Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Mijn portfolio's

De pagina Mijn portfolio's fungeert als startpunt voor het weergeven, maken en doornemen van portfolio's. Open de pagina Mijn portfolio's via het algemene navigatiemenu in de rechterbovenhoek van de pagina. Selecteer Tools en klik op Portfolio's.

als u geen portfolio's ziet, heeft uw instelling de functie niet ingeschakeld.

Op de pagina Mijn portfolio's kunt u de zoekfunctie gebruiken om bepaalde portfolio's te vinden. U kunt zoeken op gebruikersnaam (de eigenaar van de portfolio), titel, beschrijving en leerdoelen. De lijst met zoekresultaten bevat ook informatie over het type portfolio en de beschikbaarheid ervan, evenals koppelingen naar opmerkingen en instellingen voor de portfolio. De zoekopdracht levert alleen portfolio's op die u kunt inzien.

Als u een portfolio wilt weergeven via de pagina Mijn portfolio's, klikt u op Weergeven.

Portfolio's maken

Neem voordat u een portfolio gaat maken even de tijd om het doel van de portfolio te bepalen, wat u er mee wilt aantonen en welk verhaal u wilt vertellen. Maak een schema van de punten die u wilt benadrukken in de portfolio. Zorg dat u voor elk punt voldoende ondersteunend materiaal hebt. Presenteer het materiaal op een duidelijke en overzichtelijke manier.

Gebruik werkstukken om inhoud toe te voegen aan een persoonlijke portfolio. Werkstukken zijn gekoppeld aan items die bewijsmateriaal zijn van uw werk, kennis en vaardigheden. U kunt werkstukken vóór of tijdens het samenstellen van een portfolio maken. Als u een goed beeld hebt van wat u wilt bereiken met de portfolio, kunt u beter eerst de werkstukken maken en vervolgens de portfolio.

Als de werkstukken klaar zijn, maakt u een structuur voor de portfolio. Deze bevat een naam en beschrijving van de portfolio. Aan de hand van de beschrijving kunt u de verschillende portfolio's goed van elkaar onderscheiden. Als de structuur klaar is, werkt u de portfolio verder uit door pagina's en inhoud toe te voegen.

Het maken van een portfolio omvat de volgende stappen:

 1. Een portfolio maken.
 2. Pagina's en werkstukken toevoegen.
 3. De vormgeving ontwerpen.
 4. De instellingen kiezen.

Een portfolio maken

Klik op de pagina Mijn portfolio's op Portfolio maken.

De eerste keer dat u een portfolio maakt, kunt u desgewenst een korte rondleiding krijgen van het ontwerpgebied voor portfolio's. Als u de rondleiding op een later tijd wilt bekijken of nog een keer wilt zien, kunt u deze starten via de overzichtsbalk. Klik hiervoor op het pictogram van een kompas ( File:en-us/Learn/Building_Blocks/Portfolios/04_Shared_Topics/Create_Portfolios/compass_icon.png ). 


U kunt de koptekst en voettekst van uw portfolio aanpassen. Klik hiervoor op het pictogram van een potlood ( File:en-us/Learn/Building_Blocks/Portfolios/04_Shared_Topics/Create_Portfolios/pencil_icon.png ) nadat u de kop- of voettekst hebt gemaakt.

Een portfolio bestaat uit pagina's en secties. Gebruik een pagina om structuur te geven aan de portfolio. Elke pagina moet ten minste één sectie hebben. Gebruik een sectie om structuur te geven aan de inhoud van de pagina.

In het menu aan de linkerkant ziet u alle pagina's en secties van de portfolio, zodat u deze elementen gemakkelijk kunt beheren. Klik boven aan het menu op het plusteken (+) om een element toe te voegen. Klik rechts van een pagina op het pictogram van een prullenbak ( File:en-us/Learn/Building_Blocks/Portfolios/04_Shared_Topics/Create_Portfolios/trash_can_icon.png ) om de pagina te verwijderen.

Als u een pagina verwijdert, worden ook alle secties en inhoud op die pagina verwijderd. Werkstukken in een sectie blijven beschikbaar in Mijn werkstukken, zodat u ze ergens anders kunt gebruiken.

U kunt pagina's en secties naar een andere positie slepen in het menu. Gebruik het menu om tijdens het maken van de portfolio naar de pagina's te gaan die u wilt aanpassen.

Als u de titel van een sectie later wilt wijzigen, klikt u op het pictogram van een potlood naast de titel. In elke sectie is een inhoudseditor beschikbaar voor het maken van inhoud. De inhoudseditor verschijnt wanneer u in het betreffende vak klikt. U kunt een of meer werkstukken koppelen aan een sectie. Meestal voegt u eerst werkstukken toe aan een sectie en gebruikt u vervolgens de inhoudseditor om een toelichting te geven.

