Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Instellingen voor discussieforums

De meestgebruikte vorm van interactie in een onlinecursus is via forums die door een cursusleider worden gepubliceerd in de tool Discussieruimte. Deelname en interactie op een discussieforum gaat niet vanzelf, maar moet zorgvuldig worden geïntegreerd in de cursus. Een zinvolle en interessante discussie is alleen mogelijk als u de vragen of stellingen zorgvuldig formuleert en de interesse wekt van studenten.

Als u de deelname aan discussies wilt stimuleren, kan het een goed idee zijn studenten in de gelegenheid te stellen anoniem bijdragen te leveren. Een ander belangrijk punt is dat studenten zelf nieuwe discussielijnen mogen starten. Deze flexibiliteit kan ertoe bijdragen dat forumleden sneller hun meningen en vragen publiceren op het forum. U kunt studenten nog enthousiaster maken door discussiebijdragen te beoordelen met een cijfer of door tentamenvragen te bedenken die gebaseerd zijn op de inhoud van een discussieforum.

Tips voor het bevorderen van onlinediscussies

Het is belangrijk dat u studenten goed voorbereidt op het werken met de tool Discussieruimte.

In de onderstaande lijst worden vier stappen beschreven die belangrijk zijn bij het bevorderen en stimuleren van onlinediscussies om op die manier een hechte community te bouwen en opdrachten uit te voeren.

 1. Omschrijf de deelnamevoorwaarden.
  • Deel uw verwachtingen. Maak een forum waar studenten informatie kunnen lezen over etiquette en informatie die wordt gebruikt voor het beoordelen van forumbijdragen.
  • Geef voorbeelden van een juiste online interactie en stimuleer goed gedrag door studenten hiervoor te belonen.
 2. Formuleer effectieve vragen.
  • Verwerk multimedia in de vragen om de eentonigheid van vragen met alleen tekst te doorbreken. De ongekende populariteit van services zoals YouTube™, betekent dat de meeste studenten graag een clip gaan bekijken en vervolgens hun reactie geven.
  • Gebruik de functie Mashups om afbeeldingen, video's en diapresentaties toe te voegen aan vragen. Studenten kunnen ook mashups toevoegen aan hun antwoorden.
 3. Stimuleer nieuwe ideeën.
  • Als de forumdeelnemers te veel op één lijn zitten en er dus weinig discussie is, kunt u bijvoorbeeld alle studenten waarvan de achternaam begint met A–M als voorstanders aanwijzen en studenten met N–Z als tegenstanders.
 4. Speel een actieve rol als moderator.
  • Laat zien dat u actief meedoet door te vragen om een toelichting, argumenten of betrek forumleden die zich op de achtergrond houden.

Suggesties voor foruminstellingen

Met behulp van foruminstellingen kunt u de discussieruimte op verschillende manieren gebruiken. U kunt een forum volledig beheren door discussielijnen te starten, gepubliceerde berichten te controleren en de berichten een cijfer te geven. Als een discussie door studenten wordt geleid, moet u studenten in de gelegenheid stellen zelf nieuwe discussielijnen te starten en berichten anoniem te posten.

De volgende tabel bevat enkele manieren waarop u het werken met forums in een discussieruimte kunt beheren.

Foruminstellingen en voorbeelden
Doel Foruminstelling
Originele en gevarieerde ideeën stimuleren U kunt forums maken waar studenten eerst een bericht moeten plaatsen voordat ze de berichten van andere studenten kunnen zien en beantwoorden.
Efficiënte sociale forums maken Laat studenten anoniem berichten posten zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken over het cijfer dat ze krijgen. Het anoniem posten van berichten is met name aan het begin van een cursus belangrijk omdat studenten dan waarschijnlijk nog moeten wennen aan dit communicatiemiddel.
Kwaliteit en gedrag controleren Wijs een moderator aan die elk bericht controleert voordat het wordt gepubliceerd.
Studenten de controle geven over de discussie Laat studenten zelf berichten bewerken, verwijderen en beoordelen. U kunt studenten ook toestemming geven zelf nieuwe discussielijnen te starten en zo de discussie richting te geven.
Een forum met strenge regels maken en de prestaties van studenten evalueren Selecteer opties voor cijfertoekenning en controle van het forum. Om ervoor te zorgen dat studenten alle aandacht richten op de bestaande discussielijnen, moet u het starten van nieuwe discussielijnen dan niet toestaan.
Auteur toestaan eigen gepubliceerde berichten te bewerken Het is het overwegen waard een discussielijn te vergrendelen nadat er cijfers zijn toegekend. Gebruikers kunnen vergrendelde berichten niet wijzigen.

