Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Dagboeken wijzigen en beheren

U kunt de basiseigenschappen van een dagboekonderwerp wijzigen, zoals de naam, instructies, de beschikbaarheid en bepaalde instellingen. U kunt de dagboekvermeldingen van gebruikers wijzigen en onderwerpen en opmerkingen verwijderen.

Een dagboek wijzigen

 1. Ga naar de overzichtspagina Dagboeken, open het contextmenu van een dagboek en klik op Bewerken.
 2. Voer de wijzigingen door op de pagina Dagboek bewerken.
 3. Klik opVerzenden.

Een dagboek verwijderen

Als u een dagboek niet meer nodig hebt, kunt u het verwijderen. Deze actie kan niet ongedaan worden gemaakt.

Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het dagboek, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. Er zijn extra stappen nodig om een dagboek te verwijderen waarvoor cijfertoekenning is ingeschakeld.

 1. Ga naar de overzichtspagina Dagboeken, open het contextmenu van een dagboek en klik op Verwijderen.
 2. Klik op OK in de waarschuwing die verschijnt. Als cijfertoekenning is ingeschakeld voor het dagboek, wordt de pagina Verwijderen bevestigen weergegeven. U hebt twee mogelijkheden:
  • Schakel geen selectievakjes in: het dagboek wordt verwijderd, maar de bijbehorende kolom en scores in het Grade Center blijven behouden. Stel dat alle bijdragen van studenten zijn beoordeeld en dat u de kolom in het Grade Center wilt behouden voor het berekenen van het definitieve cijfer. Als u een dagboek verwijdert, maar aangeeft dat u de Grade Center-kolom wilt behouden, kunt u die kolom altijd achteraf nog verwijderen uit het Grade Center.
  • Schakel een of meer selectievakjes in: de cijferkolom in het Grade Center en het dagboek worden verwijderd. Als u de cijferkolom voor de bijdragen aan het dagboek bijvoorbeeld niet wilt laten meetellen voor het eindcijfer, kunt u alle selectievakjes inschakelen.
 3. Klik op Verwijderen om het verwijderen te bevestigen.

Een koppeling voor de tool Dagboeken toevoegen aan het cursusmenu

U kunt een koppeling toevoegen aan het cursusmenu, zodat studenten met één muisklik toegang hebben tot de tool Dagboeken. U kunt de naam van de koppeling desgewenst aanpassen.

 1. Wijs naar het plusteken boven het cursusmenu. De vervolgkeuzelijst Menu-item toevoegen verschijnt.
 2. Klik op  Toolkoppeling.
 3. Voer een naam in voor de koppeling.
 4. Klik op Dagboeken in de vervolgkeuzelijst Type.
 5. Schakel het selectievakje Beschikbaar voor gebruikers in.
 6. Klik opVerzenden.

Aandachtspunten bij het beheren van dagboeken

Dagboekinstellingen
Instelling Resultaat
U verwijdert een dagboek terwijl gebruikers berichten posten Het dagboek en alle opmerkingen worden verwijderd.
U stelt een dagboek in als niet beschikbaar terwijl gebruikers berichten posten Het dagboek blijft zichtbaar voor u in de bewerkingsmodus, maar is niet meer zichtbaar voor gebruikers.
U wijzigt de instelling van de optie Gebruikers toestaan vermeldingen te bewerken en te verwijderen De vermeldingen blijven behouden, maar ze kunnen niet meer worden gewijzigd door de gebruikers
U wijzigt de instelling van de optie Gebruikers toestaan opmerkingen te verwijderen De opmerkingen blijven behouden, maar ze kunnen niet meer worden verwijderd door de gebruikers
U schakelt cijfertoekenning in voor een dagboek U kunt deze instelling niet wijzigen. Verwijder het dagboek en de bijbehorende kolom in het Grade Center om het dagboek te verwijderen. Als u de dagboekvermeldingen wilt bewaren, maar de cijfers niet, kunt u ervoor kiezen de kolom in het Grade Center niet te gebruiken in berekeningen voor het dagboek in het Grade Center.