Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Discussies beoordelen

In het klaslokaal wordt van studenten vaak verwacht dat ze deelnemen aan discussies. Hun bijdrage aan de discussie weegt mee in de beoordeling van hun prestaties. Het beoordelen van dergelijke bijdragen kan lastig zijn. Hoe maakt u onderscheid tussen studenten die actief deelnemen maar de discussie niet verder brengen en studenten die veel minder zeggen maar bij wie het weinige dat ze zeggen een groter effect op de discussie heeft?

De interacties van de studenten met de discussieruimte zijn een permanent verslag van hun deelname. Dat neemt niet weg dat u acceptabele verwachtingen hebt van wat kan worden bereikt in een online discussie. De aard van een online discussie betekent dat het langer kan duren voordat goed onderbouwde standpunten naar voren komen in de online omgeving. Studenten moeten niet alleen voldoende mogelijkheden krijgen om hun discussievaardigheden te tonen, maar hebben ook recht op regelmatige en constructieve feedback over de kwaliteit van hun bijdragen. Op deze manier weten ze hoe ze hebben gepresteerd, en kunnen ze in toekomstige discussies werken aan geconstateerde tekortkomingen.

U kunt cijfers voor discussies toewijzen binnen een forum of een discussielijn. U kunt cijfers toekennen op basis van de deelname van studenten aan een discussie, de kwaliteit van hun berichten of een combinatie hiervan. U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan forums en discussielijnen, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld.

De volgende tabel beschrijft de vier stappen waaruit het beoordelen van discussies is opgebouwd.

Het beoordelingsproces voor discussies
Activiteiten Beschrijving
maken Wanneer u een forum of discussielijn met cijfertoekenning maakt, wordt er automatisch een bijbehorende kolom toegevoegd aan Grade Center. De naam van het forum of de discussielijn wordt als de kolomtitel gebruikt. U kunt de titel aanpassen in Grade Center.
Deelnemen Studenten nemen deel aan de discussie. Naarmate de discussie op gang komt, kunt u zelf deelnemen en feedback geven door te reageren op berichten, een beoordeling te geven en de inhoud van berichten te controleren.
Cijfer U bekijkt de berichten van studenten en geeft een cijfer. U kunt discussielijnen na beoordeling vergrendelen.
Cijfers weergeven De cijfers worden opgeslagen in Discussieruimte en in Grade Center. Studenten kunnen hun cijfers bekijken in de pagina's Mijn cijfers.

Cijfertoekenning voor discussies inschakelen

Wanneer u een forum maakt of bewerkt, kunt u de opties voor cijfertoekenning inschakelen. Wanneer u cijfertoekenning inschakelt, wordt er automatisch een kolom gemaakt in Grade Center.

De instellingen voor cijfertoekenning worden weergegeven op de pagina's Forum maken en Forum bewerken.

 • Klik op Cijfer geven aan forum en voer een puntwaarde in om de prestaties van de deelnemers in een forum te evalueren.
 • Klik op Cijfer geven aan discussielijn om de prestaties van de deelnemers in elke afzonderlijke discussielijn te evalueren.
 • Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal bijdragen dat nodig is om deelnemers deze status te geven. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in Grade Center nadat een gebruiker het geselecteerde aantal berichten heeft geplaatst. Bovendien worden de berichten toegevoegd aan de wachtrij op de pagina Cijfer nodig.

  Als u drie berichten kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee bijdragen levert, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in het Grade Center en de discussieruimte totdat het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.

 • Als u een cijferoptie kiest en het selectievakje NIET inschakelt, wordt het pictogram Cijfer nodig niet weergegeven in Grade Center en verschijnen de berichten niet op de pagina Cijfer nodig. In Grade Center worden de pogingen van gebruikers weergegeven met het pictogram Wordt uitgevoerd wanneer ze een bericht plaatsen.
 • Koppel desgewenst een rubriek door Rubriek toevoegen aan te wijzen.

Cijfertoekenning inschakelen vóór of na het maken van een discussielijn

Als u tijdens het maken van een forum hebt ingesteld dat discussielijnen kunnen worden beoordeeld, kunt u per discussielijn aangeven of dit moet gebeuren.