U kunt enkele instellingen niet in combinatie selecteren. Als u bijvoorbeeld cijfertoekenning inschakelt voor forums of discussielijnen, kunnen studenten niet anoniem berichten posten. Als u cijfertoekenning hebt ingeschakeld voor discussielijnen, kunnen leden geen nieuwe discussielijnen starten.

De discussieruimte openen

U kunt gebruikers op verschillende manieren toegang bieden tot de discussieruimte. U kunt een aangepaste koppeling toevoegen aan het cursusmenu en aan een cursusgebied. Wanneer u in een cursusgebied een koppeling naar de discussieruimte toevoegt, hebben studenten snel en eenvoudig toegang tot de tool.

Ga als cursusleider naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Discussieruimte. Via deze koppeling kunt u naar de discussieruimte van de cursus gaan, maar ook naar discussieruimten voor groepen binnen de cursus.

Een koppeling naar de discussieruimte toevoegen aan het cursusmenu

U kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool Discussies. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Wijs naar het plusteken boven het cursusmenu. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer Discussieruimte in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik opVerzenden.

De nieuwe toolkoppeling wordt onder aan het cursusmenu weergegeven. Gebruik de pijlen om de koppeling op de gewenste positie weer te geven. Open het contextmenu van de koppeling om de koppeling te hernoemen, te verbergen of te verwijderen.

Koppelingen naar discussies toevoegen aan een cursusgebied

U kunt de tool Discussieruimte koppelen aan cursusgebieden, zodat studenten snel en eenvoudig toegang hebben tot de tool.

Voeg in een inhoudsgebied met collegeaantekeningen een koppeling toe naar een forum om vragen te verzamelen over het aangeboden materiaal of in een opdracht om te kijken hoe studenten zelf denken dat ze hebben gepresteerd. Met behulp van regels voor adaptieve inhoud of datumbeperkingen kunt u de toegang van studenten beperken. Zo moeten ze inhoud in een bepaalde volgorde moeten doornemen, zoals eerst een PDF-bestand lezen, voordat ze berichten kunnen posten op een forum.

 1. Ga naar het inhoudsgebied of de map waar u een koppeling naar de tool Discussieruimte of een forum wilt toevoegen.
 2. Wijs op de actiebalk Tools aan en klik op Discussieruimte .
 3. Ga op een van de volgende manieren te werk op de pagina Koppeling maken: Discussieruimte op de optie Koppeling maken naar pagina Discussieruimte om een koppeling naar de discussieruimte zelf te maken.

  -OF-

  Klik op Een forum selecteren en selecteer een forum in de lijst.

  -OF-

  Klik op Nieuw forum maken om een koppeling toe te voegen naar een forum dat u nu gaat maken. De instellingen voor een forum selecteert u op het moment dat u het forum gaat maken. Het nieuwe forum wordt toegevoegd aan de lijst met forums waaruit u kunt kiezen wanneer u een koppeling gaat toevoegen aan de cursus.

 4. Klik op Volgende.
 5. Geef op de volgende pagina Koppeling maken: Discussieruimte een waarde voor Koppelingsnaam. De naam van de koppeling mag maximaal 50 tekens bevatten. Studenten klikken op deze naam om naar de tool Discussieruimte of een forum te gaan.
 6. Typ desgewenst instructies of een beschrijving in het vak Tekst.
 7. Selecteer Ja bij Beschikbaar.
 8. Selecteer Ja of Nee bij Aantal keren weergegeven bijhouden. Als u tracering inschakelt, worden er gegevens vastgelegd van het aantal keren dat de koppeling wordt gevolgd, wanneer en door wie.
 9. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de koppeling wordt weergegeven.
 10. Klik opVerzenden. De discussiekoppeling wordt weergegeven in de cursuscatalogus.