Doorgaan naar hoofdcontent
pdf?stylesheet=default
Blackboard Help

Cursusgroepen

Groepswerk levert een positieve bijdrage aan de vaardigheden op het gebied van kritisch denken, aanpassingsvermogen, probleemoplossing en communicatie.

foto's van studenten

Door taken aan te bieden om de samenwerking tussen studenten te verbeteren, kunnen ze kennis construeren in plaats van verkrijgen.

Met de tool Groepen kunnen cursusleiders binnen een cursus groepen met studenten maken. Deze cursusgroepen hebben hun eigen gebied binnen Blackboard Learn voor samenwerking aan cursustaken. In deze gebieden zijn verschillende tools beschikbaar die studenten hierbij kunnen gebruiken.

Het is mogelijk dat cursusgroepen alleen contact hebben in groepsgebieden om cursusinhoud te bespreken of bestanden uit te wisselen. U kunt echter ook speciale opdrachten maken waarvoor studenten met elkaar moeten samenwerken. Studenten kunnen groepsopdrachten bekijken op de homepage van hun groep.

Ervaringen van studenten

Onderzoek1 heeft aangetoond dat studenten op verschillende manieren voordeel kunnen hebben van groepswerk:

  • Studenten houden informatie langer vast dan bij andere onderwijsmethoden.
  • Meningen van groepsleden bieden een andere mogelijkheid om nieuw materiaal te leren.
  • Studenten hebben een positief gevoel over het cursusmateriaal.
  • Studenten die een goede relatie ontwikkelen met medestudenten hebben een positievere leerervaring.
  • Succesvol groepswerk betekent dat studenten zich beter voelen over zichzelf.
  • Studenten verbeteren hun sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Studenten verbeteren hun vaardigheden voor kritisch denken.

Help-onderwerpen voor studenten bekijken

U kunt onderwerpen bekijken in het gedeelte voor studenten van Blackboard Help en groepen weergeven zoals een student die ziet. Als u een groep bekijkt vanuit het oogpunt van de student, kan dit invloed hebben op de groepsinstellingen die u kiest en welke instructies u geeft.

Lees het onderwerp Groepen als u de studentenweergave wilt gebruiken en enkele veelgestelde vragen van studenten wilt bekijken.

Wanneer u de genoemde map opent, bekijkt u informatie in het gedeelte Student van Blackboard Help. Als u klaar bent, moet u de rol Cursusleider selecteren in de vervolgkeuzelijst boven aan de pagina om terug te gaan naar de onderwerpen voor cursusleiders.

Aanbevolen procedures

Lees de volgende onderwerpen als u meer wilt weten over het inzetten van de tool Groepen in een cursus:

Aanbevolen procedure: Groepssamenwerking

Ontdek hoe de voordelen van leren door samenwerking ruim opwegen tegen eventuele obstakels die u moet wegnemen wanneer u groepsactiviteiten gaat gebruiken.

Aanbevolen procedure: Groepen presenteren

U kunt groepen in verschillende gebieden van een cursus aanbieden aan studenten, op exact de plek waar studenten ze nodig hebben. Bekijk de voorbeelden om te bepalen welke methode u kan helpen uw doelen te realiseren.

Aanbevolen procedure: Groepslidmaatschap

Leer hoe het aantal studenten in uw cursus en de mate waarin u ze kent, kunnen meespelen bij de manier waarop u leden selecteert voor groepswerk en samenwerking.

Aanbevolen procedure: Groepsbeoordeling

Misschien vindt u het prettig om individuele cijfers te bepalen voor een groepsproject. Lees hier dan meer over collegiale beoordeling, rubrieken en voortgangsrapporten, en hoe deze tools u kunnen helpen bij het geven van groepscijfers.

Bron: 1 "44 Benefits of Collaborative Learning." gdrc.org n.d. Web. 12 nov. 2009.