Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: WebCT 1

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met de leeromgeving WebCT Campus Edition of Vista 8 en u een vergelijkbare structuur van het cursusmenu wilt gebruiken.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur WebCT 1 beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur WebCT 1
Type inhoud Beschrijving
Cursusinhoud Het inhoudsgebied Cursusinhoud is het centrale, door uzelf ontworpen cursusgebied. Om uw studenten een eenvoudig te navigeren en bekende omgeving aan te bieden, kunt u voor elke les of elk hoofdstuk afzonderlijke mappen maken. Gebruik dit gebied voor het aanbieden van vergelijkbare inhoud, zoals vakliteratuur, instructies, opdrachten en toetsen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Mededelingen Houd studenten betrokken door regelmatig mededelingen te doen. U kunt koppelingen toevoegen naar specifieke items zoals een toets of opdracht, reminders geven aan studenten of ze op de hoogte brengen van nieuw of gewijzigd cursusmateriaal.

Zie  Mededelingen voor meer informatie.

Beoordelingen Het inhoudsgebied Beoordelingen is een centrale locatie voor het aanbieden van alle toetsen voor het semester. U kunt overwegen studenten als eerste een algemene vragenlijst zonder cijfertoekenning aan te bieden, zodat ze bekend kunnen raken met de interface. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke toetsen na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Toetsen en enquêtes maken.

Opdrachten Bewaar opdrachten in een centraal inhoudsgebied, zodat studenten weten waar ze opdrachten kunnen vinden en inleveren. Als u studenten feedback wilt geven voordat u het definitieve cijfer vaststelt, kunt u ze meerdere pogingen per afzonderlijke opdracht toestaan. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke opdrachten na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Opdrachten maken en Opdrachten bewerken en beheren voor meer informatie.

Agenda Voeg gebeurtenissen toe aan de cursusagenda om inleverdatums te benadrukken of om studenten reminders te geven voor het plannen van hun werk en het halen van deadlines.

Zie Agenda voor meer informatie.

Discussies U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat is de essentiële boodschap van deze les? Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Leermodules Gebruik het inhoudsgebied Leermodules om gestructureerde leertrajecten in te richten met inhoudsitems zoals bestanden, mappen en tools. Leermodules zijn containers voor inhoud en kunnen een inhoudsopgave bevatten. Er kan worden ingesteld dat de inhoud van een leermodule in een bepaalde volgorde moet worden doorgenomen.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

E-mail Gebruik de tool E-mail om belangrijke informatie te verstrekken aan individuele cursusgebruikers of groepen gebruikers.

Zie E-mail voor meer informatie.

Naamlijst De tool Naamlijst bevat de contactgegevens van alle ingeschreven studenten.

Zie Naamlijst voor meer informatie.

Syllabus Gebruik het inhoudsgebied Syllabus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Webkoppelingen In het inhoudsgebied Webkoppelingen kunt u extra materiaal beschikbaar stellen, zodat geïnteresseerde studenten meer informatie tot zich kunnen nemen. Help studenten bij het dieper ingaan op de cursusinhoud door ze te wijzen op specifieke webartikelen en aanbevolen literatuur. Studenten kunnen deze bronnen ook raadplegen om onderwerpen te bedenken voor projecten of werkstukken.

Zie Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Handleiding voor studenten Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.
Meer tools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.