Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Dagboeken

pencil_sharpen.png

Dagboeken zijn een instrument waarmee studenten privé met u kunnen communiceren. Studenten kunnen dagboek ook gebruiken als een tool voor zelfreflectie om hun mening, ideeën en kritiekpunten over de cursus naar buiten te brengen, of om cursusmateriaal inhoudelijk te bespreken en te analyseren. U kunt opdrachten maken die veel ruimte voor interpretatie bieden, met als doel de studenten te laten nadenken over het leerproces en aan te tonen waar ze hun beeld van de cursus hebben bijgesteld en waarom. Studenten kunnen ook problemen beschrijven waarmee ze te maken hebben gehad en hoe ze die hebben opgelost. U kunt ook zelf dagboekvermeldingen maken. Deze zijn meestal formeler van aard en kunnen de focus op een bepaald aandachtsgebied leggen door onderwerpen voor discussie aan te dragen.

Dagboeken zijn ideaal voor individuele projecten. In een cursus Creatief schrijven kan de eigenaar van een dagboek bijvoorbeeld dagboekvermeldingen publiceren, waarop u dan commentaar geeft. Aan de hand van de tips en suggesties van de cursusleider, kan de student op deze manier een bepaald onderdeel van een opdracht gedurende een langere periode uitwerken en perfectioneren. Een student kan ook reageren op de opmerkingen van de cursusleider om zo de interactie momentum te geven.

U kunt ervoor kiezen de dagboeken openbaar te maken, zodat alle cursusdeelnemers een bijdrage kunnen leveren. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u tips wilt hebben voor het verbeteren van het evaluatieproces. Studenten kunnen lezen wat andere studenten hebben geschreven en hierop hun reactie geven.

In het gebied van de groep kunnen alle leden van een groep de vermeldingen van de andere leden bekijken en hierop reageren. De groep kan als geheel met u communiceren en alle leden kunnen voordeel hebben van de gemaakte opmerkingen.

U kunt dagboekvermeldingen beoordelen of uitsluitend gebruiken als communicatiemiddel. In beide gevallen kan een student meerdere bijdragen leveren aan hetzelfde onderwerp.