Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursuseigenschappen

Eigenschappen bepalen de functionele instellingen van een cursus.

Eigenschappen instellen voor een cursus

  1. Activeer de bewerkingsmodus (AAN).
  2. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en klik op Eigenschappen.

Een naam en beschrijving opgeven

U kunt de naam en beschrijving van een cursus wijzigen. Deze naam wordt overal binnen Blackboard Learn weergegeven als de naam van de cursus. De beschrijving wordt weergegeven in de cursuscatalogus.

Cursusclassificatie gebruiken

u mag deze velden gerust negeren. De classificatie van een cursus staat los van de categorisatie van een cursus voor opname in de cursuscatalogus. Als u een nieuwe cursus maakt, wordt er automatisch een standaardwaarde voor de classificatie weergegeven. Deze velden werden gebruikt in eerdere versies van Blackboard Learn, maar zijn nu alleen bedoeld voor neerwaartse compatibiliteit met Building Blocks of andere invoegtoepassingen.

Cursusbeschikbaarheid instellen

U kunt instellen of een cursus beschikbaar of niet beschikbaar is. Als een cursus is ingesteld als Beschikbaar, is deze toegankelijk voor alle gebruikers die deelnemen aan de cursus. Wanneer de cursus is ingesteld als Niet beschikbaar, is toegang afhankelijk van de cursusrol. Zo kunnen cursusleiders, cursusbouwers, onderwijsassistenten en beoordelaars niet-beschikbare cursussen wel zien op het tabblad Mijn cursussen en in de cursuslijst, maar zijn deze cursussen niet toegankelijk. Studenten hebben geen toegang tot niet-beschikbare cursussen, ongeacht de duur van de cursus. Cursussen die niet beschikbaar zijn, worden niet weergegeven in de cursuscatalogus.

De duur van een cursus instellen

De cursusduur bepaalt de periode waarbinnen studenten toegang hebben tot de cursus:

  • Doorgaand: de cursus is altijd beschikbaar.
  • Datums selecteren: de cursus is beschikbaar in de aangegeven periode. U moet een begindatum opgeven voor de cursus, maar een einddatum is niet verplicht. De begin- en eindtijden worden automatisch ingesteld. De begintijd is middernacht en de eindtijd 11:59:59. Na de einddatum zijn cursussen niet meer beschikbaar voor studenten. Verder verandert er niets.
  • Dagen vanaf datum van inschrijving: gebruik deze optie om een tijdslimiet in te stellen voor een cursus, gerekend vanaf de datum waarop een student zich inschrijft. Dit is de beste optie wanneer studenten zelf het tempo mogen bepalen waarin ze de cursus volgen.

Beschikbaarheid en duur instellen met perioden

Als uw instelling een periode heeft gekoppeld aan een cursus (zoals Voorjaar 2013 of Winter 2013), kunt u instellen dat een cursus alleen gedurende deze periode beschikbaar is.

Wanneer er een periode is gekoppeld aan een cursus, worden er extra opties weergegeven voor Beschikbaarheid instellen en Cursusduur instellen:

  • Periodebeschikbaarheid gebruiken: de cursus is alleen beschikbaar gedurende de gekoppelde periode. De naam van de periode wordt vermeld.
  • Periodeduur gebruiken: de cursus loopt gedurende de volledige periode, met de begindatum op de eerste dag van de periode en de einddatum op de laatste dag. De gebruikte datums voor de gekoppelde periode worden weergegeven.

De cursus indelen in een categorie

De cursuscatalogus bevat de cursussen die in het systeem worden aangeboden en wordt door uw instelling beschikbaar gesteld aan gebruikers. De categorieën in de catalogus worden gedefinieerd en onderhouden door uw instelling. U kunt een cursus toewijzen aan een of meer categorieën, die worden vermeld in de cursuscatalogus.

Selecteer een cataloguscategorie en gebruik de pijlfuncties om de categorie te verplaatsen naar het vak Geselecteerde items. U kunt meer dan één categorie selecteren. Herhaal de procedure om een andere categorie toe te voegen. De cursus wordt weergegeven onder de geselecteerde categorieën. Als u Selectie omkeren selecteert categorieën die niet geselecteerd zijn en wist categorieën die geselecteerd zijn. Gebruik dit om een of twee categorieën uit te sluiten zonder dat u op alle andere categorieën hoeft te klikken.

Een taalpakket selecteren

Met behulp van taalpakketten kunt u de taal van knoppen, titels en andere tekst van de gebruikersinterface aanpassen. De voorkeuren voor een taalpakket kunnen per systeem, cursus en gebruiker worden ingesteld.

Op systeemniveau definieert uw instelling een taalpakket als de systeemstandaard. Dit is het taalpakket dat wordt weergegeven wanneer geen andere taalpakketten worden opgegeven op cursusniveau of gebruikersniveau.

Op cursusniveau kunt u een ander taalpakket dan het standaardpakket instellen om er zeker van te zijn dat alle studenten hetzelfde taalpakket gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig voor een cursus die in een bepaalde taal wordt gegeven.

Op gebruikersniveau kunnen individuele gebruikers hun voorkeurstaalpakket kiezen, tenzij een bepaald taalpakket wordt afgedwongen.

Aangepaste namen van inhoudsgebieden en tools worden niet aangepast wanneer er een ander taalpakket wordt geactiveerd. Deze waarden blijven in alle taalpakketten hetzelfde. De standaardnamen in het systeem worden vertaald en zijn in elk taalpakket anders.

Zie Taalpakketten voor meer informatie.

Opties voor Cursusbestanden instellen

De volgende eigenschappen zijn alleen beschikbaar als uw instelling beschikt over een licentie voor Content Management:

  • Standaardmap cursusbestanden: typ of selecteer de map waarin u de bestanden voor deze cursus wilt opslaan. Dit is de standaardlocatie waar bestanden worden opgeslagen voor de cursus (Cursusbestanden) en er is geen conflict met de instellingen van de homepage van Content Collection.
  • Weergeven: elk item in Content Collection heeft een contextmenu dat toegang geeft tot de beschikbare acties. Als u vanuit het configuratiescherm werkt in het gebied Cursusbestanden, bepaalt de geselecteerde optie of het menu alle opties voor Content Collection bevat die beschikbaar zijn tijdens het werken op het tabblad Content Collection of alleen de cursusspecifieke opties.