Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: Sociaal leren

Sociaal leren is gebaseerd op het concept dat studenten nieuwe informatie opdoen en ander gedrag aanleren door samen te werken en medecursisten te observeren.

Met deze cursusstructuur kunnen studenten gezamenlijk kennis construeren in blogs en wiki's. Als studenten cursusinhoud samenstellen, is het belangrijk ze te motiveren om bijdragen te leveren en geschikt gedrag te vertonen. Gebruik het gebied Ontmoetingscentrum voor het delen van aanbevolen literatuur, opdrachten en instructies, en de tool Sociale kringen voor het creëren van communities met studenten.

Deze cursusstructuur werkt goed voor cursussen en loopbaantrajecten waarvoor coöperatief werken belangrijk is, zoals communicatie, reclame en het bedrijfsleven.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Sociaal leren beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur Sociaal leren
Type inhoud Beschrijving
Ontmoetingscentrum Het Ontmoetingscentrum is het centrale, door uzelf ontworpen inhoudsgebied. Gebruik mappen voor de verschillende onderwerpen en verzamel hier al het materiaal dat studenten nodig hebben om basiskennis van het onderwerp op te doen. Dit lesmateriaal, deze webbronnen en deze opdrachten vormen een uitgangspunt voor cursusdiscussies.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Wiki's U kunt introductiepagina's maken in wiki's en studenten opdracht geven een bepaald onderwerp uit te werken. Het samen maken en bewerken van pagina's is goed voor de ontwikkeling van hun interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om problemen in een teamomgeving op te lossen. Als er sprake is van patstellingen of als er te veel overeenstemming is, kunt u studenten bepaalde opdrachten geven zodat ze vanuit een ander perspectief bijdragen kunnen leveren.

Zie Wiki's voor meer informatie.

Wat is uw mening? De discussieforums van Wat is uw mening? zijn ideaal voor discussies die door studenten worden geleid en waarbij iedere week iemand anders de discussieleider is. U bepaalt de onderwerpen, de gedragscode en de richtlijnen, maar de studenten zoeken zelf hun informatiebronnen en komen zelf tot hun conclusies. U kunt ook discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van studenten te beoordelen.

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Blogs Gebruik het onderdeel Blogs om relevante scenario's aan te bieden aan studenten die ze de mogelijkheid bieden unieke invalshoeken en gedachtengangen te presenteren. Opmerkingen van medecursisten kunnen ertoe bijdragen dat ideeën verder of op een andere manier worden onderbouwd. Studenten lezen elkaars bijdragen en komen zo tot nieuwe perspectieven.

Zie  Blogs voor meer informatie.

Sociale kringen Het onderdeel Sociale kringen is gekoppeld aan de tool Groepen, zodat u werkruimten kunt inrichten waarin kleine groepen studenten gezamenlijk kunnen werken, maar ook communities kunnen vormen. Een mogelijkheid is dat groepsleden zich specialiseren in een bepaald aspect van het onderwerp dat ze bestuderen en dit aspect vervolgens toelichten aan andere leden van hun groep. U kunt de samenstelling en omvang van de groepen gedurende het semester aanpassen voor nieuwe projecten.

Zie Tools voor cursusgroepen en Groepen maken voor meer informatie

Laten we praten Gebruik het gebied Laten we praten om te chatten over besproken onderwerpen, realtime interactie in asynchrone cursussen en een spreekuur. Plan sessies waar studenten elkaar kunnen leren kennen. Zet in het begin luchtige onderwerpen op de agenda. Als u merkt dat studenten zonder schroom met u en elkaar kunnen communiceren, kunt u het gebied gebruiken voor meer academische doeleinden. Als er in de discussieforums of blogs interessante vragen worden gesteld of verrassende argumenten worden gepresenteerd, kunt u een chatsessie organiseren zodat studenten snel en eenvoudig met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Evalueer de chatsessie met discussievragen die studenten in staat stellen de aangeboden oplossingen en meningen verder uit te werken.

Zie Chat voor meer informatie.

Nieuw vandaag De modulepagina Nieuw vandaag kan worden aangepast en bevat modules waarmee studenten vanaf één locatie een overzicht kunnen bekijken van actuele cursusinformatie. Voorbeelden van modules zijn Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Basisinformatie over cursus Gebruik het inhoudsgebied Basisinformatie over cursus  om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums. Als chatsessies verplicht zijn, vergeet dan niet de datums van de sessies te vermelden zodat studenten hun planning kunnen aanpassen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mijn facilitator Gebruik het gebied Mijn facilitator om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie Contactpersonen voor meer informatie.

Tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Mijn cijfers Op de pagina's van het onderdeel Mijn cijfers kunnen studenten de status zien van items met cijfertoekenning zoals opdrachten, toetsen en bijdragen aan discussieforums.

Zie Mijn cijfers voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.