Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Onderwerp

Gebruik de cursusstructuur Onderwerp om een cursus op te delen in op zichzelf staande segmenten.

Gebruik de discussieforums van Favoriete onderwerp om studenten in de gelegenheid te stellen ideeën te genereren en bronnen te delen. De tool Hoofdartikelen is een ruimte waar studenten kunnen bloggen over hun meningen en ideeën en waar ze feedback kunnen krijgen van medestudenten. Studenten kunnen de dagboeken van de tool Reflectie gebruiken om hun gedachten te laten gaan over hun ervaringen en om persoonlijk met u te communiceren.

Deze cursusstructuur werkt goed voor cursussen waarbij studenten zelf het tempo en de volgorde van de cursus kunnen bepalen, maar ook voor cursussen waarin actuele gebeurtenissen worden gebruikt om concepten te demonstreren.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Onderwerp beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Activiteiten
Type inhoud Beschrijving
Belangrijke onderwerpen Het inhoudsgebied Belangrijke onderwerpen is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk onderwerp afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals doelstellingen, lezingen, instructies, opdrachten en colleges.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Deadlines De aanpasbare Deadlines geeft studenten een overzicht van de huidige cursusinformatie zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Favoriete onderwerp Gebruik de tool Favoriete onderwerp om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de onderwerpen, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na ieder onderwerp reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van dit onderwerp? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Hoofdartikelen De module Hoofdartikelen is gekoppeld aan de individuele blogs van uw cursus. Studenten kunnen na elk onderwerp een blogbericht posten en zo een plek creëren waar ze bepaalde aspecten van het materiaal kunnen overdenken die ze interessant vinden. U kunt studenten vragen antwoord te geven op een specifieke vraag of ze helemaal naar eigen inzicht laten reageren op de inhoud. Studenten kunnen discussies uit het klaslokaal voortzetten door in het blog te reageren op elkaars berichten. Help studenten hun ideeën verder uit te werken door ondersteuning te geven, maar ook achtergrondinformatie en verwijzingen naar informatiebronnen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Reflectie De tool Reflectie is gekoppeld aan de privé-dagboeken van uw studenten. In de tool Reflectie kunnen leerlingen hun gedachten laten gaan over de onderwerpen en hun ervaringen. Het betreft hier persoonlijke communicatie tussen u en de studenten. Dit betekent dat u feedback kunt geven voordat ze gaan deelnemen aan discussies of u kunnen laten weten wat ze vinden van de discussies. Naarmate u langer en vaker communiceert met uw studenten en ze beter leert kennen, gaan ze zich misschien beter op hun gemak voelen en hebben ze minder moeite hun gedachten de vrije loop te geven in de discussieforums en blogs.

Zie  Dagboekenvoor meer informatie.

Aanvullende informatiebronnen In het inhoudsgebied Aanvullende bronnen kunt u aanvullend materiaal delen voor geïnteresseerde studenten. Help studenten bij het dieper ingaan op de onderwerpen door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om ideeën op te doen voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Overzicht Gebruik het inhoudsgebied Overzicht om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een schema met de geplande onderwerpen, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Gegevens van cursusleider Gebruik het gebied Gegevens van cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn voortgang Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.