Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Reageren op reflectieve bijdragen

Als u reflectieve teksten van studenten gaat evalueren en beoordelen, moet u niet vergeten dat de doelstelling is studenten te stimuleren meer te schrijven, hun eigen teksten en leerproces te onderzoeken, en zich prettig te voelen wanneer ze hun gedachten en mening delen. Eén slecht geformuleerde opmerking kan tot gevolg hebben dat een student geen enkele behoefte meer heeft om tekst op papier te zetten en gedachten te delen.

Doe uw best om regelmatig zinvolle opmerkingen te geven. Veel studenten vinden het prettig als ze een publiek hebben. De kans is groot dat ze nog meer hun best doen wanneer ze weten dat u hun ideeën leest en hier feedback op geeft. Geef complimenten, stel vragen en focus op de inhoud zonder in te gaan op de techniek van het schrijven. Beschouw deze schrijfopdrachten als werk in uitvoering, als referentiepunten voor het bepalen van de mate waarin uw studenten het cursusmateriaal beheersen.

Hanteer deze richtlijnen als u feedback gaat geven:

  • Focus op de inhoud en ideeën. Besteed in het begin niet te veel tijd aan grammatica en leestekens. Als u dat van plan bent te gaan doen, geef dit dan op tijd aan.
  • Schrijf in hele zinnen en geef details. Hoe specifieker en concreter uw opmerkingen, des te waardevoller deze zijn voor uw studenten.
  • Geef altijd opbouwende kritiek. Wanneer studenten weten dat u hun werk waardeert, staan ze meer open voor uw opmerkingen over de punten waaraan ze nog moeten werken. Formuleer uw commentaar zo dat studenten weten dat u een dankbaar publiek bent dat het altijd leuk vindt om nieuwe bijdragen te lezen.
  • Geef ook niet te veel commentaar. Focus met name op patronen die u hebt vastgesteld en die een kracht of tekortkoming voorstellen. Bespreek deze punten slechts één keer om "overbeoordeling" te voorkomen.
  • Focus op het hoofdconcept. Help studenten bij het uitwerken van het "hoofdconcept" en hoe dit kan worden ondersteund.
  • Help studenten om te leren van hun ervaringen. Focus op wat studenten in toekomstig werk moeten verbeteren.
  • Geef waar mogelijk feedback aan de klas als geheel. Bepaal wat bijna iedereen goed heeft gedaan en waaraan ze aandacht moeten blijven geven. Dit is een uitstekende manier om de discussieruimte te gebruiken en een bericht te publiceren over een schrijfprobleem. Studenten kunnen dan oplossingen voorstellen en feedback geven.

Integreer mogelijkheden voor revisie in opdrachten voor reflectief schrijven die u wilt gaan beoordelen, zodat studenten kunnen leren van uw opmerkingen en hun werk kunnen verbeteren. De tools van Blackboard Learn voor dagboeken, blogs en wiki's bieden studenten de gelegenheid te reageren op uw opmerkingen. Hierdoor ontstaat een dialoog en kunnen studenten actief deelnemen aan het schrijfproces. Studenten nemen meer verantwoordelijkheid wanneer ze gaan aanpassen, verdedigen en opnieuw nadenken. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de reflectie op hun schrijven, het lezen van commentaar en het communiceren over dit commentaar resulteert in een beter begrip van het cursusmateriaal en het schrijfproces zelf.

Als u merkt dat u in herhaling valt tijdens het geven van feedback, kopieer en plak deze opmerkingen dan van de ene student naar de andere. Bespreek het probleem vervolgens met de hele klas.

Opmerkingen van medestudenten

Opmerkingen van medestudenten bieden steun, helpen bij de reflectie en zijn onmisbaar voor het ontwikkelen van de interpersoonlijke relaties die een stimulans zijn voor gezamenlijk leren. Studenten moeten beseffen dat opmerkingen van de cursusleider en medestudenten bedoeld zijn om hun eigen schrijven te beoordelen en verder te verbeteren. Help studenten inzien dat het proces nooit ophoudt.

Wanneer studenten reageren op tekst van anderen, besteden ze meer tijd en moeite aan het betreffende onderwerp. Hun kennis neemt daardoor toe en ze gaan zorgvuldig te werk bij wat ze schrijven, omdat ze weten dat hun bijdrage door een publiek wordt gelezen. De schriftelijke vaardigheden van studenten nemen toe naarmate ze commentaar geven op schrijfopdrachten van elkaar, zeker als ze suggesties geven aan anderen om hun ideeën en schrijven verder te verbeteren.