Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Typen meldingen

De volgende tabel bevat alle meldingen die het systeem kan produceren, samen met de gebruikers die deze meldingen ontvangen en onder welke omstandigheden. De tabel bevat ook de module waarin een melding wordt weergegeven.

Typen meldingen
Gebeurtenissen Ontvangers Belangrijk items Beschrijving
Mededeling beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een nieuwe cursusmededeling gepost. Als een cursusleider tijdens het opstellen van een mededeling aangeeft dat de meldingsinstellingen van gebruikers moeten worden genegeerd, wordt de melding direct bezorgd, ondanks eventuele instellingen van de gebruiker die hiermee conflicteren.
Opdracht is beschikbaar Cursusleiders en studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alle studenten in de groep deze melding. Nee Nieuwe items Er is een nieuwe opdracht beschikbaar.
Opdracht moet worden ingeleverd Studenten. In het geval van groepsopdrachten ontvangen alle studenten in de groep de melding. Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Een nieuwe opdracht moet worden ingeleverd of de vervaldatum voor een oude opdracht is gewijzigd. Deze melding is vergelijkbaar met Opdracht is beschikbaar, maar toont een nieuwe opdracht met een expliciete einddatum.
Opdracht moet worden beoordeeld Cursusleiders. Als een groepsopdracht wordt ingezonden, ontvangen alle studenten in de groep een melding. Nee Nieuwe items voor cursusleiders en studenten

aandacht gevraagd

Er is een opdracht ingediend.

Cursusleiders ontvangen deze melding in de modules Aandacht gevraagd en Nieuwe items, zowel voor individuele opdrachten als groepsopdrachten.

Opdracht had al moeten zijn ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een opdracht is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Blog moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Nieuwe items

aandacht gevraagd

Er is een blog met cijfertoekenning ingediend.
Inhoudsitem beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een van de volgende typen inhoudsitems beschikbaar:
 • Audio
 • Lege pagina
 • Cursusdocument
 • Webkoppeling
 • Afbeelding
 • Leermodule
 • Lesoverzicht
 • Syllabus
 • Video
Cursus/organisatie beschikbaar Cursusleiders en studenten Ja Nieuwe items Wordt gegenereerd op het moment dat een cursus wordt gemaakt. In tegenstelling tot alle andere meldingen in het systeem, kan deze melding niet worden uitgeschakeld. Als het meldingssysteem actief is, wordt deze melding altijd verstuurd naar alle deelnemers aan de cursus.
Cursusbericht ontvangen Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een nieuw cursus- of organisatiebericht ontvangen.
Zachte limieten cursusquotum Cursusleiders -- -- Door middel van quota wordt ervoor gezorgd dat cursussen aanvaardbare schijfruimtelimieten niet overschrijden en dat cursusleiders worden gewaarschuwd wanneer de benodigde schijfruimte voor een cursus in de buurt van de limiet komt.
Discussielijn/Discussieforum moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Nieuwe items

aandacht gevraagd

Er is een discussielijn of discussieforum ingediend waarvoor beoordeling nodig is.
Vervaldatum item met cijfertoekenning is bereikt Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Een handmatig gemaakt item moet worden ingeleverd of de vervaldatum van het item is gewijzigd.
Item heeft cijfer De student die wordt beoordeeld. Nee Nieuwe items Er is een cijfer ingevoerd voor een item dat wordt voorgesteld door een kolom in Grade Center.
Dagboek moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Nieuwe items

aandacht gevraagd

Er is een dagboek met cijfertoekenning ingediend.
Afstemming nodig Cursusleiders -- aandacht gevraagd Cursusleiders krijgen meldingen dat cijfers moeten worden geharmoniseerd wanneer gedelegeerde beoordelaars cijfers gaan geven.
Details van Retentie Center-regel Cursusleiders Nee Waarschuwingen Een overzicht van de meldingen van het Retentie Center.

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden steeds dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Enquête is beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een enquête beschikbaar gekomen.
Enquête moet worden ingeleverd Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een enquête met een vervaldatum publiceert.

Gebruikers ontvangen soms zowel de melding Enquête is beschikbaar> als de melding Enquête moet worden ingeleverd.

Enquête is te laat Cursusleiders en studenten Ja

Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een enquête is niet voor de vervaldatum ingeleverd.

Als de vervaldatum is verstreken, wordt deze melding samen met de melding Enquête moet worden ingeleverd verstuurd.

Enquête is verzonden Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een enquête gepubliceerd.
Toets is beschikbaar Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Er is een toets beschikbaar gekomen.
Einddatum toets Studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt Wordt gegenereerd wanneer een gebruiker een toets met een vervaldatum indient.
Toets moet worden beoordeeld. Cursusleiders Nee aandacht gevraagd Er is een toets ingediend. Deze melding wordt niet gegenereerd voor toetsen die automatisch worden beoordeeld.
Toets te laat ingeleverd Cursusleiders en studenten Ja Van welke items is de vervaldatum bereikt

Waarschuwingen

Een toets is niet voor de vervaldatum ingeleverd. Deze melding wordt gegenereerd als de vervaldatum is verstreken.
Ongelezen blogberichten Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Een telling van ongelezen blogberichten. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen blogberichten
 • Het aantal ongelezen blogberichten per cursus
 • Het aantal ongelezen blogberichten per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen dagboekvermeldingen Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Een telling van ongelezen dagboekvermeldingen. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen dagboekvermeldingen
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per cursus
 • Het aantal ongelezen dagboekvermeldingen per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Ongelezen berichten in discussieruimte Cursusleiders en studenten Nee Nieuwe items Een telling van het aantal ongelezen berichten in een discussieruimte. De gebruiker ontvangt deze gegevens:
 • Het totale aantal ongelezen berichten
 • Het aantal ongelezen berichten per cursus
 • Het aantal ongelezen berichten per groep

dit is geen gewone melding. Er worden geen meldingsrecords gegenereerd en de tellingen worden dynamisch berekend op het moment dat de bijbehorende module wordt weergegeven.

Wiki moet worden beoordeeld Cursusleiders Nee Nieuwe items

aandacht gevraagd

Er is een wikivermelding voor cijfertoekenning ingediend.

Een melding kan ook als "belangrijk" worden geclassificeerd door het systeem. Dit zijn meldingen die om wat voor reden dan ook op een speciale manier worden verwerkt:

 • Belangrijke meldingen worden altijd gegenereerd, zelfs in scenario's waarbij cursussen worden geïmporteerd, gekopieerd of met Momentopname worden verwerkt. Normaal is het zo dat in deze scenario's een zo beperkt mogelijk aantal meldingen wordt gegenereerd om de systeembelasting te beperken. Zie Meervoudige meldingen voor meer informatie.
 • De ontvangersrecords van belangrijke meldingen worden nooit permanent verwijderd. Deze records worden wel gemarkeerd als Verwijderd, maar blijven wel aanwezig in het systeem. Al deze meldingen zijn standaard actief. Uit prestatie- en gebruiksoverwegingen moeten beheerders daarom de meldingen uitschakelen die niet door het systeem hoeven te worden gegenereerd. Zie Prestatieaspecten van het meldingssysteem voor meer informatie.