Met de optie Instellingen kunt u verschillende instellingen wijzigen tijdens het maken van de portfolio, zoals de titel en de beschrijving van de portfolio.

Gebruik de optie Bekijken en aanpassen om te kijken hoe de portfolio wordt weergegeven en om opties voor de lay-out en de kleuren te kiezen die van invloed zijn op het definitieve ontwerp van de portfolio.

Kies Klaar met bewerken om het ontwerpgebied te verlaten.
 Als u deze optie kiest en nieuwe of bijgewerkte inhoud niet hebt opgeslagen, verschijnt er een waarschuwing dat de wijzigingen dan verloren gaan.

Portfolio's delen

Een deelnemer aan een bachelorprogramma van twee jaar moet bijvoorbeeld een portfolio bijhouden gedurende het programma waarin hij zijn leeractiviteiten en reflecties vastlegt. Hij moet zijn portfolio elk semester ter evaluatie aanbieden. Hij kan zijn portfolio dan delen, waardoor er op het moment van de evaluatie een momentopname van de portfolio wordt gemaakt, en verder werken aan de portfolio zonder dat dit gevolgen heeft voor de evaluatie.

Een portfolio delen

 1. Klik op de pagina Mijn portfolio's op Meer  bij de naam van een portfolio.
 2. Klik op Delen.
 3. Wijs op de actiebalk naar Een momentopname delen met en kies een van de soorten gebruikers. Gebruik de volgende tabel om te bepalen welke optie u moet kiezen om een portfolio te delen.
Instellingen voor delen van portfolio
Wie? Wat gebeurt er?
Gebruikers van Blackboard Learn De portfolio wordt vermeld in het onderdeel Gedeeld met mij van de gebruiker.
Externe gebruikers Er wordt een URL gemaakt en naar de opgegeven gebruikers gemaild, zodat ze toegang hebben tot uw portfolio.
Cursussen of organisaties De portfolio wordt vermeld in de tool Portfolio's in de cursus of organisatie. Leden van die cursus of organisatie kunnen zoeken naar uw portfolio's.
Instellingsrollen Alle gebruikers met de desbetreffende rol kunnen zoeken naar uw portfolio.
Alle systeemaccounts Elke gebruiker van het systeem kan zoeken naar uw portfolio.

Opmerkingen beheren

Opmerkingen zijn een middel om feedback te ontvangen van medestudenten en cursusleiders.

De pagina Opmerkingen bevat kolommen waarin de datum van posten, de persoon die de opmerking heeft gepost en de opmerking zelf worden weergegeven. U kunt opmerkingen weergeven, toevoegen en verwijderen op deze pagina. Opmerkingen kunnen alleen worden verwijderd door de eigenaar van de opmerking

Klik op de titel van een opmerking om de tekst van de opmerking weer te geven. U kunt de opmerkingen sorteren door op de kolomtitel te klikken.

Wat gebeurt er met mijn oude portfolio's in de nieuwe opzet?

Portfolio's die zijn gemaakt met de tools voor basisportfolio's of persoonlijke portfolio's uit de oude portfolio-omgeving worden gewoon weergegeven in de nieuwe portfolio-omgeving. U kunt deze portfolio's blijven weergeven, delen en bewerken.

In de nieuwe portfolio-omgeving zijn er heel wat veranderingen ten aanzien van het samenstellen, indelen en ontwerpen van portfolio's. De kans bestaat dat oude portfolio's iets anders worden weergegeven in de nieuwe omgeving dan in de oude portfolio-omgeving. U ziet mogelijk aanpassingen van de lay-out van pagina's en, nog belangrijker, van het visuele ontwerp van de portfolio. Wel is het zo dat u nog alle inhoud van de portfolio moet kunnen weergeven. Taken voor het bewerken en onderhouden van portfolio's zouden nu gemakkelijker moeten zijn.

Open uw actieve portfolio's om eventuele aanpassingen door te voeren die noodzakelijk zijn om het gewenste resultaat te krijgen:

 • Controleer elke pagina van de portfolio om er zeker van te zijn dat de inhoud goed is geconverteerd.
 • Controleer of de werkstukken in Mijn werkstukken zonder problemen zijn geconverteerd.
 • Pas de voorkeursinstellingen voor de lay-out en het ontwerp van de geconverteerde portfolio aan om de gewenste ontwerpopties te behouden.
 • Controleer voor gedeelde portfolio's of de instellingen om te delen goed zijn overgenomen.