Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Veelgestelde vragen over tools voor sociaal leren

Wat is sociaal leren in Blackboard Learn™ eigenlijk?

De moderne, actieve student wil op een eenvoudige manier online kunnen schakelen met verschillende communities, waaronder uiteraard de community van de eigen opleiding. Uit onderzoek blijkt echter dat studenten en opleiders van mening zijn dat de sociale platforms die op dit moment voor ze beschikbaar zijn, niet efficiënt inspelen op de aanwezige behoeften voor contact met de opleidingscommunity. Daarnaast is vastgesteld dat ze hun academische en persoonlijke levens liever gescheiden houden.

Om die redenen hebben we samengewerkt met studenten, opleiders en administratief personeel om een wereldwijd onderwijsnetwerk te ontwikkelen. Via dit netwerk kunnen studenten van onderwijsinstellingen overal ter wereld met elkaar in contact komen als ze beschikken over Blackboard Learn. Het platform stimuleert het leren van elkaar via sociale, informele methoden die een aanvulling vormen op de meer formele structuren van traditionele online cursussen. Het Building Block™ Sociale profielen en hulpprogramma's van Blackboard biedt de gelegenheid om uw instantie van Learn te verbinden met het cloudgebaseerde wereldwijde onderwijsnetwerk. Uw studenten en opleiders kunnen dan deze onderwijscommunity ontdekken en door communicatie en samenwerking sociaal leren integreren binnen het LMS.

Wat zijn de licentievereisten voor het installeren van het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's?

Het Building Block Sociale profielen en hulpprogramma's is beschikbaar als onderdeel van de licentie voor Community Engagement voor instellingen met release 9.1, Service Pack 10 of hoger van Blackboard Learn.

Wat zijn sociale profielen en hulpprogramma's en wat is het verschil met cloudprofielen en -hulpprogramma's?

Cloudprofielen en -hulpprogramma's bestaat uit een set cloudgebaseerde voorzieningen die in Service Pack 10 beschikbaar zijn gemaakt als onderdeel van de licentie voor Course Delivery. Cloudprofielen en -hulpprogramma's bestaat uit basisprofielen (profielkaarten genoemd), de tool Mensen en verbeteringen van de tool Berichten.

Sociale profielen en hulpprogramma's is een aanvullende set cloudgebaseerde voorzieningen die als een Building Block beschikbaar zijn gesteld voor de licentie Community Engagement. Sociale profielen en hulpprogramma's bestaat uit volledige profielen, de tools Ruimten en Berichten, verbeterde profielkaarten, de tool Mensen en de tool Berichten. Het is belangrijk te weten dat het inschakelen van Cloudprofielen en -hulpprogramma's een vereiste is voor het inschakelen van Sociale profielen en hulpprogramma's.

Bekijk de onderstaande tabel voor meer informatie. Al deze tools zijn beschikbaar via Mijn Blackboard.

Tool Als Cloudprofielen en -hulpprogramma's is ingeschakeld Als Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld
Profiel & Profielkaart Beschikbaar

Profielkaart met naam, afbeelding, studiegebied en beschrijving uit het “colofon”

Verbeterd

Volledig profiel met profielprikbord, netwerken / volgen van andere gebruikers, en de mogelijkheid om te koppelen aan profielen van Facebook en Twitter.  Verbeterde profielkaart met de mogelijkheid om te volgen, berichtuitwisselingen en volledig profiel weergeven.

Mensen Beschikbaar

Beperkt tot zoeken binnen de instelling van de gebruiker.

Verbeterd

Zoeken binnen instellingen en netwerken / volgen van andere gebruikers.

Berichten Verbeterd

Profielafbeeldingen bij de berichten van gebruikers, en weergeven van profielkaarten door de muisaanwijzer op de afbeelding te houden.

Verbeterd

Berichten en opmerkingen toevoegen vanaf het prikbord in een profiel en ruimte.

berichten Niet beschikbaar Beschikbaar
Ruimten Niet beschikbaar Beschikbaar

Nog even kort samengevat. Met cloudprofielen en -hulpprogramma's kunnen gebruikers een profielkaart maken die overal binnen Learn wordt weergegeven en kunnen ze andere gebruikers van de instelling ontdekken. Sociale profielen en hulpprogramma's daarentegen bieden een volledig profiel, toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk van Blackboard Learn, en voorzieningen en functies om in contact te komen met anderen, te communiceren en samen te werken; een exponent van sociaal leren dus.

