Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursus- en organisatierollen

Cursusrollen bepalen de toegang tot inhoud en tools die binnen een cursus ter beschikking staan.

Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, kunt u zelf organisaties en organisatierollen maken. Organisaties zijn vergelijkbaar met cursussen.

U kunt organisatierollen afzonderlijk beschikbaar maken voor specifieke organisaties. Op deze manier kan een instelling cursussen en de relatie tussen ingeschreven gebruikers van deze cursussen anders beheren dan in organisaties.

Elke gebruiker krijgt een rol toegewezen voor elke cursus of organisatie waaraan ze deelnemen. Zo kan een gebruiker die voor de ene cursus de rol Onderwijsassistent heeft voor een andere cursus de rol Student hebben. Cursusleiders kunnen deze rollen gebruiken om een deel van de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van de cursus door te schuiven naar iemand anders.

U stelt cursusrollen in wanneer u gebruikers gaat inschrijven voor cursussen. U kunt cursusrollen ook wijzigen wanneer de inschrijving is voltooid.

U kunt de eigenschappen en bevoegdheden wijzigen van bestaande cursus- en organisatierollen. Daarnaast kunt u van vrijwel alle standaardrollen voor cursussen en organisaties een kopie maken en deze bewerken om aangepaste rollen te maken.

Zie de spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden om de behoeften van uw instelling beter te kunnen plannen en rollen te maken. Deze spreadsheet bevat een uitgebreide lijst van systeem- en cursusrolbevoegdheden, de standaardinstellingen voor deze bevoegdheden en beschrijvingen van iedere bevoegdheid.

Standaardrollen voor cursussen en organisaties

De volgende standaardrollen voor cursussen en organisaties maken standaard deel uit van Blackboard Learn:

Standaardrollen voor cursussen en organisaties
Rol Beschrijving
Cursusbouwer De rol Cursusbouwer heeft toegang tot de meeste gebieden van het configuratiescherm voor cursussen of organisaties. Deze rol is geschikt voor een assistent die geen toegang hoeft te hebben tot de cijfers van studenten.

Als de cursus niet beschikbaar is voor studenten, heeft een cursusbouwer nog wel toegang tot de cursus. Een cursusbouwer heeft niet de bevoegdheid een cursusleider te verwijderen uit een cursus.

Beoordelaar De rol Beoordelaar heeft beperkte toegang tot het configuratiescherm van een cursus. Een beoordelaar kan de cursusleider helpen bij het maken, beheren en bezorgen van beoordelingen en enquêtes, en bij het geven van cijfers voor toetsen. Een beoordelaar kan de cursusleider ook helpen bij het handmatig toevoegen van vermeldingen aan Grade Center.

Ook als een cursus niet beschikbaar is voor studenten, wordt deze weergegeven in de module Mijn cursussen en in de lijst met cursussen voor een gebruiker met de rol van beoordelaar. De beoordelaar heeft echter pas toegang tot de cursus nadat deze beschikbaar is gemaakt.

Gast De rol Gast biedt toekomstige studenten, alumni en ouders de gelegenheid een kijkje te nemen in Blackboard Learn zonder dat ze wijzigingen kunnen doorvoeren aan gebruikers, cursussen of inhoud. Gebruikers met de rol Gast zijn niet-geverifieerde gebruikers.

Als een beheerder gasttoegang heeft ingeschakeld, kunnen cursusleiders gebieden van een cursus toegankelijk maken voor niet-geverifieerde gebruikers. Gastgebruikers hebben geen toegang tot het configuratiescherm van een cursus of organisatie.

