Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Opties voor cursusstijl

Stijlopties bepalen de weergave van een cursus. U kunt een thema kiezen voor de cursus, maar ook een menustijl en -opmaak, de weergave van inhoud, het beginpunt van de cursus en een bannerafbeelding.

Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Aanpassen uit en klik op Lesstijl om de opties voor het instellen van de cursusstijl weer te geven.

Een cursusstructuur selecteren

Cursusstructuren bevatten cursusgebieden, optionele inhoudsvoorbeelden en instructies om u te helpen uw cursus te ontwerpen. Klik op een structuur om de beschrijving te lezen en een voorbeeld weer te geven van het menu wanneer het aan een cursus zou worden toegevoegd. U kunt ervoor kiezen om inhoudsvoorbeelden toe te voegen wanneer u een cursusstructuur toepast op uw cursus.

De inhoud van een geselecteerde cursusstructuur wordt aan uw cursus toegevoegd en vervangt geen bestaande items en inhoud van het cursusmenu. U kunt cursusstructuurinhoud bewerken en verwijderen op dezelfde manier als andere gemaakte of geïmporteerde inhoud. Het is een goed idee om eerst uw cursus te exporteren of te archiveren, zodat u altijd over de originele versie beschikt voordat u een cursusstructuur gaat toevoegen. U kunt ook een lege cursus aanvragen om te experimenteren met cursusstructuren.

Als het gedeelte Cursusstructuur selecteren niet beschikbaar is, heeft uw instelling de functie niet ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een cursusstructuur te selecteren:

 1. Vouw in het configuratiescherm het gedeelte Aanpassen uit en klik op Lesstijl.
 2. Op de pagina Lesstijl, in het gedeelte Cursusstructuur selecteren, ziet u in de linkerkolom alle cursusstructuren in een lijst waar u doorheen kunt bladeren. Klik op verschillende cursusstructuren om hun beschrijvingen en cursusmenu's te bekijken. In het voorbeeld kunt u op een cursusmenukoppeling klikken om het doel van dat item in de cursusstructuur te zien.
 3. Kies een cursusstructuur en klik op Deze structuur gebruiken om de structuur te selecteren. De cursusstructuur die u hebt geselecteerd krijgt een groen vinkje

  Om te herstellen, klikt u op Bestaand menu in de lijst met cursusstructuren en klikt u op Deze structuur gebruiken. De cursus blijft ongewijzigd.

 4. Nadat u een cursusstructuur hebt geselecteerd, wordt het selectievakje Inhoudsvoorbeelden opnemen weergegeven. Schakel het selectievakje in om inhoudsitems, instructies en menukoppelingen van de cursusstructuur toe te voegen. Als u geen inhoudsvoorbeelden opneemt, worden alleen menukoppelingen aan uw cursus toegevoegd.
 5. Klik op Verzenden om de structuur toe te voegen aan uw cursus. Klik op Annuleren om af te sluiten zonder een cursusstructuur toe te voegen.

Als u voorbeeldinhoud toevoegt, wordt de cursusstructuur toegevoegd met inhoudsitems die geschikt zijn voor het type structuur. De voorbeeldinhoud kan worden gebruikt als richtlijn voor het maken van uw eigen inhoud. De voorbeeldinhoud is niet beschikbaar en is dus niet zichtbaar voor studenten. Als u besluit de voorbeeldinhoud te gebruiken, past u deze aan en stelt u de items vervolgens beschikbaar aan gebruikers.

Zie Werken met cursusstructuren voor meer informatie over de verschillende cursusstructuren.

Het beginpunt van de cursus selecteren

Het beginpunt van een cursus is het eerste gebied dat gebruikers zien wanneer ze de cursus openen. Standaard is de startpagina het beginpunt van de cursus. Deze pagina bevat modules die de studenten informeren over activiteit in de cursus. U kunt het beginpunt voor een cursus wijzigen door een beschikbaar gebied te kiezen in de vervolgkeuzelijst. De beschikbare beginpunten zijn alle gebieden die worden weergegeven in het cursusmenu.

Als u het beginpunt van een cursus wijzigt, wordt de cursus op deze plaats geopend voor gebruikers die zich na de wijziging bij het systeem aanmelden. Gebruikers die op het moment van de wijziging al zijn aangemeld, zien het nieuwe beginpunt pas als ze zich opnieuw aanmelden bij het systeem.