Hoe schakel ik Sociale profielen en hulpprogramma's in?

De eerste stap om de tools voor sociaal leren beschikbaar te maken voor uw instelling is door de instantie van Learn te verbinden met de Blackboard Cloud, als u dat nog niet hebt gedaan natuurlijk. Met het beheerdersrecht "Cloudinstellingen (tools)" kunt u de cloudinstellingen beheren.

Klik in het configuratiescherm voor systeembeheer, onder Cloudbeheer, op Cloud Connector.

U wordt nu gevraagd een formulier in te vullen. Dit formulier wordt in deze tabel beschreven.

Element

Beschrijving

1. Instantie van Blackboard Learn

Externe URL

Geef hier de URL op van de openbare website van Blackboard Learn van uw school.

2. Cloudregistratie

Weergavenaam

Geef een naam op om uw school mee aan te geven, bijv. de volledige naam van uw school. Vermijd afkortingen in dit veld.

Beschrijving

Geef een optionele beschrijving voor uw weergavenaam.

Instantietype

Geef aan hoe deze Blackboard Learn-instantie zal worden gebruikt in uw omgeving. Selecteer Productie,  Ontwikkeling,  Implementeren, of  Test.

Site-ID

Er wordt een unieke site-ID toegewezen aan uw Blackboard Learn-instantie nadat deze is geregistreerd.

Verbindingsdatum

De datum en het tijdstip waarop de instantie is geregistreerd.

3. Verzenden

Verzenden

Klik op deze knop om de gewijzigde instellingen op te slaan.

Uw instantie van Learn is nu verbonden met de Blackboard Cloud. Ga als volgt te werk om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Klik op UIT om de cloudprofielen en -hulpprogramma's in te schakelen.
 3. Er wordt een privacyovereenkomst weergegeven.  Lees deze door en klik op Accepteren.
 4. U ziet nu de pagina Cloudinstellingen. Hier kunt u de beleidsregels van uw instelling toevoegen die betrekking hebben op het werken met de cloud.

  De voorwaarden van het servicecontract gelden uitsluitend tussen Blackboard en de gebruiker.

  U kunt hier ook aangeven hoe cursussen en organisaties worden weergegeven in de cloud van Blackboard Cloud, bepaalde cursussen en organisaties uitsluiten van de pagina Mensen en integratie met Facebook en Twitter mogelijk maken.

Nadat de cloudprofielen en -hulpprogramma's zijn ingeschakeld, moet u de sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen. 

De functie Sociale profielen en hulpprogramma's inschakelen:

 1. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.
 2. Klik onder Cloudhulprogramma's, bij Sociale profielen en hulpprogramma's, op de knop UIT om de functie in te schakelen.
 3. Het scherm Sociale instellingen  wordt weergegeven. Hier kunt u de beschikbaarheid van de sociale profielen en hulpprogramma's bepalen per rol binnen de instelling. De beschikbaarheid is standaard ingesteld op Idereen.
 4. Selecteer eventueel een of meer rollen en klik op Verzenden.  Uw gebruikers hebben nu toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk en de tools voor sociaal leren.

Kan ik bepaalde tools voor sociaal leren uitschakelen en andere ingeschakeld laten?

Het is niet mogelijk om de tools afzonderlijk in of uit te schakelen. De sociale profielen en hulpprogramma's kunnen alleen als set worden ingeschakeld of uitgeschakeld. Zoals hierboven aangegeven, is het wel mogelijk om via instellingsrollen de volledige toolset in te schakelen voor bepaalde gebruikers en voor andere niet beschikbaar te stellen.

Wat voor gevolgen heeft het inschakelen van de Blackboard Cloud op de beveiliging van de Learn-omgeving?

