Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Ervaringsonderwijs

Een cursus die is gebaseerd op ervaringsonderwijs gaat uit van het concept dat kennis wordt verkregen via concrete ervaringen. Om die reden moeten studenten veel praktijkopdrachten doen, gevolgd door reflectie om kennis en theorieën voor toekomstige toepassing te ontwikkelen.

Het type ervaring dat u gaat aanbieden, is afhankelijk van het onderwerp en de vereisten van de cursus. Enkele voorbeelden zijn gecombineerde werk-studieprogramma's, laboratoriumexperimenten, rollenspellen en probleemoplossing.

Gebruik het inhoudsgebied om instructies of informatie over de verschillende ervaringen te delen. U kunt de voortgang van de groep en van individuele studenten volgen via de tools Onze blogs, het dagboek Mijn reacties en de discussieforums van de tool Ronde tafel.

Deze cursusstructuur werkt goed voor cursussen met veel praktijkwerkzaamheden, zoals voor dierkunde en diergeneeskunde, sportonderwijs, chauffeursopleidingen, sociaal werk en onderwijspracticums.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Ervaringsonderwijs beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Ervaringsonderwijs
Type inhoud Beschrijving
Actieplannen Het inhoudsgebied Actieplannen is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke activiteit speciale mappen maken. Gebruik het gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals koppelingen naar artikelen of websites, formulieren, instructies voor activiteiten, opdrachten en toetsen.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Collaborate Studenten gebruiken de wiki Samenwerken om inhoud als groep te maken en te bewerken. De groepen kunnen de wiki gebruiken om lijsten met informatiebronnen samen te stellen tijdens het plannen van een activiteit, een woordenlijst te maken met veelgebruikte termen, oplossingen te bedenken voor problemen en projecten of de resultaten van een experiment of waarneming vast te leggen. Alle wijzigingen en toevoegingen worden bijgehouden zodat u de bijdrage van studenten kunt volgen en ook het eindproduct kunt bekijken.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Ronde tafel Gebruik de tool Ronde tafel om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over de activiteiten, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere activiteit of ieder project reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze activiteit? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Onze blogs In de module Onze blogs kunnen studenten hun gedachten delen met anderen door blogberichten te schrijven over activiteiten of ervaringen. U kunt ervoor zorgen dat voor elke activiteit een levendige discussie ontstaat door cijfertoekenning in te schakelen voor het blog en in te stellen dat studenten moeten reageren op berichten van anderen.

Zie Blogs voor meer informatie.

Mijn reacties Het dagboek Mijn reacties is een uitstekende plek om persoonlijk te communiceren met studenten en studenten beter te leren kennen. Berichten in dit dagboek kunnen alleen door u worden gelezen en door de eigenaar van het dagboek. Op deze manier kunnen studenten los van elkaar hun mening geven over de leerervaringen. In een groepsproject kunt u studenten vragen iets te schrijven over de manier waarop er wordt samengewerkt binnen het team, zodat u een beeld krijgt van de groepen waar extra ondersteuning nodig is voor een efficiënte werkverdeling.

Zie  Dagboeken voor meer informatie.

Groepen Gebruik de tool Groepen om kleine werkruimten in te richten waar studenten samen kennis kunnen construeren. Geef bijvoorbeeld elke groep opdracht een bepaalde theorie te onderzoeken en vervolgens aan de rest van de cursusdeelnemers aan te tonen hoe deze theorie in verschillende situaties kan worden toegepast. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen gedurende het semester aanpassen voor nieuwe projecten.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Bronnen In het inhoudsgebied Bronnen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de aangeboden informatie door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie   Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Cursusorganisator De aanpasbare modulepagina Cursusorganisator biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Aan de slag Gebruik het inhoudsgebied Aan de slag om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken, geplande activiteiten, mogelijkheden voor vrijwilligerswerk of stages, en belangrijke datums.

Zie   Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn facilitator Gebruik het gebied  Mijn facilitator om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen, blogberichten en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.