Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Wetenschap

Gebruik de cursusstructuur Wetenschap om informatie en practicummateriaal aan te bieden aan studenten en om gebieden in te richten voor reflectie en samenwerking.

Gebruik het inhoudsgebied Eenheden om uw cursus in te delen op practicum, project of college. Voeg relevante projecten, experimenten of practicumactiviteiten toe om studenten te stimuleren actief betrokken te zijn bij het leerproces, om op die manier hun kennis van de materie verder uit te diepen.

Studenten kunnen hun ideeën, onderzoeken en oplossingen vastleggen in het Experimentendagboek, hun bevindingen bespreken in de tool Ontdekkingen of samenwerken in Practicum-wiki.

Deze cursusstructuur werkt goed voor wetenschappelijke cursussen, en dan met name cursussen met veel praktijkactiviteiten.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Wetenschap beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Wetenschap
Type inhoud Beschrijving
Eenheden Het inhoudsgebied Eenheden is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke eenheid speciale mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals doelstellingen, lezingen, instructies, opdrachten, colleges en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Onderzoek en tips In het inhoudsgebied Onderzoek en tips kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op het lesmateriaal door ze te wijzen op specifieke internetbronnen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om ideeën op te doen voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Ontdekkingen Gebruik de tool Ontdekkingen om discussieforums op te zetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door vragen te stellen over de eenheden, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere eenheid of elk practicum reflectieve vragen om nader onderzoek te stimuleren. Wat zijn uw waarnemingen? Welke wetenschappelijke theorie biedt hier voor ondersteuning en waarom? Hoe zou u dit probleem oplossen?

ZieDiscussieruimte voor meer informatie.

Practicum-wiki In de tool Practicum-wiki kunnen studenten samenwerken aan inhoud. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Leg een probleem voor aan studenten en vraag om theorieën en oplossingen. Het onderzoeken van het probleem en het rangschikken van relevante feiten zijn mogelijkheden om elkaar te helpen bij het ontwikkelen van logische conclusies. Omschrijf in de instructies van de wiki richtlijnen voor deelname en beoordeling. U kunt overwegen om een soort projectleider aan te wijzen die iedereen geconcentreerd houdt, waar nodig taken verdeelt en de betrokkenheid van mensen stimuleert.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Experimentendagboek In de tool Experimentendagboek kunnen studenten hun gedachten laten gaan over de uitgevoerde experimenten, de behandelde eenheden en hun algemene ervaringen. Het betreft hier persoonlijke communicatie tussen u en de studenten. Dit betekent dat u feedback kunt geven voordat ze gaan deelnemen aan discussies of opdrachten gaan inleveren. Naarmate u langer en vaker communiceert met uw studenten en ze beter leert kennen, gaan ze zich misschien beter op hun gemak voelen in de discussieforums van de cursus.

Zie  Dagboeken voor meer informatie.

Live Chat Gebruik de tool Live Chat om te chatten over besproken onderwerpen, voor realtime interactie in asynchrone cursussen, besprekingen van experimenten, vragenuurtjes. Als er in de discussieforums interessante vragen worden gesteld, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Evalueer de chatsessie met discussievragen die studenten in staat stellen de aangeboden oplossingen en meningen verder uit te werken.

Zie Chat voor meer informatie.

Terminologie Het gebied Terminologie is gekoppeld aan de tool Verklarende woordenlijst, waar u een lijst kunt samenstellen of uploaden met veelgebruikte wetenschappelijke termen die studenten kunnen raadplegen.

Zie Verklarende woordenlijst voor meer informatie.

Methoden Gebruik het inhoudsgebied Methoden om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, een overzicht van geplande experimenten, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn cursusleider Gebruik het gebied Mijn cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Updates De aanpasbare modulepagina biedt studenten een overzicht van actuele cursusinformatie via modules zoals Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals practicumopdrachten, toetsen, wiki-bijdragen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.