Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Constructivisme

In een cursus met deze structuur worden studenten actief betrokken bij het leerproces dat u faciliteert door vragen te stellen en ideeën voor te stellen. Terwijl de studenten worden uitgedaagd hun eigen ervaringen te combineren met nieuwe ideeën, ontwikkelen ze meer complexe en kritische theorieën

Studenten kunnen samenwerken in de tools Groepen, Delen en Knowledge Base. Daarnaast kunnen ze de tool Reflectie gebruiken om hun gedachten voor persoonlijk gebruik onder woorden te brengen.

Deze cursusstructuur werkt goed voor cursussen met experimenten, onderzoeksprojecten en excursies als belangrijkste aandachtspunten van het curriculum.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Constructivisme beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Activiteiten
Type inhoud Beschrijving
Leercentrum Het inhoudsgebied Leercentrum is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elk onderwerp speciale mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals lezingen, films en opdrachten. Aan de hand van deze materialen kunnen studenten werken aan de synthese van hun bestaande kennis met nieuwe concepten in hun blogs, wiki-pagina's en groepen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Weekplanner De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Knowledge Base In de wiki Knowledge Base kunnen studenten cursusinhoud maken door informatiebronnen, definities, afbeeldingen en koppelingen naar multimedia toe te voegen over onderwerpen die u voorstelt. Terwijl studenten samen pagina's maken en bewerken, worden alle wijzigingen en toevoegingen bijgehouden zodat u de bijdrage van studenten kunt volgen en ook het eindproduct kunt bekijken.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Deel Gebruik het blog Delen om via enkele vragen of scenario's studenten te stimuleren hun unieke perspectieven met elkaar en met u te delen. Opmerkingen van medecursisten kunnen ertoe bijdragen dat ideeën verder of op een andere manier worden onderbouwd.

Zie Blogs voor meer informatie.

Reflectie In het dagboek Reflectie kunnen studenten schrijven over hun leerervaringen en bijhouden welke kennis ze gedurende de cursus hebben opgedaan. Dagboeken kunnen alleen door u en de eigenaar van het dagboek worden gelezen.

Zie  Dagboeken voor meer informatie.

Chatten Gebruik de tool Chat om te chatten over besproken onderwerpen, vraag-en-antwoordsessies te houden, voor realtime interactie in asynchrone cursussen en het plannen van het project. Als er in de discussieforums interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Zie Chat voor meer informatie.

Groepen Gebruik de tool Groepen om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Geef bijvoorbeeld elke groep opdracht een bepaalde theorie te onderzoeken en vervolgens aan de rest van de cursusdeelnemers aan te tonen hoe deze theorie in verschillende situaties kan worden toegepast. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen gedurende het semester aanpassen voor nieuwe projecten.

Zie Tools voor cursusgroepen voor meer informatie.

Cursusoverzicht Gebruik het inhoudsgebied Cursusoverzicht om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn coach Gebruik het gebied Mijn coach om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.