Thema's toepassen

Als uw instelling gebruikmaakt van het systeemthema Bb Learn 2012, kunt u een cursusthema kiezen op deze pagina. Cursusthema's voegen een achtergrondafbeelding toe aan de cursus en bepalen de kleur van het menu, knoppen, vervolgkeuzelijsten, enzovoort. Kies aan de hand van de miniaturen het gewenste cursusthema in de lijst. U kunt op ieder moment een ander thema kiezen. Thema's hebben geen invloed op de inhoud van een cursus of een gekozen cursusstructuur.

Als de instelling thema's heeft uitgeschakeld, wordt het pictogram Cursusthema's niet weergegeven.

U kunt ook overal in de cursus een ander cursusthema kiezen via de functie Cursusthema wijzigen. Wijs het pictogram ( File:/Learn/9.1_2014_04/Instructor/050_Course_Customization/030_Course_Style_Options/button_theme_choose.png ) aan om alle beschikbare cursusthema's weer te geven en klik op het gewenste thema. Blader door het vak met voorbeelden en klik op een thema.

Het geselecteerde thema wordt direct toegepast. Als u toch niet tevreden bent over het thema, klikt u op een ander thema.

De menustijl selecteren

Deze instelling bepaalt of het cursusmenu wordt weergegeven als gewone tekst met een gekleurde achtergrond of als knoppen met tekst. Als u kleuren voor het menu gaat selecteren, kies dan kleuren voor de achtergrond en de tekst die voldoende contrasteren, zodat de menuopties goed leesbaar zijn.

Als u het gedeelte Menustijl selecteren aanpast, wordt het voorbeeldmenu direct bijgewerkt. U kunt dus meteen controleren hoe het cursus eruit gaat zien wanneer u de nieuwe instellingen toepast.

Klik op Tekst en kies de achtergrondkleur en tekstkleur door het contextmenu te openen om de kleurstalen weer te geven. Er zijn heel veel standaardkleuren beschikbaar, maar u kunt ook een hexadecimale waarde invoeren voor een kleur. Klik op een kleur en klik op Toepassen.

Klik op Knoppen en vouw de knoppenbibliotheek uit om te kiezen uit de volgende opties:

 • Knoptype: klik op PatroonEffen of Gestreept in de vervolgkeuzelijst.
 • Knopvorm: klik op Afgeronde hoekenRechthoekig of Afgeronde uiteinden in de vervolgkeuzelijst.
 • Kleur knop: u kunt de beschikbare mogelijkheden desgewenst beperken door een kleur- of knopnaam in te voeren en op Zoeken te klikken.

Als u een optie selecteert, worden de knoppen in de knoppenbibliotheek automatisch aangepast aan die selectie. Klik op een knop in de bibliotheek om een keuze te maken.

De standaardweergave van inhoud instellen

De instelling Standaardweergave van inhoud bepaalt hoe inhoudsitems worden weergegeven in mappen wanneer gebruikers de cursus de eerste keer openen.

 • Kies Alleen pictogram om inhoudsitems voor te stellen door pictogrammen met een titel zonder beschrijvingen.
 • Kies Alleen tekst om inhoudsitems weer te geven met hun titel en een korte beschrijving.
 • Kies Pictogram en tekst (de standaardinstelling) om zowel een pictogram als de titel en beschrijving weer te geven.

Als de standaardweergave voor inhoud wijzigt, worden alleen nieuwe inhoudsgebieden beïnvloed. Schakel het selectievakje Pas deze weergave toe op alle bestaande inhoud in om de wijziging ook door te voeren voor alle bestaande pagina's.

Een banner selecteren

U kunt een bannerafbeelding toevoegen die aan het beginpunt van een cursus wordt weergegeven. De afbeelding wordt automatisch gecentreerd.

Gebruik Bladeren in mijn computer om een afbeeldingsbestand op uw computer te selecteren. U kunt geen afbeeldingen gebruiken die zijn opgeslagen in de Content Collection en Cursusbestanden. Op die locaties wordt echter wel voor elke nieuwe upload een kopie opgeslagen. Als u de afbeelding op de beginpagina van de cursus verwijdert, blijft het afbeeldingsbestand wel aanwezig in de cursusopslaglocatie in de hoofdmap.

Een aanbevolen grootte voor banners is ongeveer 480 bij 80 pixels. Houd bij het kiezen van een banner rekening met het feit dat gebruikers hun browservensters kunnen vergroten of verkleinen, het cursusmenu kunnen samen- en uitvouwen, en beeldschermen en schermresoluties gebruiken van verschillende groottes. Bekijk een banner na het uploaden onder deze verschillende omstandigheden om er zeker van te zijn dat deze er goed uitziet.