Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Effectiviteit van een cursus analyseren

U kunt een cursus indien nodig aanpassen om studenten beter te laten presteren.

Als u bijvoorbeeld merkt dat er nauwelijks bijdragen worden geleverd aan discussieforums, kunt u de instructies en verwachtingen voor het werken met de tool onderzoeken, kijken of de tool wel op de goede plek wordt aangeboden en controleren of u op tijd hebt gereageerd. Als u aanpassingen hebt doorgevoerd, kijkt u nogmaals naar de bijdragen om te controleren of de wijzigingen een positieve invloed hebben gehad.

In Blackboard Learn zijn verschillende tools en rapporten beschikbaar waarmee u de activiteit van studenten kunt volgen en een beeld kunt krijgen van de effectiviteit van uw cursus. Zo kunt u de volgende tools gebruiken om informatie te verzamelen:

 • Itemanalyses op toetsen
 • Cursusrapporten
 • Evaluaties aan het einde van de cursus

Itemanalyses op toetsen

De tool Itemanalyse biedt statistieken voor de algehele prestaties in toetsen en voor afzonderlijke toetsvragen. U kunt zo snel zien welke vragen mogelijk geen goed beeld geven van de prestaties van studenten. Gebruik deze informatie om de vragen voor toekomstige toetsen te verbeteren of om het aantal punten voor bestaande pogingen aan te passen.

Zie Itemanalyse voor instructies voor het uitvoeren van dit rapport. 

Voorbeeld van itemanalyse

Voorbeeld

Als u de itemanalyse gaat bekijken, merkt u dat de meerderheid van de studenten één vraag fout heeft beantwoord. Wat is de oorzaak van dit lage succespercentage?

 • Is de vraag onduidelijk geformuleerd?
 • Zijn de antwoorden dubbelzinnig?
 • Hebben studenten wel de juiste leerstof aangeboden gekregen om deze vraag goed te kunnen beantwoorden?
 • Was de leerstof goed toegankelijk en duidelijk?

Op basis van uw bevindingen kunt u de vraag verbeteren om er zeker van te zijn dat deze een goed hulpmiddel is om vast te stellen wat studenten wel en niet weten.

Cursusrapporten

Cursusrapporten bevatten informatie over welke studenten uw cursus openen en wanneer. Gebruik de informatie uit deze rapporten om te bepalen wanneer u aanwezig moet zijn in de cursus en om de effectiviteit van uw inhoud en activiteiten te onderzoeken.

Het rapport Overzicht Cursusactiviteit

Het rapport Overzicht Cursusactiviteit bevat gegevens van alle activiteiten binnen een cursus, gesorteerd op student en datum. Het rapport bevat gegevens zoals de totale en gemiddelde tijd die een gebruiker heeft doorgebracht in de cursus en de totale hoeveelheid activiteiten die de gebruiker heeft uitgevoerd in de cursus. Gebruik deze informatie om uw inhoud en activiteiten te onderzoeken en te verbeteren.

Zie Cursusrapporten voor meer informatie over het uitvoeren van dit rapport.

Voorbeeld van het rapport Overzicht Cursusactiviteit

Voorbeeld

Studenten zijn zeer actief op dinsdag- en donderdagmiddag. Gebruik deze informatie in het voordeel van uw studenten door aanwezig te zijn in de cursus op de momenten dat de kans het grootst is dat er veel studenten zijn. Reserveer die tijd om contact te hebben met uw studenten, om mededelingen te posten, een vragenuurtje te houden en deel te nemen aan groepsdiscussies.

Voorbeeld 2

Studenten besteden veel meer tijd aan een bepaalde pagina dan aan andere pagina's. Eén student heeft nog geen enkele pagina geopend. De tijd die wordt besteed aan het doornemen van pagina's kan een indicatie zijn van speciale interesse in het onderwerp of dat de pagina lastig te begrijpen is. Op basis van de herkenbare patronen die u afleidt uit de activiteit van studenten, kunt u de toegankelijkheid en effectiviteit van uw cursus, inhoud en activiteiten onderzoeken.

Het rapport Cursusdekkingsdetails

Het rapport Cursusdekkingsdetails bevat gegevens van cursusitems die in overeenstemming zijn gebracht met doelen. Gebruik dit rapport om te bepalen voor welke doelen geen goede leerstof beschikbaar is. Vul deze lacunes op met geavanceerde inhoud.

Zie Cursusrapporten en Doelen voor informatie over het uitvoeren van dit rapport en het harmoniseren van inhoud met doelen.