Cursusleider Cursusleiders hebben volledige toegang tot het configuratiescherm van een cursus. Deze rol wordt meestal toegewezen aan de persoon die de groep leidt, die les geeft of die helpt. Als een cursus niet beschikbaar is voor studenten, is de cursus mogelijk wel toegankelijk voor gebruikers met de rol van cursusleider. De cursusleider wordt vermeld in de cursusbeschrijving in de cursuscatalogus.
Student Student is de standaardrol van een cursusgebruiker. Gebruikers met de rol Student hebben geen toegang tot het configuratiescherm van de cursus.
Onderwijsassistent Gebruikers met de rol Onderwijsassistent hebben toegang tot de meeste functies in het configuratiescherm van de cursus. Als de cursus niet beschikbaar is voor studenten, heeft een onderwijsassistent mogelijk nog wel toegang tot de cursus.

De onderwijsassistent wordt niet vermeld in de cursusbeschrijving in de cursuscatalogus. Een onderwijsassistent kan geen cursusleiders verwijderen uit een cursus.

Overgenomen bevoegdheden: bevoegdheden en standaardgedrag worden overgenomen van de bestaande cursusrol (zoals Onderwijsassistent) waarop een nieuwe rol wordt gebaseerd. De nieuwe rol behoudt deze bevoegdheden, zelfs als alle bevoegdheden worden verwijderd via de gebruikersinterface. Dit betekent bijvoorbeeld dat een gebruiker met een aangepaste cursusrol die is gekopieerd van de rol Cursusleider, Onderwijsassistent of Beoordelaar, volledige toegang heeft tot de cijferlijst en een gebruiker met een rol gekopieerd van de rol Onderwijsassistent of Cursusleider, bevoegdheden van een forumbeheerder krijgt in nieuw gemaakte forums. Deze 'verborgen' bevoegdheden geven gebruikers toegang tot niet-beschikbare inhoud en de mogelijkheid om de bewerkingsmodus in en uit te schakelen in de UI. Bovendien is het zo dat deze inherente en mogelijk verborgen bevoegdheden niet kunnen worden aangestuurd vanuit de UI. Deze bevoegdheden blijven altijd actief. Raadpleeg de bovenstaande tabel om een goed beeld te krijgen van de bevoegdheden die standaard worden overgenomen, hoe ze van invloed kunnen zijn op nieuwe aangepaste rollen en welke rol u als basis moet gebruiken voor een nieuwe aangepaste rol.

Een cursus- of organisatierol bewerken

voor de rollen Student en Gast geldt dat beheerders alleen de namen en beschrijving van de rol kunnen wijzigen.

In de volgende tabel worden de beschikbare velden beschreven. [v] geeft een verplicht veld aan.

Beschikbare velden voor het bewerken van cursus- of organisatierollen
Veld Beschrijving
Roleigenschappen
Beschikbaar voor cursusinschrijvingen Selecteer Ja om deze rol beschikbaar te maken tijdens het proces van cursusinschrijving.
Rolnaam voor cursus [v] Geef de rolnaam op die moet worden weergegeven als deze rol beschikbaar is in een cursus. Kies een beschrijvende en passende rolnaam, zodat de rol eenvoudig kan worden geselecteerd voor toewijzing aan een gebruiker.

Zelfs als u de naam van een rol wijzigt, blijven de bevoegdheden voor de rol ongewijzigd. Als u de waarde voor Rolnaam bijvoorbeeld wijzigt van Cursusleider in Inhoudsbeheerder, heeft dit geen invloed op de inhoud die gebruikers met die rol kunnen zien.

Beschikbaar voor organisatie-inschrijvingen Alleen beschikbaar in combinatie met Community Engagement. Als u deze rol beschikbaar wilt maken voor organisatie-inschrijvingen, selecteert u Ja.
Rolnaam voor organisatie [v] Alleen beschikbaar in combinatie met Community Engagement. Wijzig de naam van de rol indien beschikbaar in een organisatie. Zelfs als u de naam van een rol wijzigt, blijven de bevoegdheden voor de rol ongewijzigd. Als u de waarde voor Rolnaam bijvoorbeeld wijzigt van Leider in Inhoudsbeheerder, heeft dit geen invloed op de inhoud die gebruikers met die rol kunnen zien.
Rol-ID[v] De ID waarmee deze rol wordt aangeduid in de database. Deze ID geldt zowel in cursussen als organisaties en kan niet worden gewijzigd.
Beschrijving Typ een langere tekstbeschrijving van de rol.

