Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusstructuur: WebCT 2

Deze cursusstructuur is ideaal als u bekend bent met de leeromgeving WebCT Campus Edition 4 en u een vergelijkbare structuur van het cursusmenu wilt gebruiken.

Klaar om aan de slag te gaan?

U kunt dit onderwerp afdrukken en raadplegen als u de cursus gaat maken. Het is misschien ook een goed idee het onderwerp Werken met cursusstructuren af te drukken als naslagmateriaal.

Het cursusmenu gebruiken

In de volgende tabel worden de inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur WebCT 2 beschreven.

Inhoudsgebieden en cursustools van de cursusstructuur WebCT 2
Type inhoud Beschrijving
Homepage De homepage kan worden aangepast en bevat modules waarmee studenten vanaf één locatie een overzicht kunnen bekijken van actuele cursusinformatie. Voorbeelden van modules zijn Mededelingen, Mijn agenda, Takenlijst, Nieuwe items en Mijn taken.

Zie  Meldingsoverzicht voor meer informatie.

Syllabus Gebruik het inhoudsgebied Syllabus om materiaal aan te bieden aan studenten dat ze gedurende het semester kunnen raadplegen. Voeg hier bijvoorbeeld een syllabus toe of andere basisinformatie, zoals het beoordelingsbeleid, informatie over tekstboeken en belangrijke datums.

Zie  Inhoud maken in een inhoudsgebied voor meer informatie.

Informatie over de cursusleider Gebruik het gebied Informatie over de cursusleider om profielen aan te maken van uzelf, andere cursusleiders, onderwijsassistenten en gastdocenten die meewerken aan de cursus. Voeg contactgegevens toe zoals e-mailadressen, telefoonnummers, kantooruren en locatie.

Zie  Contactpersonen voor meer informatie.

Beoordelingen Het inhoudsgebied Beoordelingen is een centrale locatie voor het aanbieden van alle toetsen voor het semester. U kunt overwegen studenten als eerste een algemene vragenlijst zonder cijfertoekenning aan te bieden, zodat ze bekend kunnen raken met de interface. Om studenten inhoud eenvoudig te laten vinden, kunt u mappen gebruiken of instellen dat afzonderlijke toetsen na de einddatum niet meer beschikbaar zijn.

Zie Toetsen en enquêtes maken voor meer informatie.

Discussies U kunt discussieforums opzetten voor formele opdrachten, bijvoorbeeld door iedere week een vraag te stellen over een cursusonderwerp, maar ook voor informele interactie, waar studenten vragen kunnen stellen en kunnen reageren op vragen van anderen. U kunt discussieforums en discussielijnen (threads) maken met cijfertoekenning om de inzet en de kennis van leerlingen te beoordelen. Stel na iedere les reflectieve vragen om de discussie op gang te brengen. Wat zou u in deze situatie doen? Hoe zou u dit probleem oplossen?

Zie Discussieruimte voor meer informatie.

Verklarende woordenlijst Gebruik de tool Verklarende woordenlijst om een lijst samen te stellen of te uploaden met veelgebruikte terminologie.

Zie  Verklarende woordenlijst voor meer informatie.

Meer cursustools Geef studenten op één pagina toegang tot alle beschikbare cursustools. Veelgebruikte cursustools kunt u toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten de tools eenvoudig kunnen gebruiken.

Zie  Beschikbaarheid van tools beheren voor meer informatie.

Help Blackboard Help bevat procedures voor taken die u kunt uitvoeren in het systeem. Uiteraard kunt u zoeken in de Help. Studenten die extra hulp nodig hebben, kunnen contact opnemen met de helpdesk van de instelling.

U kunt de cursusstructuur aanpassen door inhoudsgebieden een andere naam te geven, te verwijderen, te verbergen of toe te voegen. Ook kunt u koppelingen naar tools toevoegen.