Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wikipagina's maken

Elke nieuwe wiki voor een cursus of groep moet een beginpagina hebben, de zogenaamde homepage. Wanneer u een nieuwe wiki de eerste keer opent, ziet u boven aan de pagina een bericht met het verzoek een startpagina of homepage te maken. De startpagina staat altijd boven aan de lijst met pagina's van de wiki en is daarom perfect geschikt voor het geven van instructies.

Deze pagina kan door u worden gemaakt of door een lid van de cursus of groep. De startpagina kan door niemand worden verwijderd. Als de wiki echter kan worden bewerkt, kunnen cursus- of groepsleden de pagina aanpassen.

De stappen voor het maken van de startpagina en alle volgende pagina's zijn identiek.

Wikipagina's maken

 1. Klik op de overzichtspagina Wiki's op de titel van een wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken.
 3. Typ op de pagina Wikipagina maken een naam en een beschrijving of instructies.
 4. Klik opVerzenden.

U kunt een wiki helemaal verwijderen of alleen bepaalde pagina's van een wiki. Het is echter niet mogelijk de homepage van een wiki te verwijderen. Studenten hebben niet de mogelijkheid wikipagina's te verwijderen.

Koppelingen naar andere wikipagina's toevoegen

Het is mogelijk dat gebruikers tijdens het maken of bewerken van een wikipagina willen verwijzen naar een andere pagina in de wiki. Als de wiki uit een groot aantal pagina's bestaat, kan het handig zijn op de pagina een koppeling op te nemen naar een verwante pagina.

In ons voorbeeld gaan we een nieuwe wikipagina maken en een koppeling naar een andere pagina.

 1. Ga naar de gewenste wiki.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van de wiki op Wikipagina maken.
 3. Typ op de pagina Wikipagina maken een naam en inhoud voor de wiki.
 4. Plaats de muisaanwijzer in het vak Inhoud op de plaats waar u een koppeling naar een andere wikipagina wilt toevoegen.
 5. Klik op Koppeling naar wikipagina in de inhoudseditor (de functie wordt aangegeven met een pictogram van enkele vellen papier). Als er maar één wikipagina is, kunt u deze functie niet kiezen.
 6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een wikipagina waaraan u de huidige pagina wilt koppelen.
 7. Typ desgewenst een naam voor de koppeling in het vak Naam van koppeling naar wikipagina wijzigen. Als u de naam van de koppeling niet wijzigt, wordt de oorspronkelijke paginatitel gebruikt als de koppeling.
 8. Klik opVerzenden. De koppeling wordt weergegeven in de inhoudseditor.
 9. Klik opVerzenden. De nieuwe pagina met de koppeling naar de andere pagina wordt toegevoegd aan de wiki.

Een opmerking toevoegen aan een wikipagina

Cursusleden kunnen een opmerking toevoegen aan een wikipagina in plaats van inhoud te leveren of een pagina te bewerken. U en studenten kunnen op deze manier feedback geven en suggesties doen. Opmerkingen zijn zichtbaar voor alle cursusleden. Het aantal opmerkingen voor alle wikipagina's wordt vermeld bij Over deze wiki in het zijpaneel.

Gepubliceerde opmerkingen kunnen niet worden gewijzigd, ook niet door u. Gebruikers kunnen hun eigen opmerkingen verwijderen.

In het geval van groeps-wiki's is de standaardinstelling dat alle cursusleden opmerkingen kunnen lezen, maar dat u lid van de groep moet zijn om een opmerking toe te voegen. U kunt de standaardinstelling wijzigen om alleen groepsleden toegang te bieden tot een groeps-wiki.

 1. Open een wiki en klik op de pagina om deze in het zijpaneel weer te geven. De wikipagina wordt geopend in het inhoudsframe.
 2. Klik op Opmerking bij de bijdrage van de gebruiker en typ een opmerking. U kunt desgewenst de spellingcontrole gebruiken onder aan het tekstvak.

  U kunt maximaal 2.000 tekens gebruiken in een opmerking. Er verschijnt een bericht als u meer tekens gebruikt, met het verzoek de tekst aan te passen en opnieuw te verzenden.

 3. Klik op Toevoegen. Klik op de koppeling Opmerkingen onder de bijdrage om de opmerking te bekijken.