Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Blogs wijzigen en beheren

U kunt de basiseigenschappen van een blogonderwerp wijzigen, zoals de naam, instructies, de beschikbaarheid en andere instellingen. Nadat een blog is ingesteld als een persoonlijk blog of cursusblog, kunt u het type blog niet meer wijzigen.

U kunt de vermeldingen van alle gebruikers wijzigen en blogonderwerpen verwijderen. U kunt opmerkingen wel verwijderen, maar niet aanpassen.

Een blog wijzigen

 1. Ga naar de overzichtspagina Blogs, open het contextmenu van een blog en klik op Bewerken.
 2. Voer de wijzigingen door op de pagina Blog bewerken.
 3. Klik opVerzenden.

Een blog verwijderen

Als u een blog niet meer nodig hebt, kunt u het blog verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het blog, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. Er zijn extra stappen nodig om een blog te verwijderen waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.

 1. Ga naar de overzichtspagina Blogs, open het contextmenu van een blog en klik op Verwijderen.
 2. Klik op OK in de waarschuwing die verschijnt. Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het blog, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. U hebt twee mogelijkheden:
  • Schakel geen selectievakjes in: het blog wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in het Grade Center blijven behouden. Stel dat alle bijdragen van studenten zijn beoordeeld en dat u de kolom in het Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als u een blog verwijdert, maar aangeeft dat u de Grade Center-kolom wilt behouden, kunt u die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit het Grade Center.
  • Schakel een of meer selectievakjes in: de cijferkolom in het Grade Center en het blog worden verwijderd. Als u de cijferkolom voor de bijdragen aan het blog bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kunt u alle selectievakjes inschakelen.
 3. Klik op Verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Een koppeling naar een blog toevoegen aan het cursusmenu

U kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool Blogs. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Wijs naar het plusteken boven het cursusmenu. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Klik op Blogs in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik opVerzenden.

Aandachtspunten bij het beheren van blogs

Invloed van gewijzigde instellingen
Actie Gevolg
U verwijdert een blog terwijl gebruikers berichten posten Het blog en alle opmerkingen worden verwijderd.
U stelt een blog in als niet beschikbaar terwijl gebruikers berichten posten Het blog blijft zichtbaar voor u in de bewerkingsmodus, maar is niet meer zichtbaar voor gebruikers.
U wijzigt de instelling van de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen De vermeldingen blijven behouden, maar ze kunnen niet meer worden gewijzigd door de gebruikers
U wijzigt de instelling van de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen De opmerkingen blijven behouden, maar ze kunnen niet meer worden verwijderd door de gebruikers
U schakelt cijfertoekenning in voor een blog U kunt deze instelling niet wijzigen. Verwijder het blog en de bijbehorende kolom in het Grade Center om het blog te verwijderen. Als u de blogvermeldingen wilt bewaren, maar de cijfers niet, kunt u ervoor kiezen de kolom in het Grade Center niet te gebruiken in berekeningen voor het blog in het Grade Center.