Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Bestanden delen en uitwisselen in cursussen

Blackboard Learn biedt verschillende mogelijkheden voor het delen en uitwisselen van bestanden met studenten.

Items en bestanden

Als u bestanden wilt distribueren aan studenten, kunt u hiervoor de opties  Items en Bestanden gebruiken in een inhoudsgebied. U hebt ook de mogelijkheid om items en bestanden alleen gedurende een bepaalde periode beschikbaar te stellen. Daarnaast kunt u regels vooradaptieve inhoud  toepassen om de toegang te beperken tot studenten die voldoen aan bepaalde voorwaarden.

U kunt ook Cursusbestanden gebruiken om bestanden op te slaan en te koppelen in een inhoudsgebied. Als uw instelling beschikt over een licentie voor Inhoudsbeheer, kunt u dit ook doen met Content Collection.

Opdrachten

U kunt opdrachten maken waarvoor studenten bestanden moeten versturen. Ook de beschikbaarheid van opdrachten kan worden beperkt door een datumbereik op te geven of  criteria voor adaptieve inhoud toe te passen. Een belangrijk voordeel is dat u alle bestanden die zijn verstuurd voor een opdracht kunt downloaden in één ZIP-bestand, in plaats van bestand voor bestand.

Bestandsuitwisseling voor groep

De functie Cursusgroepen stelt u in staat subsets met studenten te maken en deze een eigen werkruimte te geven om samen te werken binnen een cursus. Bestandsuitwisseling is een van de beschikbare groepstools. Hiermee kunnen groepsleden en cursusleiders documenten uploaden en beheren in het gebied van de groep. Aangezien alleen specifieke gebruikers toegang hebben tot het gebied van een groep, is deze oplossing geschikt voor zowel gezamenlijk werken aan documenten als het uitwisselen van bestanden.

Blogs, dagboeken en wiki's

De interactieve voorzieningen van blogsdagboeken en wiki's bieden een andere mogelijkheid voor het delen van bestanden binnen een cursus.

  • De tool Dagboeken is bedoeld voor rechtstreekse communicatie tussen de cursusleider en een student en kan worden gebruikt om feedback te geven op bestanden die zijn ingeleverd door de student of om gepersonaliseerde bestanden beschikbaar te stellen aan studenten.
  • Blogs vormen een communicatiemiddel waarmee studenten feedback kunnen geven en krijgen van andere studenten. Door opmerkingen toe te voegen voor gedeelde documenten, kunnen studenten elkaar zo helpen. Bovendien kunt u bestanden delen door deze toe te voegen aan eigen blogvermeldingen.
  • Wiki's vormen een gezamenlijke werkruimte waarin studenten en cursusleiders bestanden kunnen delen en uitwisselen. Daarnaast kunnen ze de inhoudseditor gebruiken om gedeelde documenten te maken.

U kunt blogs, dagboeken en wiki's ook inschakelen binnen  groepsgebieden.

Discussieruimte

Een andere mogelijkheid om bestanden te delen is de  discussieruimte. Via discussielijnen (threads) op een discussieforum kunnen besprekingen van documenten eenvoudig worden bijgehouden.