Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Wiki's wijzigen en beheren

Elke deelnemer aan een cursus kan een pagina van een wiki wijzigen en elk lid van een groep kan een pagina van een groeps-wiki wijzigen. Dit is niet zo als u het bewerken van wikipagina's hebt uitgeschakeld. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de wikipagina's wilt gaan beoordelen. U kunt dan nog wel pagina's van studenten bewerken. Wijzigingen worden door alle cursusleden, inclusief cursusleiders, op dezelfde manier doorgevoerd.

Als een gebruiker bezig is een wikipagina te bewerken, wordt de pagina gedurende 120 seconden vergrendeld om te voorkomen dat andere gebruikers de pagina wijzigen. Andere gebruikers krijgen dan een melding dat iemand anders de pagina aan het wijzigen is. De vergrendeling wordt na 120 seconden opgeheven, ongeacht de activiteit/inactiviteit van een gebruiker. Na 120 seconden kan iemand anders de pagina gaan bewerken en wordt deze weer voor 120 seconden vergrendeld.

U kunt de vergrendeling of de duur van de vergrendeling niet wijzigen.

Wiki-inhoud bewerken

Alle versies van een wiki worden opgeslagen in de eigen geschiedenis, ook gegevens van de persoon die wijzigingen heeft doorgevoerd. Dit betekent dat u voor elke gebruiker informatie kunt opvragen over de bijdragen aan een wiki. Klik op Geschiedenis in het contextmenu van een pagina om te kijken hoe de pagina is gewijzigd, een eerdere versie te bekijken en versies naast elkaar te vergelijken.

Ga als volgt te werk om een wikipagina te bewerken.

 1. Ga naar de gewenste wiki. De pagina met onderwerpen van de wiki wordt weergegeven. 
 2. Selecteer de pagina die u wilt bekijken en wijzigen. De wikipagina wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Geef in het zijpaneel het contextmenu van de pagina weer en klik op Eigenschappen bewerken.

  -OF-

  Klik op Wiki-inhoud bewerken naast de titel van de pagina in het inhoudsframe.

 4. Op de pagina Wikipagina bewerken kunt u de naam en de inhoud van de pagina wijzigen.
 5. Klik opVerzenden.

Een wiki verwijderen

Als u een wiki niet meer nodig hebt, kunt u deze verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor de wiki, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. Er zijn extra stappen nodig om een wiki te verwijderen waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.

 1. Ga naar de overzichtspagina Wiki's, open het contextmenu van een wiki en klik op Verwijderen.
 2. Klik op OK in de waarschuwing die verschijnt. Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor de wiki, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. U hebt twee mogelijkheden:
  • Schakel geen selectievakjes in: de wiki wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in het Grade Center blijven behouden. Stel dat alle bijdragen van studenten zijn beoordeeld en dat u de kolom in het Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als u een wiki verwijdert, maar aangeeft dat u de Grade Center-kolom wilt behouden, kunt u die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit het Grade Center.
  • Schakel een of meer selectievakjes in: de cijferkolom in het Grade Center en de wiki worden verwijderd. Als u de cijferkolom voor de bijdragen aan de wiki bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kunt u alle selectievakjes inschakelen.

Een koppeling voor de tool Wiki's toevoegen aan het cursusmenu

U kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool Wiki's. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Wijs naar het plusteken boven het cursusmenu. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Selecteer Wiki's in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik opVerzenden.