Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Colleges

Een van de meest gebruikte manieren om cursusinhoud aan te bieden aan studenten is via colleges. In Blackboard Learn kunt u studenten vragen uw colleges te lezen, te luisteren naar tekst die u hebt ingesproken of diapresentaties van materiaal te bekijken. U kunt lezingen een extra dimensie geven door videobeelden toe te voegen of koppelingen naar externe multimediabronnen.

U kunt andere tools gebruiken om studenten te stimuleren met u en andere cursusleden samen te werken. Studenten kunnen in het blog Mijn reacties en de discussieforums van Vragen en antwoorden hun ervaringen beschrijven en vertellen over wat ze geleerd hebben.

Deze cursusstructuur werkt goed voor omvangrijke introductiecursussen op universiteiten, waar colleges de belangrijkste methode voor kennisoverdracht zijn.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Colleges beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Colleges
Type inhoud Beschrijving
Colleges Het inhoudsgebied Colleges is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elk college speciale mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals doelstellingen, vakliteratuur, instructies, opdrachten en uw colleges in verschillende indelingen om de interesse van studenten te stimuleren.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Vragen en antwoorden Gebruik de tool Vragen en antwoorden om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de colleges, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na ieder college reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van dit college? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Mijn reacties De module Mijn reacties is gekoppeld aan de individuele blogs van uw cursus. Studenten kunnen na elk college een blogbericht posten en zo een plek creëren waar ze bepaalde aspecten van het materiaal kunnen overdenken die ze interessant vinden. U kunt studenten vragen antwoord te geven op een specifieke vraag of ze helemaal naar eigen inzicht laten reageren op uw presentatie. Studenten kunnen discussies uit het klaslokaal voortzetten door in het blog te reageren op elkaars berichten. Help studenten hun ideeën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen.

Zie  Blogs voor meer informatie.

Ontmoetingscentrum Gebruik het gebied Ontmoetingscentrum om te chatten over besproken onderwerpen, vraag-en-antwoordsessies te houden en voor realtime interactie in asynchrone cursussen. Als er in de discussieforums interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Evalueer de chatsessie met discussievragen die studenten dwingen te reageren op de ideeën die zijn besproken in uw college en tijdens de chatsessie.

Zie  Chat voor meer informatie.

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Introductiemateriaal Gebruik het inhoudsgebied Introductiemateriaal om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een schema met de geplande colleges, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Op schema blijven De aanpasbare modulepagina Op schema blijven biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie  Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Mijn cursusleider Het onderdeel Mijn cursusleider is gekoppeld aan de tool Contactpersonen. Gebruik het gebied om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie  Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie  Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.