Er zijn verschillende beveiligingslagen die zowel uw Learn-omgeving als de Blackboard Cloud beschermen. De verificatie van gebruikers wordt afgehandeld door de Learn-instantie. Het verificatiemechanisme van Learn, wachtwoorden, digitale certificaten, CAS, enzovoort, blijft ongewijzigd met de toevoeging van de cloud.

Gebruikers worden nog steeds op dezelfde manier geverifieerd als in de situatie zonder de cloud. Om toegang te krijgen tot de cloudtools van Blackboard, moeten gebruikers eerst worden geverifieerd door Learn. Het is niet mogelijk om rechtstreeks te verifiëren bij de Blackboard Cloud. De sessie van een gebruiker wordt bij het aanmelden gemaakt via OAuth om een veilige communicatie tussen de Learn-instantie en de Blackboard Cloud te garanderen. Het inschakelen van de Blackboard Cloud heeft geen invloed op de beveiliging in Learn zelf.

De toegang tot de profielservice vereist een beveiligde verbinding tussen de lokale instantie van Learn en Blackboard Cloud Services. Deze moet per instantie eenmalig worden geconfigureerd vanuit het configuratiescherm voor systeembeheer van Learn. Individuele profielen in de Blackboard Cloud worden gekoppeld aan een lokale gebruikersaccount in een Learn-instantie en zijn alleen toegankelijk voor de gebruiker via een Learn-instantie.

Blackboard stelt alles in het werk om veilige toepassingen aan te bieden aan onze klant. Blackboard ontwikkelt producten volgens een set beveiligingsrichtlijnen die is afgeleid van OWASP (Open Web Application Security Project), inclusief specifieke maatregelen voor de tien kwetsbaarste punten die zijn opgesteld door OWASP. Blackboard past deze praktijken toe in alle fasen van de software-ontwikkeling.

Er moeten vereisten worden opgesteld voor het identificeren van verificatievereisten voor iedere gebruikssituatie. Alle documentatie over technische ontwerpen moet een analyse bevatten van potentiële beveiligingsrisico's. Onze ontwikkelteams maken gebruik van verschillende standaarden om conformiteit te garanderen met 'best practice' ontwikkelmethodologieën, inclusief het voorkomen van bekende zwakke plekken en het toepassen van bewezen tegenmaatregelen hiervoor tijdens de implementatie.

Blackboard hanteert verschillende methoden voor de bescherming van onze toepassingen, waaronder "top-down" beoordeling van beveiligingsrisico's via het modelleren en analyseren van bedreigingen, evenals "bottom-up" detectie van bedreigingen op codeniveau.  Blackboard stelt alles in het werk eventuele zwakke plekken zo snel mogelijk te repareren door ontwikkel- en releaseprocessen toe te passen die een zo goed mogelijke en efficiënte productie en uitrol van beveiligingspatches mogelijk maken.

Welke gegevens worden er vanuit Learn verzonden naar de Blackboard Cloud?

Wanneer er een cloudprofiel wordt gemaakt, geeft Blackboard Learn deze gegevens door aan de cloudservice: voornaam, achternaam, en de huidige inschrijvingen van de gebruiker bij cursussen en organisaties. Alle gegevens worden uit veiligheidsoverwegingen verzonden via SSL en OAuth.

Een gebruiker moet akkoord gaan met de voorwaarden van de service en een aangepast profiel verzenden voordat er een profiel kan worden gemaakt.

Als de gebruiker wijzigingen aanbrengt in het cloudprofiel, worden die wijzigingen niet overgebracht naar Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn.

Elke keer dat een gebruiker zich aanmeldt, worden nieuwe of gewijzigde inschrijvingen voor cursussen/organisaties door Learn gecommuniceerd aan de cloudservice, zodat in de cloudservice altijd de actuele inschrijvingen uit Learn beschikbaar zijn. Deze informatie wordt gebruikt in de onderwijsnetwerken die toegankelijk zijn via de tool Mensen in Mijn Blackboard. Daarnaast wordt de landinstelling van de gebruiker (de taal waarin ze de interface van Blackboard Learn weergeven) verzonden om te bepalen in welke taal de cloudinterface moet worden aangeboden.