Als u de optie Cijfer geven aan discussielijn selecteert, kunnen gebruikers geen nieuwe discussielijnen maken.

 1. Schakel op de pagina Discussielijn maken het selectievakje Cijfer geven aan discussielijn in en geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten. U bepaalt wanneer berichten de status Cijfer nodig krijgen door het selectievakje in te schakelen voor deelnemers met de status cijfer nodig weergeven en het aantal berichten in de vervolgkeuzelijst te selecteren.
 2. Klik opVerzenden.
 3. De functie Cijfer geven aan discussielijn wordt in het forum weergegeven in de kolom Cijfer geven van de discussielijn.

U kunt cijfertoekenning voor een discussielijn ook rechtstreeks inschakelen vanuit de lijst met discussielijnen in een forum.

 1. Klik in de kolom Cijfer geven van een discussielijn op Cijfer geven.
 2. Geef een waarde op voor Mogelijk aantal punten.
 3. Klik opVerzenden. De functie Cijfer geven aan discussielijn wordt weergegeven in de kolom Cijfer geven van een discussielijn.

Forumdeelname beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers binnen een forum te beoordelen. U kunt opties voor cijfertoekenning inschakelen op het moment dat u een forum maakt of wijzigt. Er wordt dan automatisch een kolom toegevoegd aan Grade Center.

Alleen gebruikers met de forumrol Beoordelaar of Beheerder kunnen een cijfer invoeren voor berichten. Beoordelaars kunnen hun eigen bijdragen echter niet inzien.

U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan forums, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld.

 1. Ga naar het discussieforum en klik op Cijferdiscussieforum op de actiebalk.
 2. Klik op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers op Cijfer geven in de rij van een gebruiker met een nummer in de kolom Berichten.
 3. Op de pagina Discussieforum cijfer geven verschijnen de berichten die de student heeft gepubliceerd op het forum met cijfertoekenning. Aangezien het cijfer voor een forum kan zijn gebaseerd op verschillende discussielijnen, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.

  Het zijpaneel voor cijfertoekenning bevat de volgende onderdelen:

  • Forumstatistieken: klik op de pijl-omlaag om informatie weer te geven over de berichten van een gebruiker, zoals Totaalaantal berichten, Datum van laatste bericht, Gemiddelde berichtlengte en Gemiddelde berichtpositie.
  • Klik op de pijl-omlaag naast de naam van de huidige gebruiker om een lijst weer te geven en een gebruiker te selecteren met berichten die u kunt beoordelen. De berichten van de geselecteerde gebruiker worden geopend in het inhoudsframe. Gebruik de pijl-links en de pijl-rechts om naar de vorige of volgende student te gaan.
  • Een gebied voor het toevoegen van een cijfer, feedback en notities voor uzelf.
 4. Bekijk de berichten van de geselecteerde gebruiker in het inhoudsframe. Typ een cijfer in het zijpaneel. Als u een rubriek hebt gekoppeld aan dit forum, klikt u op de titel van de rubriek om deze te openen en in te vullen. Als u een bestaand cijfer wilt wijzigen, klikt u in het vak Cijfer en verandert u het cijfer.

 5. Typ eventueel feedback voor de gebruiker. Typ in het vak Aantekeningen toevoegen notities die alleen voor u (forumbeheerder) en beoordelaars zichtbaar zijn. Gebruik desgewenst de spellingcontrole onder aan elk tekstvak. Het pictogram Klikken om volledige inhoudseditor te openen biedt toegang tot alle functies van de inhoudseditor.
 6. Klik op Verzenden om het cijfer, de feedback en de opmerkingen toe te voegen aan Grade Center. Het cijfer wordt weergegeven op de pagina Cijfer geven aan discussieforumgebruikers.

Discussielijnen beoordelen

U kunt cijfers geven voor discussieberichten om de prestaties van deelnemers in een discussielijn te beoordelen. U kunt opties voor cijfertoekenning inschakelen op het moment dat u een discussielijn maakt of wijzigt. Er wordt dan automatisch een kolom toegevoegd aan Grade Center.

Alleen gebruikers met de forumrol Beoordelaar of Beheerder kunnen een cijfer invoeren voor berichten. Beoordelaars kunnen hun eigen bijdragen echter niet inzien.

