Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki-onderwerpen maken

Cursusleiders kunnen cursus-wiki's maken. Cursusdeelnemers kunnen pagina's toevoegen, tenzij u deze mogelijkheid hebt geblokkeerd omdat u de wiki alleen wilt gebruiken als inhoud voor de cursus. Groepen kunnen ook werken met wiki's. Zie  Tools voor cursusgroepen voor meer informatie.

Een wiki-onderwerp maken

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Wiki's.
 2. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Wiki's op Wiki maken.
 3. Typ op de pagina Wiki maken een naam en eventueel instructies. Maak de wiki beschikbaar.
 4. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer de wiki wordt weergegeven.
 5. Kies een waarde voor de optie Toegang studenten. U kunt deze instelling op ieder moment wijzigen.
  1. Alleen-weergeven: selecteer deze optie als u de enige bent die pagina's toevoegt of om te voorkomen dat gebruikers pagina's nog kunnen wijzigen omdat u de bijdragen aan de wiki wilt gaan beoordelen. Alle cursusleden kunnen wiki's weergeven die zijn op Alleen-weergeven zijn ingesteld.
  2. Bewerkbaar: kies deze optie als gebruikers de pagina's van een wiki mogen aanpassen. In het geval van een groeps-wiki kan dit alleen door gebruikers die lid zijn van de groep.
 6. Geef bij Wiki-instellingen aan of u de wiki al dan niet gaat beoordelen. Als u Cijfer: Mogelijk aantal punten selecteert, typt u een waarde om cijfertoekenning in te schakelen voor de wiki. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. De wiki kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 7. Schakel desgewenst het selectievakje in en selecteer het aantal opgeslagen pagina's dat nodig is om deelnemers de status Cijfer nodig te geven. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig (een uitroepteken) weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal opgeslagen pagina's is bereikt.

  Als u drie kiest in de vervolgkeuzelijst en een gebruiker twee pagina's opslaat, verschijnt het pictogram Wordt uitgevoerd in het Grade Center en in de tool totdat het opgegeven aantal is bereikt.

 8. Koppel desgewenst een rubriek door Rubriek toevoegen aan te wijzen. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 9. Klik opVerzenden.

De overzichtspagina met wiki's

De onderwerpen van de wiki worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina  Wiki's. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel te klikken.

 1. Klik op de overzichtspagina Wiki's op een titel om de betreffende wiki weer te geven of open het contextmenu van een wiki en klik op Openen.
 2. Als u de beschikbaarheid van een wiki wilt wijzigen of de toegang van studenten, schakelt u een of meer selectievakjes in en gebruikt u de vervolgkeuzelijsten Beschikbaarheid en Toegang van studenten op de actiebalk.
 3. In de kolom Type ziet u of het een wiki is voor de cursus of voor een groep.
 4. Open het contextmenu van een wiki en klik op Eigenschappen bewerken om de naam, instructies en instellingen van de wiki te wijzigen.