Andere gegevens in het profiel (zoals het studiegebied, een beschrijving uit het “colofon”, een e-mailadres, aanvullende contactgegevens, berichten, etc.), kunnen door de eindgebruiker aan het cloudprofiel worden toegevoegd. Ook hier is het zo dat deze gegevens niet worden teruggekoppeld aan Learn. De cloudservice fungeert nooit als het administratiesysteem voor Learn. 

Kan ik de tools voor sociaal leren alleen voor bepaalde gebruikers inschakelen?

De toegang tot de tools voor sociaal leren kan worden geregeld via instellingsrollen. Ga hiervoor naar Sociale instellingen onder Cloudbeheer in het configuratiescherm voor systeembeheer.

Het scherm Sociale instellingen is de plaats waar u de beschikbaarheid van tools kunt wijzigen op basis van instellingsrollen.

Kan ik de tools voor sociaal leren ook weer uitschakelen?

Ja. Ga naar het configuratiescherm voor systeembeheer en klik onder Cloudbeheer op Cloudprofielen en -hulpprogramma's.  Klik op AAN naast Sociale profielen en hulpprogramma's (zie het scherm hieronder)De sociale profielen en hulpprogramma's zijn nu uitgeschakeld, maar de cloudprofielen en -hulpprogramma's blijven beschikbaar, tenzij u deze ook uitschakelt. Dit kan ook via dit scherm door op AAN naast Cloudprofielen en -hulpprogramma's te klikken. Het uitschakelen van de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's heeft geen gevolgen voor de gegevens die al aanwezig zijn in de Blackboard Cloud. Het enige is dat deze services niet meer beschikbaar zijn in uw instantie van Blackboard Learn. Als u de sociale profielen en hulpprogramma's of de cloudprofielen en -hulpprogramma's later weer inschakelt, zijn alle bestaande gegevens weer toegankelijk voor de gebruikers.  

Wat is de invloed van de tools voor sociaal leren op upgrades van mijn Learn-omgeving?

Hoewel de cloudservices nauw zijn geïntegreerd met Blackboard Learn en hiervan ook afhankelijk zijn, zijn deze voorzieningen afzonderlijk ontwikkeld en worden ze ook los van Blackboard Learn beheerd. Dit betekent dat het kan gebeuren dat Blackboard nieuwe functies of verbeteringen vrijgeeft voor de cloudservices die niet zijn opgenomen in Service Packs voor Blackboard Learn.

Updates van de tools voor sociaal leren worden beschikbaar gesteld in de vorm van Blackboard Building Blocks via de module Software-updates of via updates van de cloudservices die automatisch worden uitgevoerd. Updates van de cloudservice kunnen meestal zonder tussenkomst van de instelling worden geïnstalleerd, behalve als in specifieke situaties nieuwe cloudfuncties nog moeten worden ingeschakeld.

De Blackboard Cloud, en dus de tools voor sociaal leren, is op bepaalde manieren afhankelijk van Blackboard Learn, maar omgekeerd is dit niet het geval. De tools voor sociaal leren hebben dus weinig invloed op uw Blackboard Learn-omgeving.

Kan ik de tools voor sociaal leren uitschakelen tijdens tests?

Nee, u kunt de tools voor sociaal leren niet uitschakelen tijdens tests. Blackboard is vast van mening dat een dergelijke voorziening een onterecht gevoel van veiligheid zou geven, aangezien studenten op verschillende andere manieren met elkaar contact kunnen hebben afgezien van de functies voor sociaal leren van Blackboard. In plaats van een voorziening aan te bieden waarmee de toegang tijdens examens kan worden geblokkeerd, wat zeker geen garantie is tegen misbruik, willen wij instellingen vragen dit probleem op andere manieren aan te pakken (betere beoordelingen, surveillanten, enzovoort).

Wie heeft er toegang tot het wereldwijde onderwijsnetwerk?

Alleen mensen met een gebruikersaccount voor een instantie van Blackboard Learn waarvoor de functie Sociale profielen en hulpprogramma's is ingeschakeld.  Mensen zonder een Blackboard Learn-account hebben geen toegang omdat andere platforms momenteel niet worden ondersteund en het wereldwijde onderwijsnetwerk niet toegankelijk is voor het “publiek.”