Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: CourseInfo

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met de leeromgeving Blackboard CourseInfo en u een vergelijkbare structuur van het cursusmenu wilt gebruiken.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur CourseInfo beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur CourseInfo
Type inhoud Beschrijving
Mededelingen Houd studenten betrokken door regelmatig mededelingen te doen. U kunt koppelingen toevoegen naar specifieke items zoals een toets of opdracht, reminders geven aan studenten of ze op de hoogte brengen van nieuw of gewijzigd cursusmateriaal.

Zie  Mededelingen voor meer informatie.

Cursusinformatie Gebruik het inhoudsgebied Cursusinformatie om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Cursusdocumenten Het inhoudsgebied Cursusdocumenten is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals vakliteratuur, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Opdrachten Bewaar opdrachten in een centraal inhoudsgebied, zodat studenten weten waar ze opdrachten kunnen vinden en inleveren. Als u studenten feedback wilt geven voordat u het definitieve cijfer vaststelt, kunt u ze meerdere pogingen per afzonderlijke opdracht toestaan. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke opdrachten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Opdrachten maken en Opdrachten bewerken en beheren voor meer informatie.

externe koppelingen In het inhoudsgebied Externe koppeling kunt u relevante koppelingen naar websites plaatsen om studenten extra informatiebronnen aan te bieden voor uitdieping van hun kennis en het opdoen van ideeën voor onderzoeksprojecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Discussieruimte U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.