Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Een blog maken

Opdrachten voor het bijhouden van een blog zijn een andere manier om de reflectieve vaardigheden van studenten te ontwikkelen. Studenten moeten hun analytische en communicatieve vaardigheden aantonen via een reeks commentaren die bedoeld zijn voor een groot publiek en waarop de lezers feedback kunnen geven. Uiteraard moeten de studenten een en ander onderbouwen door degelijk onderzoek te plegen.

In de cursusomgeving hebben alleen ingeschreven gebruikers toegang tot blogs. Net als bij dagboeken, kunnen blogs worden beoordeeld of alleen worden gebruikt voor het verzamelen van meningen en informatie. Zie Dagboeken voor meer informatie.

U kunt een of meer blogs maken voor gebruik door studenten. Studenten kunnen pas berichten plaatsen als u onderwerpen hebt gedefinieerd voor een blog.

Een blogonderwerp maken

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Blogs.
 2. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Blogs op Blog maken.
 3. Typ op de pagina Blog maken een naam en eventueel instructies. Maak het blog beschikbaar.
 4. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer het blog wordt weergegeven.
 5. Geef bij Blogdeelname aan of het een persoonlijk blog is of een blog voor de cursus. U kunt ook anonieme berichten toestaan.
 6. Selecteer bij Bloginstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen. Schakel desgewenst de selectievakjes in om gebruikers toe te staan vermeldingen te bewerken en te verwijderen of om opmerkingen te verwijderen.
 7. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten. De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. Het blog kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 8. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.
 9. Voeg desgewenst een rubriek toe. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 10. Klik opVerzenden.

De onderwerpen van het blog worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina Blogs. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel te klikken. Zie De pagina met blogonderwerpen voor meer informatie.

U kunt ook koppelingen naar blogs toevoegen in cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden en mappen. Zie Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied voor meer informatie.

Blogvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen berichten toevoegen aan een blog, waarop andere cursusdeelnemers dan kunnen reageren. Als de cursusleider kunt u op deze manier een structuur aanbieden voor besprekingen van studieonderwerpen en andere onderwerpen.

Op de overzichtspagina Blogs kunnen studenten per blog zien of het een groepsblog is, een cursusblog of een individueel blog. Groepsblogs kunnen worden gelezen door alle cursusleden, maar een gebruiker moet lid zijn van de groep om een bijdrage aan het blog te kunnen leveren.

 1. Klik op de overzichtspagina Blogs op de titel van een blog.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het blog op Blogvermelding maken.
 3. Typ op de pagina Blogvermelding maken een titel en vermelding.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Vermelding anoniem posten in als deze optie beschikbaar is.
 5. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen.
 6. Klik op Vermelding posten om de vermelding te versturen of klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding later toe te voegen.

Concepten weergeven

U kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door op de actiebalk van de overzichtspagina Blogs te klikken op Concepten weergeven.

Een opmerking toevoegen voor een blogvermelding

Aangezien blogs zijn bedoeld om te worden gelezen door een groot publiek, kunnen studenten opmerkingen toevoegen voor blogvermeldingen van andere gebruikers. Dit kan voor persoonlijke blogs, maar ook voor cursusblogs en groepsblogs.

U bepaalt of gebruikers anonieme opmerkingen mogen plaatsen en verwijderen. U kunt opmerkingen van gebruikers verwijderen door op de X te klikken. Gepubliceerde opmerkingen kunnen niet meer worden gewijzigd.

 1. Klik op de overzichtspagina Blogs op de titel van een blog.
 2. Selecteer op de pagina met blogonderwerpen het onderwerp dat u wilt bekijken door in het zijpaneel de naam van de gebruiker te selecteren in de vervolgkeuzelijst Alle cursusleden. De blogvermeldingen van de gebruiker worden geopend in het inhoudsframe.
 3. Klik op Opmerking bij de vermelding van de gebruiker en typ een opmerking.
 4. Schakel desgewenst het selectievakje Anonieme opmerking voor vermelding toevoegen in als deze optie beschikbaar is.
 5. Klik op Toevoegen. Klik op de genummerde koppeling Opmerkingen om alle opmerkingen te bekijken.