Studenten kunnen geen nieuwe discussielijnen maken in een forum waarvoor Cijfer geven aan discussielijn is ingeschakeld.

U kunt rubrieken maken en hiernaar verwijzen bij het toekennen van cijfers aan discussielijnen, maar deze rubrieken moeten dan wel al vooraf zijn gedefinieerd en gekoppeld.

Nadat u de discussielijnen van de gebruiker hebt weergegeven die u wilt beoordelen, volgt u de stappen in het vorige gedeelte om het forum inline te beoordelen.

 1. Ga naar het discussieforum met de discussielijn waarvoor u beoordeling wilt inschakelen.
 2. Klik in de lijstweergave van de pagina met beschikbare discussielijnen op Cijfer geven aan discussielijn in de rij van de discussielijn.
 3. Klik op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers op Cijfer geven in de rij van een gebruiker met een nummer in de kolom Berichten.
 4. Op de pagina Discussielijn cijfer geven verschijnen de berichten die de student heeft gepubliceerd in de discussielijn met cijfertoekenning. Aangezien het cijfer voor een discussielijn kan zijn gebaseerd op verschillende berichten, worden alle berichten weergegeven die door de student zijn gepubliceerd. Klik op de actiebalk op Afdrukvoorbeeld om de pagina in een nieuw venster te openen met een indeling die geschikt is om af te drukken. Berichten worden afgedrukt in de volgorde waarin ze op de pagina worden weergegeven. Om te bepalen welke berichten worden weergegeven en in welke volgorde, kunt u berichten filteren en sorteren met de filterfunctie en de vervolgkeuzelijsten Sorteren op en Volgorde op de actiebalk.
 5. Typ een cijfer, feedback en aantekeningen. Klik op Verzenden om de informatie toe te voegen aan Grade Center. Het cijfer wordt weergegeven op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers.

Gebruikers een e-mail sturen tijdens het beoordelen van discussies

Met de tool E-mail in een discussieruimte kunt u tijdens het beoordelen van werk contact opnemen met studenten. U kunt een student zo bijvoorbeeld om een toelichting vragen voordat u het cijfer bepaalt.

 1. Op het forum of de discussielijn.
 2. Schakel op de pagina Cijfer geven aan discussielijngebruikers of Cijfer geven aan discussieforumgebruikers de selectievakjes van een of meer gebruikers in of schakel het bovenste selectievakje in om naar alle gebruikers een e-mail te sturen.
 3. Klik op de actiebalk op E-mail.
 4. Wijzig indien nodig het onderwerp op de pagina E-mail verzenden naar forumgebruiker.
 5. Typ een antwoord of feedback in het vak Bericht.
 6. Klik opVerzenden.

Cijfertoekenning voor discussies uitschakelen

U kunt cijfertoekenning uitschakelen voor forums en discussielijnen, zelfs als cijfers zijn toegekend.

 1. Open het contextmenu van een forum en klik op Bewerken.
 2. Wijzig op de pagina Forum bewerken de optie voor cijfertoekenning in Geen cijfertoekenning in forum.
 3. Klik opVerzenden. Als u al cijfers hebt toegekend voor een forum of discussielijnen, verschijnt er een waarschuwing dat hierdoor alle bestaande cijfers worden gewist. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.
 4. Klik op OK om door te gaan of klik op Annuleren om de Grade Center-items te behouden.

Beoordeling van groepsdiscussie

In tegenstelling tot andere groepsactiviteiten met cijferbeoordeling, wordt bij de beoordeling van een groepsdiscussie elk lid onafhankelijk van andere groepsleden beoordeeld. Elk groepslid moet het aangegeven aantal berichten plaatsen om in aanmerking te komen voor een cijfer. De beoordeling bestaat uit cijfers voor de afzonderlijke bijdragen van groepsleden aan de groepsdiscussie.

Meer informatie

Lees de onderwerpen Rubrieken en De pagina Cijfer nodig voor meer informatie over andere werkstromen voor beoordeling.

Zie Reageren op discussieberichten en De inhoud van discussieforums controleren voor meer informatie over het geven van feedback en het controleren van de inhoud van berichten.

Zie Forumrollen voor meer informatie over forumrollen.