Voorbeeld van het rapport Cursusdekkingsdetails

Voorbeeld

Nadat u cursusmateriaal hebt gemaakt waarmee studenten die doelen kunnen realiseren, gebruikt u het contextmenu van het inhoudsitem om harmoniseringen toe te voegen aan het doel. Harmoniseringen worden in de Help trouwens ook wel 'overeenstemmingen' genoemd. Met dit proces wordt de inhoud aan het doel gekoppeld. De wijzigingen zijn zichtbaar in het rapport wanneer u dit opnieuw uitvoert.

Rapporten van Learn Analytics

Rapporten van Learn Analytics zijn beschikbaar als uw instelling een licentie heeft voor Blackboard Learn Analytics:

 • Overzicht student: Gebruik dit rapport om gedetailleerde informatie te verzamelen over de prestaties van een student in vergelijking met andere studenten in dezelfde cursus of met dezelfde major.
 • Overzicht Learn-cursus: Dit rapport kan helpen analyseren hoe een bepaalde cursus is ontworpen, hoe de cursus zich verhoudt tot andere cursussecties in dezelfde afdeling of met hetzelfde cursusnummer en hoe studenten de cursus gebruiken.
 • Spreidingsgrafiek activiteiten en cijfers: Dit rapport kan u helpen bij het analyseren van de manier waarop de verschillende soorten activiteiten van studenten samenhangen met het cijfer dat in het Grade Center of als SIS-cijfer is vastgelegd.
 • Activiteitenmatrix: Dit rapport kan helpen bij het analyseren van de activiteiten- en cijferpatronen in een cursus om zo studenten met verschillende gebruiks- en prestatieprofielen te zoeken.
 • Cursustoegangstrend: Dit rapport geeft inzicht in de verschillende cursusactiviteiten voor een bepaalde periode, opgesplitst naar onderwijsmethode. Dit is belangrijk omdat verschillende onderwijsmethoden verschillende verwachtingen hebben voor wat betreft het ontwerp van de cursus door de cursusleider en de deelname van studenten.

Evaluaties aan het einde van de cursus

Een evaluatie aan het einde van een cursus is een uitstekende manier om te horen wat studenten te zeggen hebben over de leerervaring in uw cursus.

Cursusenquêtes

Summatieve evaluaties geven uw studenten de tijd om na te denken over de effectiviteit van uw cursus voor het realiseren van hun doelen, gebieden waar inhoud kan worden verbeterd en de concepten die ze heel erg lastig vonden. Evaluaties stellen studenten in de gelegenheid om de ervaring van toekomstige studenten te verbeteren. Dit is niet alleen een uitstekend model voor een levenslang leerproces, maar het is ook informatie die kan leiden tot verbeterde inhoud en interacties voor uw studenten.

Zie Toetsen en enquêtes maken als u wilt weten hoe u aan het einde van een cursus een enquête kunt samenstellen en deze beschikbaar kunt stellen aan studenten. 

Voorbeeld van cursusevaluaties

Voorbeeld

Cursusevaluaties moeten voldoende algemeen zijn zodat studenten eerlijke feedback geven, maar ook voldoende gestructureerd om nuttige informatie te kunnen afleiden uit de reacties.

Het kan een goed idee zijn om een beoordelingssysteem te gebruiken studenten de volgende vragen te stellen:

 • Bent u tevreden over het materiaal?
 • Zijn de activiteiten een goed hulpmiddel om succesvol te zijn?

Stel ook open vragen:

 • Wat is uw mening in het algemeen over de cursus?
 • Wat vindt u het meest waardevolle aspect van de cursus en wat het meest overbodige onderdeel?

Enterprise-toetsen

Een andere mogelijkheid voor summatieve evaluatie die u mogelijk kunt gebruiken, is een zogenaamde Enterprise-toets. U moet een speciale gebruikersaccount hebben om de tool Enterprise-toetsen te kunnen gebruiken. Uw instelling maakt deze account voor u.

Met behulp van Enterprise-toetsen kunt u tevredenheidsniveaus meten, de betrokkenheid van de community en andere meetwaarden die van invloed zijn op de effectiviteit van een onderwijsinstelling. Toetsen geven indirecte metingen van het leertraject van studenten doordat ze zijn gebaseerd op zelf gerapporteerde gegevens en geïmpliceerd succes. Gegevens worden anoniem vastgelegd in Enterprise-toetsen. Het is niet mogelijk om de identiteit van studenten af te leiden van de antwoorden.

Zie Enterprise-toetsen voor meer informatie.