Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Uitval van studenten terugdringen

De Vijf zuilen van efficiënt online leren [1] bieden een raamwerk voor het ontwikkelen en ondersteunen van programma's voor online leren. De vijf zuilen zijn opgesteld door J. C. Moore van The Sloan Consortium en zijn Tevredenheid faculteit, Tevredenheid studenten, Leereffectiviteit, Schaal en Toegankelijkheid.

De onderzoekers J. C. Moore en M. J. Fetzner [2] hebben aanbevolen procedures voor het behoud van deelnemers aan online cursussen aan elk van de vijf zuilen gekoppeld, met als resultaat een lijst met procedures die gemeenschappelijk zijn voor instellingen met een hoog afrondingspercentage voor online cursussen. De volgende aanbevolen procedures voor de zuilen Leereffectiviteit en Tevredenheid studenten zijn afgeleid van hun onderzoek. U kunt de procedures gebruiken om studenten te helpen bij het succesvol afronden van uw cursussen. Lees het volledige artikel [2] als u geïnteresseerd bent in aanbevolen procedures voor alle vijf de zuilen.

column_icon.png   De zuil Leereffectiviteit

Beschreven aanbevolen procedure: Een intensieve interactie stimuleren tussen de faculteit en studenten en tussen studenten onderling.

  1. Op het moment dat u studenten welkom heet en uzelf gaat voorstellen aan de klas, is het een goed idee een foto toe te voegen en het soort informatie te gebruiken dat u van uw studenten wilt zien in hun introducties.

  2. speech_bubbles.pngGebruik de naam van de student in één-op-één persoonlijke communicatie en in openbare discussieberichten in Blackboard. Dit stimuleert individuele studenten te reageren op uw berichten.

  3. Overweeg in de gebieden Mededelingen en Discussies zinnen te gebruiken zoals “onze cursus” in plaats van “de cursus” en “we hebben veel bereikt deze week” in plaats van “er is veel bereikt deze week.” Op deze manier kunt u berichten van u aan meerdere studenten wat persoonlijker maken voor elke student.

  4. Neem u voor ten minste drie mededelingen of discussieberichten per week te plaatsen om zo te laten zien dat u online aanwezig bent en dat studenten weten dat u de cursus regelmatig controleert.

  5. Als u studenten in groepen laat werken, wijs dan in elke groep een student aan als groepsleider. Dit vergemakkelijkt discussies en de leider is dan verantwoordelijk voor het verzenden van de antwoorden van de groep voor de groepsopdracht. U als cursusleider kunt het werk en de discussies van de groep dan als groep beoordelen in plaats van voor iedere student afzonderlijk.

column_icon.png   De zuil Tevredenheid studenten

Beschreven aanbevolen procedure: Eventuele obstakels voor online leren vaststellen, zodat u deze kunt wegnemen voor studenten.

  1. Als uw instelling een oriëntatiecursus aanbiedt voor online leren, is het goed studenten aan te raden deze te volgen of de cursus eventueel verplicht te maken. Als een dergelijke cursus niet wordt aangeboden, maak dan een inleidende eenheid in uw cursus waarin u uw verwachtingen beschrijft, tips geeft voor een goede planning en studenten de mogelijkheid geeft te oefenen met online tools zoals toetsen en opdrachten in een scenario zonder cijferbeoordeling.
  2. computer_obstacles.pngAls u werkt met tools voor samenwerking zoals discussies, blogs, dagboeken en wiki's, laat de studenten dan het voortouw nemen zodat ze kunnen wennen aan de vormen van online communicatie die ze later in werksituaties zullen tegenkomen.
  3. Gebruik het Retentie Center van Blackboard om snel te zien welke studenten het moeilijk hebben. Neem afzonderlijk contact op met de studenten om vast te stellen wat het probleem is en wat u kunt doen om het op te lossen.
  4. Verzamel input van studenten met behulp van cursusenquêtes of door op een informele en persoonlijke manier te vragen hoe het gaat. Stel vast wat ze prettig vinden en wat niet. Laat zien dat hun mening belangrijk is.
  5. Geef studenten koppelingen naar informatiebronnen op de campus voor advies, toegankelijkheidsvoorzieningen, planning, registratie en technische ondersteuning.

Bronnen

[1] Moore, J. C. (2002). The Sloan-C Pillar Reference Manual Quick Guide. The Sloan Consortium.

[2] Moore, J. C., en Fetzner, M. J. (2009). The Road to Retention: A Closer Look at Institutions that Achieve High Course Completion Rates. Journal of Asynchronous Learning Networks (JALN) 13(3), 15-17.

Bijdrage van

Marie Fetzner, Ed. D. | Monroe Community College | Rochester, NY