van een bepaald patroon.

Specifieke informatie en beperkingen voor terugkerende gebeurtenissen

Ondersteunden terugkerende gebeurtenissen
Opties voor herhalen Dagelijks, wekelijks en maandelijks is mogelijk
Dagelijks Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum.
Wekelijks herhalen Dag van de week wordt ondersteund. Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum.
Maandelijks herhalen Dag van de maand (1-31) of dag van de week (eerste zondag, tweede maandag, etc.) wordt ondersteund. Stopt na X aantal keren of op een bepaalde datum.
Bulk toevoegen (reeks) U kunt een reeks maken met de opties voor herhalen.
Bulk verwijderen (reeks) U kunt de volledige reeks verwijderen die is gemaakt via de opties voor herhalen.
Een exemplaar bewerken U kunt een exemplaar van de reeks bewerken. Als de datum/tijd van het exemplaar wordt gewijzigd, wordt dat exemplaar aangegeven met een “verbroken” pictogram om aan te geven dat het exemplaar niet meer voldoet aan de regels van de oorspronkelijke reeks.

Als u de naam of beschrijving van een exemplaar wijzigt, wordt het exemplaar NIET losgekoppeld van de reeks.

Reeksen bewerken (bekende beperking) Op dit moment is het NIET mogelijk de reeksen te bewerken. Nadat u een reeks hebt gemaakt, kunt u verschillende exemplaren tegelijk verwijderen of afzonderlijke exemplaren wijzigen.

Meer informatie

Zie het onderwerp Agenda  voor studenten voor meer informatie.