Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Onderwerp

Gebruik de cursusstructuur Onderwerp om uw lesmateriaal te ordenen op studiegebied. Het cursusmenu bevat inhoudsgebieden voor elk onderwerp. De namen van deze gebieden kunt u desgewenst eenvoudig aanpassen.

Deze cursusstructuur werkt goed voor leeromgevingen waarin één docent meerdere vakken, zoals Rekenen, Taal en Geschiedenis, geeft of waar verschillende docenten dezelfde cursus geven. Een alternatief is om een onderwerp op te delen in afgebakende gebieden. De cursus voor het vak Taal kan dan bijvoorbeeld worden opgedeeld speciale pagina's voor grammatica, spelling en woordenschat. In beide situaties kunnen leerlingen de gebieden eenvoudig raadplegen.

De discussieforums in Bespreken helpen leerlingen om met elkaar te communiceren en te laten zien dat ze het lesmateriaal begrepen hebben. Leerlingen kunnen de tool Mijn dagboek gebruiken om hun gedachten uit te spreken en om persoonlijk met u te communiceren.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Onderwerp beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Onderwerp
Type inhoud Beschrijving
Taalkunde
Wiskunde
Natuurwetenschappen
Sociale wetenschappen
Gebruik deze inhoudsgebieden om het cursusmateriaal ingedeeld op onderwerp aan te bieden. U kunt de namen van deze gebieden eenvoudig aanpassen. Om uw leerlingen een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u in elk inhoudsgebied mappen maken voor afzonderlijke hoofdstukken of eenheden. Gebruik deze inhoudsgebieden voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals leesmateriaal, instructies, lezingen, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Bespreken Gebruik de tool Bespreken om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de cursusonderwerpen, maar ook voor informele interactie, waar leerlingen vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Mijn dagboek In de tool Dagboeken kunnen leerlingen hun gedachten laten gaan over de lessen en hun ervaringen. Het betreft hier persoonlijke communicatie tussen u en de studenten. Dit betekent dat u feedback kunt geven voordat ze gaan deelnemen aan discussies of u kunnen laten weten wat ze vinden van de discussies. Naarmate u langer en vaker communiceert met uw studenten en ze beter leert kennen, gaan ze zich misschien beter op hun gemak voelen en hebben ze minder moeite hun gedachten de vrije loop te geven in de discussieforums.

Zie  Dagboekenvoor meer informatie.

Studiehulpmiddelen In het inhoudsgebied Studiehulpmiddelen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het aangeboden lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Syllabus Gebruik het inhoudsgebied Syllabus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Informatie over docent Gebruik het gebied Informatie over docent om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn planner De aanpasbare modulepagina Mijn planner geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Mededelingen Houd studenten betrokken door regelmatig mededelingen te doen. U kunt koppelingen toevoegen naar specifieke items zoals een toets of opdracht, reminders geven aan studenten of ze op de hoogte brengen van nieuw of gewijzigd cursusmateriaal.

Zie  Mededelingen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.