Deze beschrijving wordt niet weergegeven in de lijst met rollen wanneer u rollen gaat toewijzen aan gebruikers. Gebruik het veld Beschrijving niet als een duidelijke naam voor de rol.

Rolcapaciteiten
Behandel gebruikers met deze rol als cursusleider (P) Selecteer Ja om deze gebruiker toegang te geven tot niet-beschikbare cursussen, de cursuscatalogus en inschrijvingsaanvragen per e-mail. Selecteer Nee om deze gebruiker geen toegang te geven tot niet-beschikbare cursussen, de cursuscatalogus en inschrijvingsaanvragen per e-mail.
Gebruikers met deze rol volledige machtigingen voor cursusbestanden verlenen Selecteer Ja om gebruikers met deze rol alle machtigingen te verlenen voor de pagina Cursusbestanden van de cursus waarin de gebruiker deze rol heeft. Selecteer Nee om alleen de standaardmachtiging Lezen te verlenen voor deze bestanden.
Gebruikers met deze rol volledige machtigingen voor organisatiebestanden verlenen Alleen beschikbaar in combinatie met Community Engagement. Selecteer Ja om gebruikers met deze rol alle machtigingen te verlenen voor de pagina Organisatiebestanden van de organisatie waarin de gebruiker deze rol heeft. Selecteer Nee om alleen de standaardmachtiging Lezen te verlenen voor deze bestanden.
 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Cursus-/organisatierollen.
 2. Open het contextmenu van de rol en klik op Bewerken.
 3. Klik opVerzenden.

Bevoegdheden voor cursus- en organisatierollen beheren

U kunt meer dan 100 bevoegdheden toekennen voor alle aangepaste cursus- en organisatierollen en voor standaardrollen voor cursussen en organisaties, uitgezonderd de rollen Student en Gast.

Met behulp van bevoegdheden kunnen de machtigingen van gebruikers nauwkeuriger worden afgesteld, zodat deze beter aansluiten bij de taken die ze moeten uitvoeren in Blackboard Learn. Deze flexibiliteit heeft als hoofddoel bevoegdheden voor het ontwerpen van cursussen te scheiden van onderwijsbevoegdheden. Dit is met name belangrijk voor instellingen waar de verantwoordelijkheden van de verschillende faculteitsmedewerkers en onderwijzend personeel strikt zijn gescheiden.

Een instelling kan bijvoorbeeld een set gebruikers samenstellen die verantwoordelijk zijn voor het maken van cursussjablonen. De cursussen worden vervolgens doorgegeven aan een andere groep gebruikers, die de cursussen gaan geven. Een ander voorbeeld is dat een instelling een rol Manager maakt die alleen beschikbaar is in organisaties en die minder bevoegdheden heeft dan de rol Cursusleider in een cursus.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers opCursus-/organisatierollen.
 2. Open op de pagina Cursus-/organisatierollen het contextmenu van de rol.
 3. Klik opBevoegdheden. Op de pagina Bevoegdheden beheren ziet u de bevoegdheden die u kunt toewijzen. Een groen vinkje geeft aan dat de bevoegdheid is toegewezen aan deze rol. Zie de spreadsheet met beschrijvingen van bevoegdheden voor meer informatie over bevoegdheden van cursusrollen.
 4. Schakel op de pagina Bevoegdheden beheren het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt toewijzen aan deze cursus- of organisatierol. Als u alle bevoegdheden op de pagina wilt selecteren, schakelt u het selectievakje in de kolomkop in.
 5. Klik op Bevoegdheden toestaan op de actiebalk.
 6. Schakel het selectievakje in van de bevoegdheden die u wilt uitsluiten voor deze cursus- of organisatierol.
 7. Klik op Bevoegdheden beperken op de actiebalk.
 8. Klik op OK.