Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Waarnemers

Een waarnemer is een speciaal soort gebruikersaccount waarmee inhoud alleen kan worden weergegeven. Ouders kunnen dit type account gebruiken om het cursusmateriaal van hun kinderen te bekijken en om de activiteiten van hun kinderen binnen cursussen te volgen. Decanen kunnen waarnemeraccounts gebruiken om studenten te volgen in Blackboard Learn.

Een waarnemer kan worden gekoppeld aan een of meer actieve gebruikers en een actieve gebruiker kan een of meer waarnemers hebben. Een cursusleider kan beperkingen instellen voor de inhoud die waarnemers kunnen zien voor een bepaalde cursus.

Waarnemers kunnen zich niet als studenten inschrijven voor een cursus als ze een andere gebruiker in die cursus volgen. Als een waarnemer zich wil inschrijven in een andere cursus als student, moet een nieuwe gebruikersaccount gemaakt worden voor de studentenrol.

Zie Gasten en waarnemers toegang bieden voor informatie over wat waarnemers kunnen zien in een cursus.

Een waarnemer definiëren

Tijdens de installatie van Blackboard Learn worden er verschillende waarnemerrollen gemaakt.

Als u een waarnemer wilt definiëren, maakt u een nieuwe gebruiker of wijzigt u een bestaande gebruiker. Stel de primaire systeemrol van de gebruiker in op Waarnemer. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Community Engagement, moet u ook de primaire instellingsrol van de gebruiker instellen op Waarnemer.

Zie Gebruikersaccounts beheren voor meer informatie over het aanmaken en bewerken van gebruikers.

Waarnemers aan gebruikers koppelen

Wanneer een waarnemer aan een gebruiker is gekoppeld, kan de waarnemer dezelfde cursussen en inhoud weergeven als de student. Waarnemers kunnen niet namens de student aan cursussen of met inhoud werken.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker. Zie Zoeken naar gebruikers voor meer informatie.

 3. Open het contextmenu van de gebruiker.
 4. Klik op Koppelingen Waarnemer.
 5. Klik op Koppelingen Waarnemer toevoegen.
 6. Voer de gebruikersnaam van de waarnemer in. U kunt meerdere waarnemers aanwijzen door tussen de gebruikersnamen een komma te plaatsen.

  -OF-

  Klik op Bladeren om te zoeken naar gebruikersaccounts van waarnemers. Klik op OK om de waarnemer te koppelen aan de gebruiker.

  Gebruikers moeten de systeemrol Waarnemer hebben om te kunnen worden gekoppeld aan een andere gebruiker. Er verschijnt een foutbericht als u probeert een gebruiker te koppelen die niet de rol Waarnemer heeft. In dat geval kunt u de desbetreffende gebruikersaccount aanpassen om de rol toe te voegen of een andere gebruiker selecteren. Zie Gebruikersaccounts beheren voor meer informatie.

 7. Klik opVerzenden.

E-mail verzenden naar waarnemers

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker. Zie Zoeken naar gebruikers voor meer informatie.

 3. Open het contextmenu van de gebruiker.
 4. Klik op Koppelingen Waarnemer.
 5. Klik op het e-mailadres van de waarnemer. Er wordt een nieuw bericht geopend in het standaarde-mailprogramma op de lokale computer.
 6. Stel het bericht op en verstuur de e-mail.

De koppeling tussen gebruikers en waarnemers verwijderen

U kunt de koppeling verwijderen tussen een gebruiker en een of meer waarnemers. Dit heeft geen gevolgen voor de waarnemeraccounts. Alleen de koppeling tussen de gebruiker en de waarnemer wordt verwijderd.

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik bij Gebruikers op Gebruikers.
 2. Zoek een gebruiker. Zie Zoeken naar gebruikers voor meer informatie.

 3. Open het contextmenu van de gebruiker.
 4. Klik op Koppelingen Waarnemer.
 5. Schakel het selectievakje in van de waarnemerkoppelingen die u wilt verwijderen.
 6. Klik op de actiebalk op Verwijderen.

Waarnemers in staat stellen snel te schakelen tussen gebruikers

Beheerders kunnen een speciale toegangspagina voor een waarnemer toevoegen, zodat er snel kan worden geschakeld tussen de verschillende gekoppelde gebruikers. Een ouder met meerdere ingeschreven kinderen in een cursus kan deze toegangspagina dan bijvoorbeeld gebruiken om van het ene naar het andere kind te schakelen.

Zie Modules beheren voor meer informatie over het toevoegen en beheren van een portaalmodule met een toegangspagina voor een waarnemer.