Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Studenten helpen succesvol te zijn

Dit zijn de drie belangrijkste redenen die studenten hebben genoemd voor het niet succesvol afronden van een online cursus, aldus een onderzoek onder online studenten van openbare scholen voor hoger (beroeps)onderwijs tussen 2001 en 2010 (Fetzner, 2013):

  1. Ik raakte achterop met mijn studie en het was te moeilijk om dat weer in te halen.
  2. Ik had persoonlijke problemen (gezondheid, werk, kleine kinderen).
  3. De combinatie van studeren en werken of gezin was te zwaar.

Hoe kunt u helpen om deze problemen op te lossen? Bied een efficiënt raamwerk aan en geef richtlijnen om hier optimaal mee om te gaan. U kunt de volgende tips gebruiken en studenten verwijzen naar het onderwerp Online succesvol zijn.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/040_In_Your_Course/040_Online_Teaching_Strategies/Best_Practice_Help_Students_Succeed/lightbulb_orange.png   Studenten betrokken houden

Het is belangrijk voor studenten om alles zeer goed te plannen, ook al is het "bijwonen van lessen" een flexibel begrip voor online cursussen. De volgende tips kunnen u helpen om studenten het raamwerk te bieden waarmee ze hun taken de juiste prioriteit kunnen geven.

Als er een “introductieweek” wordt aangeboden voordat de onlinecursus begint, zorg er dan voor dat de syllabus en het schema klaar zijn zodat studenten die kunnen bekijken. Als studenten niet de mogelijkheid hebben om voor het begin van de cursus een kijkje te nemen, is het misschien een goed idee deze informatie per e-mail te sturen.

Gebruik de ingebouwde tools. Voeg einddatums toe voor cursusitems met cijferbeoordeling, zoals toetsen, opdrachten en beoordeelde discussies. Deze datums worden automatisch toegevoegd aan de agenda, die alle studenten kunnen zien. Gebruikers kunnen hun cursusagenda zelf importeren in externe agenda's zoals Google Agenda. Adviseer studenten dagelijks naar Mijn Blackboard te gaan. Hier kunnen ze herinneringen zien voor einddatums en andere meldingen in Updates, cursusinteracties in Berichten en hun laatste cijfers in Mijn cijfers.

Maak duidelijk dat studenten de cursus regelmatig moeten bezoeken.Vertel studenten dat ze minimaal een bepaald aantal keren per week de cursus moeten bezoeken. Geef aan dat het belangrijk is dat ze alle cursusactiviteiten en opdrachten bekijken die voor die week staan gepland en dat ze op tijd met vragen komen, zodat ze het werk toch nog op tijd kunnen af krijgen.

Houd rekening met technische problemen. Geef studenten de tip het telefoonnummer van de helpdesk van uw school en de URL van de website op te slaan op hun telefoon en ook ergens op te schrijven. Op deze manier kunnen ze ook technische hulp krijgen als hun computer niet werkt. Vertel studenten dat het belangrijk is dat ze hun online werk ook op een andere manier op tijd af moeten krijgen, bijvoorbeeld met een computer in de mediatheek of de laptop van een vriend. Instructies voor de tools van Blackboard zijn altijd te vinden op help.blackboard.com.

Als een student achterop raakt... en er ondanks maximale inzet niet in slaag het tempo van de cursus bij te houden, adviseer de student dan zo snel mogelijk contact met u op te nemen om de mogelijkheden te bespreken.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/040_In_Your_Course/040_Online_Teaching_Strategies/Best_Practice_Help_Students_Succeed/lightbulb_orange.png   Houd rekening met onvoorziene omstandigheden

Alle studenten krijgen op een bepaald moment te maken met persoonlijke problemen. Neem daarom advies op in de syllabus, zoals de onderstaande voorbeelden, over wat ze kunnen doen als deze ongebruikelijke omstandigheden een rol gaan spelen.

Communiceren. Wanneer studenten te maken krijgen met problemen van persoonlijke aard, moeten ze zo snel mogelijk contact met u opnemen om u te informeren over de situatie.

Hulp vragen. Onderwijsinstellingen bieden allerlei vormen van ondersteuning aan studenten, zoals counselors, decanaten en toegankelijkheidsvoorzieningen. Publiceer koppelingen naar deze bronnen en stimuleer studenten er gebruik van te maken.

Ruim inplannen   Adviseer studenten een goede planning te maken en elke week wat extra tijd vrij te laten, zodat ze ook nog genoeg tijd hebben als er zich problemen van persoonlijke aard voordoen.

Een goede indeling van uw tijd is zeer belangrijk. Wijs studenten op de ingebouwde tools die hierboven zijn beschreven. Met behulp van deze tools kunnen studenten hun tijd goed indelen en taken prioriteit geven om te voorkomen dat ze op het laatste nippertje nog studiewerk moeten inhalen.

File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/040_In_Your_Course/040_Online_Teaching_Strategies/Best_Practice_Help_Students_Succeed/lightbulb_orange.png   Integreer uw cursuswerk in uw leven

Treed op als een adviseur voor studenten en help ze bij het vinden van een balans tussen school, werk en leven.

Doelen formuleren.Help studenten bij het opstellen van studiedoelen voor de lange en korte termijn, inclusief tijdsperioden, voor het afronden van hun studietaken. Adviseer ze een realistische planning te maken van de tijd die ze nodig zullen hebben om hun doelstellingen te realiseren zonder dat dit ten koste gaat van andere verantwoordelijkheden. Waarschuw ze dat ze zich niet inschrijven voor meer cursussen dan ze redelijkerwijs aan kunnen.

Voeg persoonlijke en cursusagenda's samen.Adviseer studenten een takenlijst en een hoofdagenda te maken. Ze krijgen dan een “totaalbeeld” van alle einddatums voor cursuswerk, samen met belangrijke datums voor hun persoonlijke leven en werk.

Gebruikers kunnen cursusagenda's van Blackboard importeren in externe agendatoepassingen.

Bron

Fetzner, M. (2013). What Do Unsuccessful Online Students Want Us To Know? JALN 17(1), 13-27.

Bijdrage van

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY