Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Een dagboek maken

De tool Dagboeken is bedoeld om studenten in staat te stellen hun mening te geven over de cursusinhoud en om privé met u te communiceren. U kunt de tool gebruiken om een beeld te krijgen van de manier waarop studenten de cursus ervaren en om studenten te helpen bij het verkrijgen van kennis. Uw opmerkingen kunnen ervoor zorgen dat studenten hun werkstijl en inzichten aanpassen.

U kunt een of meer dagboeken maken voor gebruik door studenten in uw cursus. Studenten kunnen pas berichten plaatsen als u onderwerpen hebt gedefinieerd voor een dagboek.

Een dagboek maken

 1. Ga naar het configuratiescherm, vouw de sectie Cursustools uit en klik op Dagboeken.
 2. Klik op de actiebalk van de overzichtspagina Dagboeken op Dagboek maken.
 3. Typ op de pagina Dagboek maken een naam en eventueel instructies. Maak het dagboek beschikbaar.
 4. Schakel de selectievakjes Weergeven vanaf en Weergeven tot in om de datum- en tijdinstellingen in te schakelen. De ingestelde beperkingen hebben geen invloed op de beschikbaarheid, maar bepalen alleen wanneer het dagboek wordt weergegeven.
 5. Selecteer bij Dagboekinstellingen de optie Maandelijks of Wekelijks voor Indexvermeldingen. Schakel desgewenst de selectievakjes in om gebruikers toe te staan vermeldingen te bewerken en te verwijderen of om opmerkingen te verwijderen.​
  • Schakel desgewenst het selectievakje Cursusgebruikers toestaan dagboek weer te geven in. Als deze optie is ingeschakeld, kan iedereen het dagboek inzien. Alle gebruikers kunnen alle berichten voor het onderwerp lezen.
 6. Selecteer bij Cijferinstellingen de optie Geen beoordeling of Cijfer geven en voer een waarde in voor Mogelijk aantal punten. De waarde voor Mogelijk aantal punten geldt voor een of meer bijdragen van de gebruiker aan het onderwerp. Nadat u cijfertoekenning hebt ingeschakeld, wordt er automatisch een kolom gemaakt in het Grade Center. Het blog kan nu steeds worden beoordeeld en u kunt de instelling niet wijzigen in Geen beoordeling.
 7. Schakel desgewenst het selectievakje Deelnemers met de status Cijfer nodig weergeven in en selecteer het aantal vereiste bijdragen in de vervolgkeuzelijst. Als u deze instelling toepast, wordt het pictogram Cijfer nodig weergegeven in het Grade Center en worden de bijdragen in de wachtrij op de pagina Cijfer nodig gezet als het opgegeven aantal bijdragen is bereikt.
 8. Voeg desgewenst een rubriek toe. Zie Rubrieken voor meer informatie.
 9. Klik opVerzenden.

De onderwerpen van het dagboek worden in alfabetische volgorde weergegeven op de overzichtspagina Dagboeken. U kunt kolommen sorteren door op een kolomtitel te klikken. Zie De pagina met dagboekonderwerpen voor meer informatie.

U kunt ook koppelingen naar dagboeken toevoegen in cursusgebieden, zoals inhoudsgebieden en mappen. Zie Koppelingen naar tools maken in een cursusgebied voor meer informatie.

Dagboekvermeldingen maken

U en uw studenten kunnen dagboekvermeldingen maken. U bent de enige die opmerkingen kan toevoegen voor persoonlijke vermeldingen van studenten. U en groepsleden kunnen opmerkingen toevoegen voor groepsvermeldingen.

De overzichtspagina Dagboeken bevat informatie over de verschillende dagboeken. Studenten kunnen zien of hun vermeldingen Openbaar of Persoonlijk (alleen zichtbaar voor de student en u) zijn.

 1. Klik op de overzichtspagina Dagboeken op de titel van een dagboek.
 2. Klik op de actiebalk van de pagina met onderwerpen van het dagboek op Dagboekvermelding maken.
 3. Typ op de pagina Dagboekvermelding maken een titel en vermelding.
 4. Blader naar het bestand dat u wilt bijvoegen.
 5. Klik op Vermelding posten om de vermelding te versturen of klik op Vermelding als concept opslaan om de vermelding later toe te voegen.

Concepten weergeven

U kunt opgeslagen concepten weergeven of toevoegen door op de actiebalk van de overzichtspagina Dagboeken te klikken op Concepten weergeven.

Een opmerking toevoegen voor een dagboekvermelding

Het werken met dagboeken kan essentieel zijn voor de interactie tussen u en uw studenten, met name in een webgebaseerde cursus. De invoer van de studenten en uw opmerkingen kunnen bijdragen aan een goede verstandhouding en helpen bij de intellectuele ontwikkeling van de student.

Een student kan reageren op een opmerking van u om zo de interactie momentum te geven. Studenten kunnen geen opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van een andere student, zelfs niet als het een openbaar dagboek betreft. Studenten kunnen wel opmerkingen toevoegen voor dagboekvermeldingen van studenten die deel uitmaken van hun groep. In het geval van groepsdagboeken kunnen u en alle groepsleden opmerkingen toevoegen voor vermeldingen.

 1. Klik op de overzichtspagina Dagboeken op de titel van een dagboek.
 2. Selecteer op de pagina met dagboekonderwerpen de vermelding die u wilt bekijken door in het zijpaneel op de naam van de gebruiker te klikken in de vervolgkeuzelijst Naam. De dagboekvermelding van de gebruiker wordt geopend in het inhoudsframe.
 3. Klik op Opmerking bij de vermelding van de gebruiker en typ een opmerking.
 4. Klik op Toevoegen. Klik op de genummerde koppeling Opmerkingen om alle opmerkingen te bekijken.