Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Aanbevolen procedure: Reflectief schrijven beoordelen

Wel of niet beoordelen

Wanneer u opdrachten voor reflectief schrijven gaat beoordelen in blogs, dagboeken en zelfs de discussieruimte, worden vaak dezelfde vragen gesteld.

  • Is het wel zinvol dergelijk persoonlijk commentaar te beoordelen?
  • Is het nodig om gedachten, meningen en ideeën te beoordelen?
  • Is er ruimte voor een gebied waar studenten kunnen experimenteren zonder dat ze worden beoordeeld?

Het besluit om reflectief schrijven van studenten te beoordelen, is een afweging tussen het geven van vrijheid om te schrijven en het afdwingen van de bereidheid om te schrijven. Sommige cursusleiders kiezen ervoor om studiepunten te geven voor het afronden van een opdracht in plaats van deze uitgebreid te beoordelen. Het is dan belangrijk om opbouwende feedback te geven en het schrijfproces van studenten te sturen.

U kunt studenten laten experimenteren in dagboeken en blogs, zodat ze ideeën kunnen uitwerken en cursusmateriaal kunnen bespreken. Wanneer een cursusleider nuttige feedback geeft, zullen studenten meer waarde hechten aan de schrijfopdracht. Wanneer studenten niet hoeven te presteren volgens een bepaalde norm, zullen ze sneller kiezen voor persoonlijke reflectie.

In een ideaal scenario houden studenten een dagboek of een blog bij om ideeën te presenteren, niet om een opsomming van gebeurtenissen te geven. De grote vraag is of ideeën moeten worden beoordeeld. Analyseer de gewenste resultaten van het bijhouden van een dagboek of blog en besluit vervolgens of beoordeling wenselijk is.

Overwegingen bij beoordeling

Als u besluit cijfers toe te kennen, leg de nadruk van de evaluatie dan op de inhoud. Als u een rubriek gaat gebruiken bij de beoordeling, is het handig als studenten dit weten en moet u de rubriek dus beschikbaar stellen voordat u de schrijfopdracht geeft. Bespreek de evaluatie in een virtuele bijeenkomst of in de discussieruimte om er zeker van te zijn dat de studenten weten wat u van ze verwacht. Vul de rubriek met het vereiste aantal bijdragen, de minimale lengte van bijdragen en de beoordelingscriteria. Gebruik een of meer van de volgende criteria tijdens de beoordeling en evaluatie.

Evaluatievoorbeelden

De bijdrage van de student bevat de volgende inhoud:

  • Een beschrijving van zijn of haar studie
  • Persoonlijke meningen en vragen over cursusmateriaal
  • Gebieden die meer studie vereisen
  • Een evaluatie van het leerproces
  • Feitenmateriaal
  • Geplande verbeterpunten of doelen op basis van reflectie

Wanneer u de eerste opdracht voor het schrijven van een dagboek of blog geeft, begin dan met de eis dat studenten een paar bijdragen leveren gedurende de cursus. U kunt dan eerst vaststellen hoeveel tijd het kost om adequaat te reageren op alle studenten. Als u bijdragen beoordeelt, moet u ook tijd reserveren voor het geven van feedback en het toekennen van cijfers.